Alternativ till ”Omskolning” i nytt pilotprojekt

KINA Fyra städer deltager i ett nytt pilotprojekt som kan ersätta Kinas ”Omskolning genom arbete”. Detta efter senaste tidens högljudda kritik mot det gamla systemet (som kan läsas om här och här).

Det är de fyra provinshuvudstäderna Nanjing, Jinan, Zhengzhou och Lanzhou som blir de första att testa det nya systemet som kallas ”utbildning och korrigering av förbrytelser” (违法行为), uppger Beijing News.

De fyra storstäderna återfinns i vitt skilda delar av landet och den data som projektet får fram ska därför vara representativt för hela Kina.

Systemet ”Omskolning genom arbete” – som först infördes i den nyblivna Folkrepubliken för att få bukt med antirevolutionärer och högerelement – har länge mötts av stark kritik. Det har kallats både godtyckligt och lagvidrigt.

Kritiken har varit extra intensiv den senaste månaden efter en mor skickats till arbetsläger för att ha sökt rättvisa för sin dotter.

Systemet som nu ska testas uppges ha utbildning och rehabilitering som mål. Det ska bli mera specifikt och användas i en förminskad utsträckning.

Chen Zhonglin, professor i juridik vid Chongqing Universitet, säger att det nya systemet ska vara ” mindre i skala och ha en rimligare procedur”.

Målet är att komma fram till exakt vilka instanser som ska ska vara ansvariga för systemet, men än så länge finns ett flertal olika åsikter i frågan, säger professorn till Beijing News.

En av de stora utmaningarna att skilja på den verkställande och granskande myndigheten i processen. I dagsläget är det den kinesiska polisen (公安局) som ansvarar för båda uppgifterna.

Detta gäller inledningsvis även för det nya pilotprojektet, insyn i hur verkställandet av dessa nya regler kommer se ut är därför minimal.

 

Puck Engman
puck.engman@vflnyheter.se

 

 

 

Kinas arbetsläger – ”Reform eller avskaffande”

KINA En mor som skickats till arbetsläger efter att ha protesterat för rättvisa för sin dotter väckte kinesernas vrede i början av augusti. Nu publicerar Caijing en artikel som ifrågasätter hela systemet “omskolning genom arbete”.

Det var efter att Tang Huis elvaåriga dotter kidnappats och tvingats in i prostitution som modern började sina protester. Hon ansåg att de skyldiga hade fått alldeles för milda straff. Hon fortsatte besöka den lokala domaren dagligen i fem år för att få domen ändrad.

I augusti 2012 greps hon slutligen av polis och otroligt nog skickades hon iväg för ”omskolning genom arbete” – dvs arton månader i arbetsläger.

VFL har redan skrivit om hur protester via sociala medier ledde till att Tang Hui släpptes fri, men händelsen satte också igång en debatt om hela systemet ”omskolning genom arbete”.

Omskolning genom arbete” har funnits i Folkrepubliken sedan slutet av 50-talet och varit ett snabbt och effektivt sätt att få undan oönskade element; utan att de nödvändigtvis brutit mot några formella lagar och utan rättegång.

På grund av att det framstår som oförenligt med en modern rättsstat har systemet länge varit omdiskuterat och kritiserat av jurister samt människorättsorganisationer.

Nu kommer så ett inlägg i debatten från det kinesiska nyhetsmagasinet Caijing. Den ekonomiskt inriktade tidskriften är relativt frispråkig och publicerar ofta kritiska eller negativa artiklar om Kina och makten.

Tidningen skriver att systemet länge kritiserats från olika håll och att det råder ”allmän konsensus” kring att systemet är ”okonstitutionellt och olagligt” eftersom det ”berövar medborgare deras individuella frihet utan rättegång”. De skriver:

Det råder allmän konsensus genom hela samhället att systemet har nått en kritisk punkt där det antingen måste reformeras eller avskaffas; status quo kan inte längre accepteras”

År 2005 presenterades ett lagförslag som syftade till att reformera systemet, bland annat skulle det bli omöjligt att skickas för omskolning utan någon sorts rättegång. Lagförslaget har dock gång på gång skjutits på framtiden efter motstånd från de som menar att ”social stabilitet” måste upprätthållas.

Det finns fortfarande många arbetsläger i Kina, enligt FN:s Human Rights Council fanns det 320 stycken år 2009, med sammanlagt 190 000 interner. På senare år har lägren bland annat använts för att snabbt få bukt på medlemmar av Falun Gong.

I höstas rapporterade Al-Jazeera om lägren som en del i sin dokumentärserie Slavery – a 21st Century Evil. Denna dokumentär blev för mycket för den kinesiska regeringen som i maj sparkade ut Al-Jazeeras korrenspondent Melissa Chan ur landet. Hon blev därigenom den första korrespondent som blivit utvisad ur Kina på tretton år. Detta om något visar hur känslig frågan fortfarande är.

Puck Engman
puck.engman@hotmail.com

 

Frispråkig tidning straffas

SHANDONG Den relativt frispråkiga tidningen The Economic Observer har belagts med administrativa åtgärder och några av tidningens arbetare har berövats sina journalistlicenser. Enligt Xinhuas rapport så har tidningen gjort sig skyldig till att upprepade gånger ha publicerat rapporter med falskt information.

Den Shandong-baserade tidningen The Economic Observer känd för sina vågade reportage om bland annat tågkraschen i Wenzhou under sommaren 2011, har länge varit en av få tidningar som vågat testa gränserna.

Tidningen har i grunden ett starkt ekonomiskt fokus, men har ofta publicerat grävande rapporter med mycket vågat innehåll.

Enligt Xinhuas rapport har tidningen i år publicerat två artiklar som har brutit mot reglerna.

En rapport om det skandalomsusade järnvägsministeriet, vars före detta minister Li Zhijun har anklagats för korruption och dålig moral, sades ha grundats på internetbaserad information och individuella experters utlåtande.

Den andra rapporten, om en person som begått självmord genom att ha hoppat från mobiljätten Samsungs huvudkontor i provinsen Shanxi, ska ha gett upphov till ”negativa sociala effekter”.

I kinesisk media är det vanligt att Kommunistpartiet sätter upp ett varningens finger, speciellt i samband med viktiga politiska händelser.

Det är möjligt att dessa administrativa åtgärder, som alla gäller rapporter som publicerades för lång tid sedan, är ett sätt att dra åt remmarna inför ledarskiftet som ska ske senare i år. Detta är en tidpunkt då Partiet allra mest vill ha kontroll över media.

 Fredrik Jandréus
fredrik.jandreus@vfl.se

Rykte: Kina bantar i toppen

PEKING Ett av de mest ihärdiga ryktena som cirkulerar inför den 18:e partikongressen och maktskiftet i höst är att Kinas högsta politiska organ, Politbyråns ständiga utskott, planerar skäras ner från nio till sju poster. På torsdagen rapporterar Reuters att ett flertal källor nära ledarskiktet bekräftar detta.

Varför då då, kan man fråga sig. Enligt källor till Reuters handlar det främst om att stolen i utskottet med ansvar för inrikessäkerheten, det så kallade Political and Legal Affairs Committe, har blivit för mäktig.

Med en budget som överskrider militärens (110 miljarder dollar) så är Zhou Yongkang, som innehar positionen sedan 2007, en extremt mäktig man. Till sitt förfogande har han hela Kinas enorma polisverksamhet och rättsväsende.

Zhou har dessutom under våren kopplats samman med petade politikern Bo Xilai, vilket gör det hela ännu mer explosivt.

Det president Hu och premiärminister Wen istället vill göra enligt nyhetsbyrån, är att putta ner positionen till den 24 man starka Politbyrån, vilket gör att den som innehar positionen i framtiden måste rapportera till en överordnad i det ständiga utskottet.

En annan anledning till ett bantat utskott, som antagligen är en större faktor, är att med en sju man stark uppställning så blir det lättare att uppnå konsensus och man kan styra det nya Kina med starkare hand, vilket också var fallet innan 2002.

Rykten om denna politiska manöver har i månader figurerat i både mer traditionell västerländsk press så som Reuters, men framför allt i kinesisk press utanför fastlandskina, som därmed inte omfattas av censuren.

Men, som alltid i kinesisk politik, så passar det väl att slänga in en brasklapp. Den som lever får se, när nu kommunistpartiets 18:e kongress startar. Datum är än så länge ej satt.

Björn Djurberg
bjorn.djurberg@vflnyheter.se

 

Kulturrevolutionens spöke och Bo Xilai

Wen Jiabao, 14 mars 2012:

Idag har vi kommit till en period när vi måste försvara reformerna. Utan de politiska reformernas framgångar hade de ekonomiska reformerna inte kunnat genomföras. Utan dem riskerar redan uppnådda framgångar fortfarande att gå förlorade, utan dem kan samhällets nyuppkomna problem inte lösas helt och hållet, det finns fortfarande risk för en historisk tragedi likt Kulturrevolutionen. Varje ansvarig partimedlem och ledande kader måste känna situationens angelägenhet.”

Så formulerade premiärminister sig vid sin presskonferens efter vårens folkkongress. Den kritik han framförde här är partitoppens enda direkta kommentar på affären Bo Xilai hittills.

Som svar på en fråga av en journalist från Singapore meddelade han att en ”särskild utredning” inletts mot Chongqings före detta polischef – tillika Bo Xilais närmaste man – Wang Lijun.

Trots de ”uppenbara framgångarna” som Chongqing upplevt, måste stadens ledarskap ”reflektera över och dra lärdom av Wang Lijun-affären”. Dagen efter meddelade Folkets Dagblad att Bo Xilai inte längre var partichef i Chongqing. Detta var början på fallet för Bo Xilai.

Att Wen Jiabao nämnde Kulturrevolutionen i detta sammanhang är intressant. Kinas nuvarande ledarskap bygger mycket av sin legitimitet genom att representera ”stabilitet”. Ledarskapet framhåller sig som Deng Xiaopings arvtagare, den man som representerar slutet för Kulturrevolutionens kaos.

Det finns tusentals böcker och filmer som behandlar ärren efter kulturrevolutionen, den framhålls som en mörk tid av både lärare och skolböcker. Samtidigt finns det Mao-kitsch till salu överallt och de något äldre kommer ihåg sin ungdoms sånger och danser – som även de kan åtnjutas på CD och DVD.

Bo Xilai tog tillvara på detta i sin kampanj ”Sjung Röda Sånger”, där han fick folket i Chongqing att åter sjung om Mao och ”Österns röda sol”. Han var en duktig populist som tog tillvara på folks positiva associationer med tiden före Deng Xiaoping. Hos Bo gällde det inte att försvara några reformer, utan istället företrädde han en kulturell och social omställning åt ett betydligt ”rödare” håll.

Att Bo Xilai inte var ensam i sin inställning är uppenbart. Han backades upp av bland andra Zhou Yongkang, en av kommunistpartiets allra mäktigaste seniorer. De ”intensifierade reformer på kulturområdet” som förespråkades på förra höstens partikongress tillsammans med hyllningar av Chongqingmodellen i Folkets Dagblad tyder också de på att Bo hade ett betydande stöd högt upp i partiet.

Samtidigt är det tydligt att Bo Xilai spelade ett högt spel som slutligen ledde till hans fall. Han anklagas för att ha använt tortyr och försvinnanden i sin kamp mot maffian och hans populistiska personvalskampanj sticker ut i det annars (utåt sett) konsensusorienterade kommunistpartiet.

Även Bo Xilais fall för tankarna till kulturrevolutionen. I ett land som Sverige är det svårt att förstå hur någon som i det ena ögonblicket var en av Kinas mäktigaste politiker, i nästa avslöjas som en skrupulös brottsling. Yaxue Cao på Seeing Red In China förklarar det genom en historia från 1971:

Tänk dig att du var jag, en skolunge från en småstad i norra Kina som vaknar upp en morgon i september, 1971. Gröna högtalare av trä, uppmonterad på gatlyktorna, tillkännager att Lin Biao, som fram till dess varit biträdande store rorsman, ”närmaste kamrat och utsedd efterträdare till Ordförande Mao” , nu var en förrädare, han var Anti-Partiet, Antirevolutionär, Anti-Mao och hade just dött i en flygplanskrasch i Ondorhaan.”

Liksom Bo Xilai gick Lin Biao från hjälte till skurk på nolltid. Över en natt fick det kinesiska folket veta att de nu måste ta avstånd ifrån den som just hade varit deras stora föredöme.

Gu Kailais rättegång är nu avklarad och hon har dömts till det väntade straffet – ett uppskjutet dödsstraff. Eventuellt väntar nu också en rättegång mot Bo Xilai. Om inte kan vi gissa att han får leva resten av sitt liv i husarrest, bortglömd och maktlös.

Bo Xilais motståndare har lyckats avvärja ett hot mot deras makt. Efter borttagandet av Bo har de krävt skärpt partidisciplin och rättning i leden. Det verkar nu viktigare än någonsin att presentera en enad yta utåt, inte minst inför maktskiftet i höst.

Samtidigt är det svårt att tänka sig att denna smutsiga affär inte har skadat den bild av stabilitet som partitoppen försökt presentera.

Det är mycket möjligt att de verkliga effekterna av Bo Xilais fall kommer uppenbara sig först i ett senare skede. Om de långtgående effekterna av anklagelserna mot Lin Biao skriver MacFarquhar och Schoenhals följande i sin bok Mao’s Last Revolution:

För tillfället kunde Ordföranden lugna sig med att han hade avvärjt hoten om en militärkupp och att Bonapartismens spöke hade drivits ut. Men Maos seger över Lin Biao hade vunnits till en stor kostnad: ett förlorat förtroende för Kulturrevolutionen”

Puck Engman
puck.engman@vflnyheter.se

Varningar för kallt krig över Stilla Havet

KINA En ledare från Global Times varnar för ett nytt kallt krig mellan USA och Kina. Den mjuka väg som gällt under de senaste årens “Fredliga utveckling” ifrågasätts allt oftare när internationella spänningar ökar.

Global Times är en av Kinas mest framgångsrika dagstidningar. De har byggt sin verksamhet enligt ett välbeprövat recept – de ropar högst och argast. Denna polemiska tendens har gjort att de gång på gång jämförts med amerikanska Fox News.

Deras artiklar ska därför tas med en nypa salt och absolut inte ses som den officiella partilinjen. Tidningens debattinlägg skruvas rejält för att få så stort genomslag som möjligt. De skriver ofta och gärna om heta frågor och som tidningens namn antyder fokuserar de på internationella frågor.

När de i en ledare från förra veckan (24/8) beskriver en ”verklig oro för att ett nytt kallt krig ska bryta ut mellan Kina och USA”, så är det ännu ett exempel på denna sensationalistiska retorik.

Ledaren beskriver USA som den som ”girigast strävar efter säkerhet”. Denna strävan inkluderar USA:s och Västs ”militära och politiska begränsande” av Kina. Kineserna har därför inget annat val än att ”beskydda sin rätt till fredlig utveckling”.

Global Times ofta militanta polemik påminner på många sätt om den aggressiva retorik som tog stor plats i Kinas offentliga rum under början av 90-talet. Efter massakern på himmelska fridens torg 1989 gick luften ur en stark västvänlig strömning, denna rörelse följdes under de följande åren av en antiamerikansk reaktion.

Sitt tydligaste uttryck fick denna reaktion i bästsäljaren Kina kan säga nej från 1996. Både här och i amerikanska motsvarigheter från samma årtionde talas om Västs begränsande av Kina. Denna taktik skulle gå ut på att hålla tillbaka Kinas framfart genom olika allianser.

Pratet om att begränsa Kina försvann till stor del bort från båda sidor av Stilla Havet efter den 11 september 2001. Tack vare att USA riktade sin uppmärksamhet mot Mellanöstern och ”glömde bort” Kina kunde landet anamma en låg profil genom Hu Jintaos ”fredliga utveckling”.

Det som först kallades Kinas ”fredliga resning” blev till ”fredliga utveckling”, eftersom till och med ordet ”resning” ansågs för stötande. Det rör sig om en utrikespolitisk princip som bygger på alliansfrihet, undvikande av konfrontation och ökat inflytande genom ”soft power”.

Trots att denna utrikespolitiska strategi kan beskrivas som framgångsrik, så finns det två utvecklingar som kan innebära att den förändras.

Först har vi ökade spänningar i det Sydkinesiska havet. Kina har territoriella tvister med flera länder i området, bland andra Japan och Fillipinerna. Konflikterna kring detta territorium har pågått länge, men de har ökat betydligt i intensitet under det senaste året.

Dessutom har USA återigen vänt blicken mot Kina. Obamas administration ersätter trupperna i Mellanöstern med drönare och installerar istället nya baser i Australien samt manövrerar större delen av sin flotta mot Stilla Havet.

Hillary Clinton utnämnde detta till USA:s ”Pacific Century” i novembernumret av Foreign Policy. ”Den politiska framtiden kommer att avgöras i Asien, inte i Afghanistan eller Irak, och USA kommer att vara mitt i händelsernas centrum”, skrev hon. Obamas deltagande vid ett ASEAN-möte var det första för en amerikansk president och Clintons historiska besök till Kinas granne – Myanmar – var det första på så hög nivå på 50 år. Båda händelserna är tecken på USA:s ökade närvaro i regionen.

Att Global Times säljer tidningar med en retorik som liknar den från 90-talet i denna tid av ökade spänningar är betydelsefullt. Det blir allt mera osäkert om den utrikespolitik som förts under Hu Jintao kommer kunna fortsätta länge till.

Ett hårdnande klimat kring Stilla Havet kan mycket väl leda till att den utrikespolitiska linjen förändras rejält i och med Xi Jinpings maktövertagande i höst.

Puck Engman
puck.engman@vflnyheter.se

Japans ambassadör utsatt för flag-attack

PEKING Den japanska ambassadören utsattes för ett attack under måndagen, när en okänd gärningsman passade på att slita av flaggan på hans bil, medan den stod fast i trafiken.

Det var när Japans ambassadör, Uichiro Niwa, var på väg tillbaka till ambassaden som attacken ska ha skett. Till en början gick den japanska ambassaden ut med att ambassadörens bil ska ha tvingats till att stanna av två andra bilar, där sedan en okänd person ska ha hoppat ut ur bilen och rykt flaggan av ambassadörsbilen.

Detta uttalande ska sedan ha korrigerats, rapporterar The Guardian.

Istället ska ambassadörsbilen ha varit fast i en trafikstockning när attacken skedde. I vilket fall så har Japans ambassad protesterat starkt hos kinesiska myndigheter.

Förutom flaggan, så ska varken bilen eller någon person skadats i attacken, rapporterar AFP. Kinesiska myndigheter ska ha inlett en utredning om händelsen.

Kommunistpartiets partimegafon Global Times kommenterade händelsen under tisdagen. Med en klumpighet som i mångt och mycket blivit tidningens signum skriver ledaren att även om gärningsmannen ska ha varit kines, så är det oklart om denne är mentalt störd eller ej.

Oavsett mental sjukdom, så är attacken inte representativ för alla kineser, fortsätter tidningen.

Attacken mot Japans ambassadör under måndagen är bara den senaste i en rad nationalistiska protester i Kina som urartat. Konflikten rör suveräniteten över de omdiskuterade Diaoyuöarna, nordöst om Taiwan som både Kina och Japan gör anspråk på.

Björn Djurberg
bjorn.djurberg@vflnyheter.se

Kinesisk turiststorm drar in över Thailand

THAILAND Sveriges mesta turistort faller också kineser i smaken. Kinesiska turister är nu den största turistgruppen i Thailand; över 2 miljoner beräknas resa till dit under 2012.

Det är tuffa tider i Europa, men i Asien turistar man som aldrig förr. I takt med att den växande kinesiska medelklassen får allt större konsumtionskraft så ökar också antalet kineser som tar tillfället i akt och ger sig iväg på solsemester.

Antalet kineser som reste ut från Kina ökade med 20 procent under 2012 första fem månader.

Ett av favoritresmålen är Thailand. Så populärt har det blivit att kineserna nu är den största turistgruppen i landet. Under första halvåret i år besökte över 1 miljon kineser Thailand, en ökning med nära 30 procent jämfört med samma period förra året..

BBC rapporterar att 24 charterplan i veckan trafikerar sträckan Kina – Thailand.

Men allt är inte guld och gröna skogar när kineserna kommer på besök. Enligt researrangörer som BBC intervjuat så skrämmer kineserna bort andra turister då de har rykte om sig att vara högljudda, stökiga och smutsiga.

Denna stereotyp till trots, Thailand satsar hårt på att marknadsföra sig i Kina.

Sen kan det vara värt att hålla i minnet att det i Thailand lever en stor kinesisk minoritet.

Efter kineserna så är turister från Malaysia och Japan flest. Tyskar, britter och svenskar är också frekventa besökare. Drygt 300 000 svenskar reser varje år till Thailand.

Björn Djurberg
bjorn.djurberg@vflnyheter.se

36 döda i ny bussolycka

SHAANXI 36 personer omkom under natten mot söndagen i en bussolycka nära Yan’an, i Shaanxi-provinsen i nordvästra Kina. Bussen fattade snabbt eld efter att ha krockat med en tung lastbil som fraktade metanol, och alla utom tre passagerare omkom i branden.

Allvarliga trafikolyckor hör tyvärr till vanligheterna i Kina. Varje år dör omkring 70 000 människor i trafiken, och 300 000 skadas, enligt Ministry of Public Security.

Faktum är att ytterligare 11 personer omkom under söndagen i en trafikolycka i Sichuan-provinsen, sydvästra Kina, när en minibuss krockade med en lastbil.

I april dog 24 människor i en bussolycka nära Suzhou, i Anhui-provinsen, när en buss krockade med en sandmaskin.

I december förra året i Jiangsu-provinsen omkom 15 skolbarn när deras skolbuss körde av vägen och kraschade ner i dike fyllt med vatten.

Några veckor innan dess dog 19 dagisbarn i Gansu-provinsen, efter att deras skolbuss krockad med en lastbil.

Förra sommaren dog 41 människor i en nattolycka på en långdistansbuss, efter att bussen fattat eld då det i bussens bagageutrymme lagrats brandfarlig vätska. Olyckan skedde i Henan-provinsen.

Enligt partimegafonen Global Times så är det sedan mars i år tillfälligt produktionsstopp på långfärdsbussar på grund av att regeringen ser över säkerhetsrutinerna och kvaliteten på produktionen.

Tragedin i Yan’an blev snabbt det mest diskuterade ämnet på Sina Weibo under söndagen, enligt Chinahush, som också lade ut bilder på olyckan.

Björn Djurberg
bjorn.djurberg@vflnyheter.se

Kina – från Världens Fabrik till Världens Varumärke

KINA Samtidigt som rapporter om att kineser är mera villiga att investera i utländska valutor oroar, så skriver Folkets Dagblad en artikel om hur verklig ekonomi och tillverkningsindustri måste fortsätta vara det kinesiska svaret på krisen.

Kineserna var mera benägna att behålla sina investeringar i utländska valutor och sälja yuan under juli månad, rapporterar Xinhua.

Enligt statliga myndigheter rapporterades ett överskott i utländska valutor på 500 miljoner US dollar i juli, efter ett tidigare underskott på 3,6 miljarder i juni.

Den kinesiska valutan anses generellt vara undervärderad, men till vilken grad är mera omdebatterat. Den mest högljudda kritiken kommer från amerikanskt håll, där bland annat kongressen anklagat Kina för en artificiellt undervärderad valuta.

Även inrikes har den lågt värderade valutan tidvis beskrivits som ett problem, framför allt från de som vill påskynda Kinas skifte från en tillverkningsbaserad ekonomi till en driven av konsumtion.

Men de finns också de som ser tillverkningsindustrin som Kinas ekonomiska styrka. I det populär-nationalistiska verket Kina är inte glad från 2009 beskrivs Kina som världens ekonomiska motor och fordringsägare. I boken jämförs Kina med mellankrigstidens USA i långa, euforiska utsvävningar.

På samma spår är nu Folkets Dagblad. De ser finanskrisen som en kris för den verkliga ekonomin, ”Tyskland kan stå emot stormen på grund av sin storskaliga tillverkningsindustri” skriver de. De verkar ansluta sig till en nordeuropeisk kritik som skyller krisen på överdrivet spenderade och oansvariga finanskapitalister.

De skriver att den verklighetsbaserade ekonomin är Kinas stora styrka och tillverkningsindustrin måste fortsätta att utgöra den ekonomiska basen. Fortsatt ekonomisk utveckling kommer från ”innovationens kraft” tillsammans med ”industriell omvandling och uppgradering”. Denna analys sker i kontrast till de som menar att ökat kinesiskt välstånd kommer från ökad inhemsk konsumtion och import.

Folkets Dagblad skriver att trots att en stor del av t.ex. klädtillverkningen flyttat till nya låglöneländer – som Vietnam, Kambodja och Laos — så kan Kina genom att sälja teknologi och maskiner till dessa länder behålla och utveckla sin förankring i verklig ekonomi.

Efter att ha förfinat sin  tillverkningsindustri kan Kina röra sig från en roll som ”Hela världens fabrik” till ”Hela världens varumärke”. Med detta mål framför ögonen är det lätt att förstå varför världens största socialistiska stat har glömt bort den marxistiska kristeorin och istället ansluter sig till ett betydligt borgerligare alternativ.

Puck Engman
puck.engman@vflnyheter.se

Populär mikrobloggare gör comeback efter censursmäll

KINA En av Kinas absolut populäraste mikrobloggare Zuoyeben gjorde comeback på fredagen efter att i nära på tre månader varit förlagd med munkavle. Zuoyeben censurerades efter att på minnesdagen av massakern på himmelska fridens torg den 4 juni i år lagt upp en bild på minnesstunden i Hongkong.

Att tillfälligt blockera en användares konto, vilket tycks ha varit fallet med Zuoyeben, är ett vedertaget tillvägagångssätt i de kinesiska sociala medierna. På Sina Weibo, Kinas inflytelserikaste mikroblogg med närmare 300 miljoner användare, finns dessa åtgärder inskrivna i användaravtalet.

Användare kan också åläggas med skrivförbud, dvs att inget av det som denne användare skriver de facto publiceras, även om användaren själv kan se det som denne publicerar. Det strängaste straffet är såklart att få sitt konto borttaget helt och hållet.

Ovanstående censurregler är konsekvenser som drabbar en användares mikrobloggskonto. Allvarligare är så klart att vad en användare skriver och gör i de sociala medierna också är straffbart i det konventionella rättssystemet, det vanligaste brottet är att man anklagas för att sprida illasinnade rykten, vilket blev fallet för ett antal mikrobloggare efter att ha twittrat om vårens politiska skandal Bo Xilai.

Till vanligheterna hör också att mikrobloggare kallas ner på polisstationen för att ”dricka te”, det vill säga ta ett snack om vad man som god samhällsmedborgare bör och inte bör göra, efter att ha skrivit något kontroversiellt.

Om Zuoyeben officiellt anklagats för något är oklart. Han, eller hon, har i vilket fall inte nämnt något om detta på sin mikroblogg. Fredagens comeback bestod i ett brev där Zuoyeben kåserar kring censuren, och reflekterar kring de sociala mediernas betydelse i det moderna Kina.

Inlägget har redan retweetats över 200 000 gånger på Sina Weibo, och fått över 100 000 kommentarer.

Vilket kan utläsas av ovanstående kvantiteter, så är Zuoyeben en av Kinas absolut populäraste mikrobloggare. Han har över 3 miljoner följare och har de senaste åren varit en flitig debattör som med sina skarpa kommentarer påverkat även de högst uppsatta.

Han var en av de starkaste kritikerna till ett miljardprojekt i Shandong-provinsens huvudstad Qingdao där de lokala myndigheterna beslutat sig för att plantera miljontals nya träd. Projektet möttes med folkstorm, och längst fram i ledet stod Zuoyeben och hans vädjan till myndigheterna att tänka om cirkulerade i de sociala medierna med sådan kraft att Qingdaos ledare fick vika sig.

Zuoyeben var också inblandad i att återupprätta hedern för 23-åriga leukemipatienten Lu Chao som fått hård kritik för att hon bloggat om sin cancerbehandling.

Ingen vet däremot vem Zuoyeben är, om det är en kvinna eller man, och var i landet mikrobloggaren bor. De flesta kineser som rör sig på de sociala medierna är nog väl bekanta med den bild på ett kinesiskt barn som mikrobloggaren använder som sin visningsbild. Användarnamnet Zuoyeben är kinesiska och kan översättas till ”läxbok”.

Nu är Zuoyeben i vilket fall tillbaka online. I sitt comeback-brev skriver mikrobloggaren:

It’s been my good fortune that after the passing of eighty days and eighty nights, I once again have the opportunity to appear here. That’s not something that happens every day.

För att läsa hela Zuoyebens brev, besök Tea Leaf Nation och deras eminenta översättning av brevet till engelska här.

Björn Djurberg
bjorn.djurberg@vflnyheter.se

Kina deporterar flyktingar till krigszon

YUNNAN Kina har i veckan tvingat omkring tusen burmesiska flyktingar från den etniska minoriteten Kachin tillbaka över gränsen till Burma. Flyktingarna har flytt stridigheter i norra Burma mellan armén och separatister men tvingas nu alltså tillbaka in i krigszonen.

Konflikten mellan Kachins Befrielsearmé och den burmesiska regeringen är gammal. Vapenvila har rått i 17 år, men förra året blossade stridigheterna upp igen, vilket tvingat tusentals flyktingar att söka skydd i Yunnan-provinsen i södra Kina.

Där har de fram tills nu bott i flyktingläger.

Den senaste veckan har däremot omkring tusen flyktingar tvingats tillbaka över gränsen, rapporterar Human Rights Watch. Planer finns dessutom på att deportera ytterligare 4 000 flyktingar, enligt organisationen.

Human Rights Watch uppmanar Kina att omedelbart sluta upp med deporteringen, och låta flyktingarna stanna kvar i Kina.

Både New York Times och Reuters har sökt kinesiska myndigheter för en kommentar, utan resultat.

Björn Djurberg
bjorn.djurberg@vflnyheter.se

 

Hu Jintao förbereder maktskifte i viktigt tal

Kinas ledarskap håller på att bytas ut. Det är en process som redan påbörjats regionalt och som kommer att kulminera på nationell nivå i och med den 18:e partikongressen i oktober. Det som händer inom partiet nu – som t. ex. partitoppens inofficiella sammankomster i Beidaihe och turerna kring Bo Xilai – har en betydande inverkan på Kinas framtida politiska riktning.

Även Kinas absoluta toppskikt kommer bytas ut. President Hu Jintao och premiärminister Wen Jiabao kommer avträda sina poster till förmån för Xi Jinping och Li Keqiang. Xi Jinping kommer troligen inte ta över rollen som president direkt men tar i oktober över den viktigare rollen som kommunistpartiets generalsekreterare.

Det slutet för en era och början på en ny. Vilka förändringar kommer vi att få se? Vissa hoppas på intensifierade reformer medan andra tror på mer av samma linje. Trots att vi med stor säkerhet kan säga vem den nye presidenten kommer att bli, är det svårt att sia i hur Xi Jinpings Kina kommer se ut.

När en ny president tar över makten i Kina är det kutym att han tillsammans med sin premiärminister presenterar sina visioner för landet. Hur Xi och Lis program för Kina kommer att se ut vet vi ännu inte.

2002-2003 tog Hu och Wen över och lade i samband med detta fram sina idéer om det ”Harmoniska Samhället” på hemmaplan och ”Fredlig Utveckling”  internationellt. Vid sidan om detta fokus på stabilitet och stadig utveckling, lyfte de även fram vetenskapen i och med ”konceptet om vetenskaplig utveckling”.

Efter tio år vid rodret är det så Hu Jintaos tur att lämna över den officiella makten. Men inom kommunistpartiet har före detta ledare historiskt sett fortsatt stort inflytande. Jiang Zemin har trots dålig hälsa och allt färre framträdanden de senaste åren fortfarande spelat en stor roll i partiets interna maktspel.

Därför är det inte konstigt att Hu nu försöker säkra sin framtida roll inom partiet. Många har beskrivit Hus ledarskap som svagt och vissa uttrycker tveksamhet om han kommer kunna ta över rollen som ordförande för den centrala militärkommissionen – ett ämbete som både Deng Xiaoping och Jiang Zemin övertog efter sitt presidentskap och som försäkrade deras fortsatta inflytande över toppolitiken.

Den 23 juli höll så Hu Jintao ett tal i Beijing, inför en församling av ledande kadrer på provinsiell nivå. I talet presenterade Hu sin syn på socialism med kinesiska förtecken och på partiet. Han gav både en historisk överblick, med reformåren som startpunkt och lade fram riktlinjer för framtiden.

Inom kommunistpartiet framhålls talet som särskilt viktigt och partiets främsta teoretiska tidskrift – Qiushi eller ”Sanningssökande” – uppmanar till att ”uppriktigt studera och implementera generalsekreterare Hu Jintaos viktiga tal”.

För att underlätta studier av talet presenterar tidningen ett antal acceptabla tolkningsmöjligheter från den samlade partipressen. Här finns tolkningar från några av de största aktörerna, närmare bestämt: Qiushi, Folkets Dagblad, Xinhua Nyhetsbyrå, Guangming Ribao, Jingji Ribao och Jiefang Junbao.

Dessa olika tolkningsmöjligheter kan ge oss några ledtrådar om den framtida politiska riktningen under tiden efter Hu Jintao. Eller mera riktigt – Hu Jintaos önskningar för det framtida politiska landskapet.

För de som är intresserade av Kinas politik är det därför mycket givande att – likt duktiga partikadrer – studera Hu Jintaos tal och de rekommenderade tolkningarna. Här följer därför en sammanfattning av Qiushis studiematerial.

Qiushi

Genom att upprätthålla och utveckla den upphöjda och vidsynta politiken under socialism med kinesiska förtecken, genom vetenskaplig analys av de nya omständigheterna för partiet och för landet, genom en systematisk sammanfattning av partiets grundläggande praktiska erfarenheter sedan den 16:e partikongressen […] kan de politiska, ideella och teoretiska grunderna läggas för den 18:e partikongressen.

Qiushi skriver att studier av talet kan hjälpa till att ”unifiera tänkandet inom partiet och tydliggöra den framtida riktningen”.

Denna frasering är särskilt intressant med turerna kring Bo Xilai i bakhuvudet. Hu Jintaos ledarskap har byggt på en bild av enighet och konsensus, med i och med fallet Bo kom en helt annan politisk verklighet fram i ljuset.

Folkets Dagblad

Folkets Dagblad sammanfattar Hu Jintaos tal i sex betänkanden (). Först och främst gör de klart att vi genom detta tal kan få ”en djup förståelse för partibyggets framtida krav”. De skriver att fortsatta reformer av partiandan behövs.

Vidare krävs en förståelse för det ”väldiga åtagande” som kommunistpartiet har tagit sig an historiskt och måste fortsätta ta ansvar för också i framtiden. Detta är en vanlig formulering i kommunistpartiets ofta konservativa retorik. Politisk policy måste ständigt hänföras bakåt i tiden, till de föregående kommunistiska ledarna. En tradition som trots revolution och republik inte förändrats sedan kejsarrikets tid.

En annan hänvisning bakåt i tiden är till Deng Xiaoping. Dengs reformer (改革开放) måste fortsätta även idag. ”Den starka kraft” dessa reformer utgör måste uppmärksammas.

Vikten av de tidigare reformernaframhölls tidigare i en viktig presskonferens med Wen Jiabao den 14:e mars. Denna presskonferens var det enda tillfälle partitoppen uttalat sig direkt om politiken i Chongqing under Bo Xilai. Wen Jiabao talade då om vikten av att ”försvara reformerna” och om risken för att en ”historisk tragedi likt Kulturrevolutionen” kan upprepas.

Folkets Dagblad skriver också att Hu Jintaos koncept om vetenskaplig utveckling är av yttersta vikt. Vetenskaplig utveckling är en av Kinas nya målsättningar, denna utveckling kommer på sikt ge utdelning för hela det kinesiska folket.

Det är ett nyckelkoncept i Hu och Wens retorik och att försäkra dess fortsatta användning är av stor vikt för deras framtida inflytande.

Xinhua Nyhetsbyrå

Xinhua inleder storslaget:

”Historien har redan bevisat att under krigsåren var upprätthållandet av strikt ordning inom partiet och förstärkande av partibygget nyckeln till framgång för revolutionär seger. Likaså är det en viktig försäkran för framgång för socialism med kinesiska förtecken i denna tid av fredsbygge, reform och öppning.”

I sina fem betänkanden poängterar de vikten av att fortsätta i partiets historiska anda. Dels genom att upprätthålla tänkandet från Befrielsen (解放, partiets namn för maktövertagandet 1949). Utöver detta måste det arbete som inleddes under reformåren fördjupas, i framtiden krävs fortsatta reformer och ”underlättande av demokratiska policyåtgärder”.

Xinhua uppmanar också de till sammanhållning i leden – ”Håll den väldiga fanan högt, stå enade i kampen.

Guangming Ribao

Guangming Ribao är en av Kinas största dagstidningar, men har inte samma status som Folkets Dagblad eller Xinhua. De får bara fyra samtalspunkter () på sig att sammanfatta sina tankar om Hu Jintaos tal.

De inleder med att ge ansikte åt Hu:

”Konceptet för vetenskaplig utveckling har gett oss ett resonemang och en strategi för hur vi kan föra den ekonomiska och sociala utvecklingen framåt”

Socialism med kinesiska förtecken innebär för dem ”vägen till en stark nation, vägen till ett välmående folk”. Det är att gå sin egen väg genom att ”söka sanning från fakta” (återigen en referens till Deng Xiaoping) och bevara det som utmärker och definierar Kina.

Jingji Ribao

Jingji Ribao får liksom Folkets Dagblad hela sex betänkandens utrymme. De menar att vi genom att studera Hu Jintaos tal kan få en inblick i hur Kina ska öppna upp sig för omvärlden, hur landet ska kunna ta emot inspiration och kunna exportera sina egna värden.

De uppmanar till att ”med stadig hand unifiera utvecklingen i stad och landsbyggd”. Detta har blivit en uttalad målsättning i byggandet av Hu Jintaos ”Harmoniska samhälle”.

Det kommer dock krävas betydande åtgärder för att förändra ett Kina som plågas av stor fattigdom, liksom ökande klyftor mellan de rika och fattiga och mellan landsbyggd och stad.

Tidningen uppmanar till en gemensam strategi för Kinas fortsatta ekonomiska utveckling. De vill se en förändring i landets ekonomiska utveckling så fort som möjligt, med ett fokus på högre kvalité och ökade profitmarginaler. Uppmaningen är helt i linje med Kinas försök att röra sig längre och längre ifrån sin tidigare roll som ”hela världens fabriksgolv”.

De avslutande två punkterna ägnas åt Hu Jintaos koncept om teknisk utveckling. Jingji Ribao skriver:

”Vi måste lita till kraften hos vetenskap och teknologi, allra viktigast är att substantiellt öka vår självständiga innovationsförmåga.”

Slutligen markeras den stora vikten av Hu Jintaos tal. De skriver att det är ”en marxistisk programskrift”.

Jiefang Junbao

Sist ut är den kinesiska befrielsearméns egen tidning; Jiefang Junbao. I sina fem samtalspunkter fokuserar de på ”möjligheter” kontra ”utmaningar”, de skriver att de två alltid följer varandra och att Kina nu står inför stora möjligheter liksom betydande utmaningar.

Jiefang Junbao tar också fasta på talets marxistiska och socialistiska innehåll. De skriver att utvecklingen av en socialistisk kultur (i enlighet med höstens beslut om ”intensifierade reformer på kulturområdet”) måste ske enligt den väg marxismen pekat ut.

De specificerar vidare ”om man säger att Kina enbart kan räddas genom socialism, så är det enbart genom socialism med kinesiska förtecken som dagens Kina kan fortsätta utvecklas, öka sitt välstånd och sin styrka”.

Att Kina måste gå sin egen väg är ett tema som återkommer flera gånger. Tidningen skriver att det behövs ett självständigare, stabilare och kraftigare stöd av konceptet om vetenskaplig utveckling. Hu Jintaos tal ”fortsätter betona konceptet om vetenskaplig utveckling, främjar ett harmoniskt samhälle, bidrar till att öppna upp nya horisonter för socialism med kinesiska förtecken och visar ytterligare en bit på vår framtida väg.”

— — —

Trots att ovanstående betänkanden och samtalspunkter alla följer partilinjen har de olika fokus. De representerar olika intressegrupper inom partiet, de kan därför läsas antingen som en sammantagen helhet eller ställas mot varandra.

Tolkningarna ger en inblick i hur partiet och partipressen beskriver sina förhoppningar för Kina under Xi Jinping. Hur väl dessa förhoppningar stämmer överens med tiden efter den 18:e partikongressen återstår att se.

Puck Engman
puck.engman@vflnyheter.se

 

Partimegafon vapenskramlar mot Japan

DIAOYU Den kinesiska partimegafonen Global Times skriver i sin senaste ledare att Kina borde trappa upp konflikten med Japan över den omdiskuterade ögruppen Diaoyu. Tidningen vill se kinesisk polis på plats i vattnet utanför öarna och uppmanar Kina att inte vara rädd för att ta till militära medel för att hävda suveränitet.

Territoriella frågor är väldigt känsliga i Kina. Många kineser tar frågor om territorium på väldigt stort allvar, vilket inte minst visade sig genom de omfattande demonstrationer som ägde rum i helgen som svar på att ett tiotal japanska aktivister landstigit på ögruppen Diaoyu, kallade Senkaku på japanska.

Öarna tillhör officiellt Japan, men även Kina gör anspråk på ögruppen, som ligger utanför Taiwans nordöstra kust.

Tidningen uppmanar i torsdagens ledare att Kina ska förbereda sig på en verklig konflikt med Japan. Kina borde bry sig mer om sin egen befolknings påstådda krav att återta öarna, än omvärldens reaktioner, skriver Global Times.

Kina borde heller inte vara nervös om konflikten urartar i en militär konflikt, eftersom, argumenterar tidningen, det inte finns någon vilja varken från Kina eller Japan att konflikten leder till ett fullskaligt kring, varför en militär konflikt sannolikt kommer hållas isolerad till öarna.

Global Times vill också att Kina omgående skickar polis till vattnen utanför Diaoyu för att stoppa ytterligare försök från japanska aktivister att landstiga.

Tidningen Global Times är en nationalistisk tidning som har som signum att skriva kontroversiella artiklar som ligger på gränsen. Torsdagens ledare är däremot ett oroande tecken på att konflikten kan komma att eskaleras ytterligare, för även om tidningens uppmaningar kan tyckas extrema, så reflekterar de många kinesers tankar: Att den kinesiska regeringen är för lam, och borde ta i med hårdhandskarna.

Björn Djurberg
bjorn.djurberg@vflnyheter.se

 

Villkorligt dödsstraff för Gu Kailai

HEFEI Gu Kailai dömdes på måndagen till döden för mordet på brittiske affärsmannen Neil Heywood. Dödsstraffet är dock ett så kallat ”suspended death penalty” vilket i kinesiskt rättsväsende betyder att det efter två år omvandlas till livstids fängelse om den dömde ej begår nya brott.

Gu Kailais anställde, 33-årige Zhang Xiaojun, dömdes till nio års fängelse, ett mildare straff då han enligt domstolen endast gjort sig skyldig till medhjälp till mord.

Domarna på måndagen i Anhui-provinsens huvudstad Hefei var väntade och ligger i linje med de spekulationer som cirkulerat. Gu Kailai erkände mordet och motivet ska ha varit att hon känt att Heywood hotade hennes son. Hon ska dessutom inte ha varit vid sina sinnens fulla bruk vid mordtillfället, vilket domstolen ska ha sett som förmildrande omständigheter.

The Guardian rapporterar dessutom att den brittiska ambassaden i Peking tryckt på att man inte vill se ett dödsstraff utmätas.

53-årige Gu Kailai kan dock se fram emot åtminstone 14 år i fängelse.

Det var i november förra året som brittiske affärsmannen Neil Heywood hittades död på sitt hotellrum i Chongqing, staden som Gu Kailais man, den petade topp-politikern Bo Xilai, då styrde. Läs mer om bakgrunden till mordet och det politiska maktspelet i vår tidigare rapportering, och om rättegången den 9 augusti.

Rättegången mot Gu Kailai är en del i den största politiska skandalen i Kina på årtionden. Nu när Gu Kailai dömts är frågan vad som väntar hennes man Bo Xilai, samt den förre polischefen i Chongqing, Wang Lijun, som också väntas ställas inför rätta inom kort.

Björn Djurberg
bjorn.djurberg@vflnyheter.se