19 november 2013

Vice premiärminister Liu Yandong är i Chicago där hon har deltagit i ett möte mellan 22 kinesiska och amerikanska universitetsrektorer, skriver Xinhua.

Hon uppmanade både Kina och USA att ytterligare stödja utbyten mellan de båda ländernas högre läroverk för att på så sätt institutionalisera utbyten och kommunikation stormakterna emellan. Universitetens samarbete skulle inte bara gagna Kina och USA utan hela världen, fortsatte Liu:

She called on universities to facilitate a joint response to global issues such as climate change, environmental protection, food security, and prevention and treatment of diseases, saying universities have an irreplaceable role to play and compelling obligations in addressing the common challenges.

Kinas generösa ekonomiska bidrag och investeringar inom den amerikanska universitetsvärlden underlättar utbyten, det gör också ökad amerikansk tillgång till den kinesiska kunskapsmarknaden. Men många stora problem återstår, framför allt vad gäller begränsningar av akademisk frihet.

Förutom ständiga frågetecken i anknytning till de kinesiska Konfuciusinstituten (2 november), har Washington Post i dagarna skrivit om den självcensur som följer av att amerikanska sinologer förvägras visum till Kina om de arbetar med alltför känsliga frågor.

Dagens länkar:

Activists say they have found way round Chinese internet censorship – The Guardian

Cyber-aktivister har figurerat ut en ny metod att kringgå Kinas ”Great Firewall” – den brandvägg som effektivt delar upp internet i två delar; en kinesisk och en global. Metoden går ut på att skapa spegelsajter på de censurerade sidorna som sedan knyts an till stora internationella aktörer så som Amazon – vilket Kina inte kan blockera utan stora konsekvenser.

Det kinesiska censurmaskineriet visar inga tecken på att lättas upp – tvärtom: senast i fredags blockerades Reuters och Wall Street Journals hemsidor i Kina.

Credit-Driven China Glut Threatens Surge Into Bank Crisis – Bloomberg

En skuldkris hotar de kinesiska företagen efter att 6,6 biljoner dollar injicerats över de senaste fem åren för att motverka en inbromsning av tillväxten. När nu den kinesiska tillväxten trots allt saktar ner blir det allt svårare för företagen att betala tillbaka sina lån. Kinesiska storbanker har redan drabbats och har under årets första hälft skrivit av tre gånger så många dåliga lån som föregående år.

Xi proves to be no Mao follower, but a disciple of Deng – SCMP

Efter kommunistpartiets centralkommittés tredje plenum bör det vara klart för alla att Xi Jinping inte är någon neo-maoist utan snarare försöker följa i Deng Xiaopings pragmatiska fotspår, skriver Robert Lawrence Kuhn.

What are Xi’s plans for China’s media? – China Media Project

Analys över retoriken i det dokument som presenterades efter det tredje plenumet har att säga om framtiden för mediabranschen i Kina.

Mest spännande från partimötet: bönderna får sälja marken – Kina med Leijonhufvud

Göran Leijonhufvud skriver att markreformerna som signalerades under partiets tredje plenum är ”spännande och epokgörande”, ett spår VFL tidigare varit inne på. Även om mycket är oklart i nuläget, och att det sannolikt kommer ta tid innan den kan genomföras nationellt, så skulle markreformerna kunna förändra det kinesiska samhället i grunden. Leijonhufvud skriver: Det är ännu inte klart om detta blir en privatisering av marken i full skala eller om samhället ytterst behåller äganderätten. Men i praktiken blir det en privatisering av den mark som socialiserades på 1950-talet.

China pays back millions of pounds to Bo Xilai’s victims – but keeps them in jail – The Telegraph

Företagare som fängslats av Bo Xilai får ni sina tillgångar upptinade – även om det i nuläget ser ut som att de fortfarande måste avtjäna sina fängelsestraff.

China and Japan are heading for a collision – Financial Times

Kinas nya säkerhetskommission är delvis en reaktion på Japans nyskapade säkerhetskommission, skriver Gideon Rachman i en kolumn för FT. Denna centralisering av den militära makten är oroande i kontexten av det senaste årets konfliktfyllda relationer länderna emellan.

Can China Control Bitcoin? – China Digital Times

Användandet av Bitcoin ökar explosionsartat i Kina. Den virtuella valutan kan tillåta kineser att kringgå ekonomiska begränsningar, som exempelvis investeringstak på fastighetsmarknaden eller begränsad handel med den kinesiska valutan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*