VIDEO: Partikader går lös på inredningen

KUNMING Partikadern Yan Linkun (严林昆) från Yunnan-provinsen tappade helt fattning i förra veckan efter att han för andra gången på två dagar kommit för sent till boardningen på Kunmings internationella flygplats. I sin tre minuter långa bärsärkargång gick han lös på datorer, telefoner och ja, i stort sett hela inredningen i boardinggaten – inför en allt större publik. 

Videomaterial från säkerhetskameran läckte ut på nätet i fredags, och i helgen meddelades det från myndighetshåll att Yan Linkun dels får sparken som vice ordförande för Yunnan Mining Corp, samt att hans dagar som ledamot i häraden Shizongs konsultära politiska kommitté sannolikt är över, rapporterar Shanghai Daily. 

Yans raseriutbrott är rätt fascinerande dock, speciellt eftersom säkerhetspersonalen bara står och tittar på medan Yan inför sin fru och sina barn går lös på flygplatsens interiör.

Fyra minuters klipp från Tencent finns att tillgå här:

网曝曲靖政协委员自己误机打砸昆明长水登机口

En nedkortad version finns också att tillgå på Youtube:

Chinese Official Yan Linkun Caught On Camera Trashing Airport After He Misses Flight

Björn Djurberg
bjorn.djurberg@vflnyheter.se 

Utsikterna är strålande: Internationella samfundet hyllar Xi Jinpings första 100 dagar vid makten

PEKING Partiorganet Folkets Dagblad publicerade under fredagen artikel på sin förstasida för att uppmärksamma partiets nya ledarklicks första hundra dagar vid makten. VFL har översatt det viktigaste.

Världens intryck av de första 100 dagarna:

Den 22 februari markerar de första 100 dagarna som Xi Jinping navigerat Kina efter att han tillträtt som partisekreterare för kommunistpartiet efter den 18:e partikongressen.

Under dessa 100 dagar så har det internationella samfundet följt hur partiets nya kärna av ledare deklarerat policys, noga observerat hur partiets nya ledare styr Kina i ord och i handling och hett diskuterat framtiden för Kina som stort utvecklingsland.

Målen är högt satta, vägen mot utveckling är klar, administrationsplanen är tydlig; Kommunistpartiet partibyggande och styret av Kina går in i en ny fas, en ny scen. Här följer intryck av de här 100 dagarna från internationella profiler och utländsk press.

Ett av intrycken är: Partiets centrala ledarklicks mål ”De två etthundra åren” och ”Den kinesiska drömmen” är storskaliga och samtidigt realistiska. Processen att genomföra dessa mål är en process som gynnar det kinesiska folket, och är också en process som oavbrutet gynnar världen.

Dessa 100 dagar har inte bara stimulerat det kinesiska folket att ha stora förhoppningar på ”Den kinesiska drömmen”, utan dessutom skapat en het diskussion bland utlänningar gällande Kinas framtidsutsikter och utveckling och hur detta påverkar världen.

Så som Xi Jinping har pekat ut, så innehåller ”Den kinesiska drömmen” flera generationer kinesers långt eftersökta önskningar, och utgör varje kinesisk pojke och flickas gemensamma hopp. Internationella profiler anser att ”Den kinesiska drömmen” manifesterar partiets nya ledares starka känsla för ansvarstagande sett i historiskt perspektiv gentemot det kinesiska folket. Vidare, att uppnå målet med ”De två etthundra åren” betyder att Kinas utveckling kommer nå två nya nivåer som kommer bana väg för ”Den kinesiska drömmen”.

Sedan följer en långt långt segment där olika ”internationella profiler” kommenterar kring det nya ledarskapets första 100 dagar vid rodret för världens folkrikaste land. Det handlar exempelvis om professorer från universitet i Kenya, Ryssland och på Kuba.

Artikeln avslutas med:

Partiets nya ledarklick har under de första 100 dagarna välkomnat en god ny start som gett världen ett positivt intryck, samt ökat världens tro på Kinas framtid.

Ljudet av partiets nya ledares vågade fotsteg kommer i framtiden, både på den internationella och inhemska scenen, att ljuda desto klarare.

Läs hela Folkets Dagblads ledare här (på kinesiska), eller läs en något nedtonad version, signerad Xinhuas engelska-avdelning här.

Björn Djurberg
bjorn.djurberg@vflnyheter.se

Kineser mer misstänksamma mot främlingar – men litar på regeringen

KINA En ny studie från Pekings statliga tankesmedja CASS (Chinese Academy of Social Sciences) visar att tilliten sjunkit till nya bottennivåer i Kina, rapporterar China Daily.

I studien tillfrågades 1900 stadsbor, som en del i en årlig studie som tar tempen på den samhällsklimatet i Kina. Mindre än hälften av de tillfrågade ansåg att ”man kan lite på de flesta människor”; omkring 30 procent ansåg sig lita på främlingar.

Allt som allt bedömer CASS att tilliten i Kina sjunkit från 62,9 2010 till dagens 59,7 på tillits-skalan av 100 poäng. En ny bottennivå alltså.

Studien visar också att familjen och nära vänner är de man mest litar på, tätt följt av, chockerande nog: regeringen (69 procent). 64 procent uppgav att man litade på media.

I övrigt tar artikeln från China Daily upp den vanliga kinesiska uppfattningen om att alla tiggare bara är ute efter att lura folk på pengar (fel – enligt tidningen), samt repeterar den allt vanligare retoriken i partipressen att den misstänksamhet som finns mellan myndigheter och medborgare beror på ett fåtal korrupta tjänstemän som inte sköter sina jobb.

I en kommentar (översatt av VFL) på sin förstasida under måndagen skriver kommunistpartiets flaggskepp Folkets Dagblad:

Oavsett om studien är korrekt eller ej, så visar den att vi omgående måste stärka tilliten samhället. Viktigast är att med kraft pressa myndigheter, näringslivet och människor att bygga upp en ömsesidig tillit som överförs på samhället som helhet. Även om tillit är en moralisk fråga så är det också en fråga om lagar; lagar och regler måste stärkas och upprättas, hårda straff för de som sviker förtroendet, höja kostnaden för att svika förtroendet. (syftar sannolikt på korrupta partikadrar, VFL:s anm.). Det måste skapas och utbytas möjligheter för folk att träffas för att smälta främlingssamhällets hårda is; en del områden organiserar grannfestivaler och liknande events, inga försök som har fördelar bör missas.

Hela Folkets Dagblads kommentar på kinesiska finns att läsa här.

Björn Djurberg
bjorn.djurberg@vflnyheter.se

Vattenförorening i bildutbyte

KINA Journalisten Deng Fei har med hjälp av Weibo startat en kampanj under den kinesiska nyårsledigheten. Syftet är att dela med sig av bilder på sjöar och floder från sin hemstad och därigenom uppmärksamma på de utbredda problem med vattenförorening.

Journalisten Deng Fei – från nyhetsbyrån Fenghuang – är känd för sitt samhällsengagemang. Till exempel startade han en kampanj för att ge gratis skollunch till barn på Kinas fattiga landsbyggd.

Weibo har Deng närmare 3 000 000 följare, vilket gör att de kampanjer han startar har en viss genomslagskraft.

I sin senaste kampanj vill han uppmärksamma föroreningen av kinesiskt vatten, skriver Tech in Asia.

På sin Weibo skriver Deng :

”Hur ser floden ut i din hemstad? När du återvänder hem under ledigheten, ta ett foto av floden eller ån i din hemstad så vi kan se.”

Både vattenbrist och vattenföroreningar är ett stort problem i Kina. Dengs kampanj rör därför vid ett ämne som kan vara känsligt, särskilt för regionala särintressen.

När kampanjen ledde uppmärksamheten till avsiktlig vattenförorening i Weifang, Shandong åkte en journalist dit för att rapportera om saken. För att hindra att nyheten spreds skickades lokala tjänstemän till Beijing och den journalist som åkt till Weifang hålls kvar mot sin vilja, detta enligt Tea Leaf Nation.

Puck Engman
puck.engman@vflnyheter.se

Kina fördömer Nordkoreas kärnvapenprov

PEKING Nordkoreas kärnvapenprovsprängning under tisdagen har lett till en internationell kris. Frågan många ställer sig är hur Nordkoreas viktigaste (och enda?) allierade, Kina, kommer hantera frågan. Nedan Kinas utrikesministeriums uttalande efter provsprängningen, översatt av VFL från kinesiska till svenska: 

Uttalande från Folkrepubliken Kinas Utrikesministerium:

Den 12 februari 2012,

Kinas regering vänder sig kraftigt emot att Koreas Demokratiska Folkrepublik (Nordkorea) återigen, i strid mot det internationella samfundet, genomfört ett kärnvapentest.

Kinas fasta ståndpunkt är att upprätthålla freden och stabiliteten i nordöstra Asien, förhindra spridningen av kärnvapen, samt förverkliga kärnvapennedrustning på Koreahalvön.

Vi uppmanar starkt Nordkorea att hålla sig till en icke-nukleär linje, och att inte genomföra någon åtgärd som ytterligare kan förvärra situationen.

Det ligger i alla parters bästa att upprätthålla fred och stabilitet på Koreahalvön. Kinas regering uppmanar till lugn hos alla parter, att insistera på dialog, samt att inom ramen för sexparts-samtalen lösa kärnvapenfrågan på Koreahalvön.

Originalet på kinesiska finns att läsa här. 

Björn Djurberg
bjorn.djurberg@vflnyheter.se 

 

Kina inför RUT-avdrag

PEKING Kina ska börja subventionera bland annat städtjänst, i ett nytt grepp att stimulera landets service-sektor, meddelade statliga nyhetsbyrån Xinhua under tisdagen.

 Enligt en kommuniké från Handelsdepartementet och Utrikesdepartementet (!?) så ska centralregeringen subventionera branscher så som städhjälp, e-handel, återvinning, begagnad bilförsäljning, samt andra branscher som ”antingen kan göra livet enklare och mer bekvämt för folk, eller distribuera varor och- , eller stödjer grön ekonomi”.

 Myndigheterna säger sig vara beredda att finansiera upp till 30 procent av den typen av verksamheter.

Andra subventioner kan exempelvis handla om fördelaktiga banklån.

Åtgärderna sätts in för att stimulera utvecklingen av Kinas service-sektor, skriver Xinhua.

Björn Djurberg
bjorn.djurberg@vflnyheter.se 

 

Gott nytt kinesiskt nyår!

KINA Det kinesiska nyåret firas i helgen, när drakens år lämnar plats för ormens. Det kinesiska nyåret lämnar världens folkrikaste lands megastäder öde, när hundratals miljoner kineser åker hem för att fira vårfesten med sina familjer.

Kina lämnar nu draken, och går in i vattenormens år. Även om ormen anses vara streetsmart och driftig, så är ormen inte på långa vägar lika hypad som draken, varför de sista månaderna i detta års månkalender varit överbelastade med bröllopsbanketter, rapporterar The Wall Street Journal.

Nyåret lämnar också hela städer öde. Till stadsbornas lättnad. Även om det under någon vecka blir svårt att hitta en restaurang eller butik som är öppen.

Hundratals miljoner kineser ger sig ut på vägarna för att ta sig hem över nyåret, och överbelastar som konsekvens Kinas hela infrastruktur. Ibland med tragedier som följd.

Myndigheterna beräknar att 3,1 miljarder resor kommer genomföras under den 40-dagarsperiod som räknas som vårfestens reseperiod.

Det kinesiska nyåret infaller den 10 februari, som är den första dagen på ormens år. Det är dock under lördagen, nyårsafton, som de största festligheterna kommer äga rum.

VFL vill önska alla våra läsare gott nytt kinesiskt nyår, och hoppas att ni fortsätter följa vår kinablogg under ormens år. 新年愉快!

Björn Djurberg
bjorn.djurberg@vflnyheter.se

… att Xi Jinping har skaffat Weibo-konto

Att Kinas herre på täppan Xi Jinping är betydligt mer avslappnat och offentlig än sin företrädare HJT har varit tydligt från dag ett, vilket nog har charmat en del både innanför och utanför Mittens rikes gränser.

Det senaste Xi-fenomenet är ett konto på Kinas mesta mikroblogg Sina Weibo som kallar sig ”Lär av Xi”-fanclub (学习粉丝团); vilket i sig är en kinesisk lek med ord då 学习 ordagrant betyder ”studera”, men det kan också översättas som ”studera Xi”, eller på bättre svenska ”Lär av Xi”. (习 är det kinesiska tecknet för Xi Jinpings efternamn, 学 kort för ”studera)

Så här ser kontot ut (som nu har drygt 430 000 följare):

Från kontot postas bilder och information om Xi Jinpings resor hit och dit i Kina. Bilder som är rätt inofficiella och tycks vara tagna från nära håll.

Frågan är ju vem som står bakom kontot. Hemligt hemligt. Men antagligen någon i Xis närhet, resonerar South China Morning Post, som än så länge inte haft någon framgång i att få en intervju med kontots avsändare.

/VFL-red, 6 februari 2013

Inkomstfördelning ska jämna ut klyftorna

PEKING Kina har lanserat en ny inkomstfördelningsplan tänkt att minska de stora sociala klyftorna landet står inför, rapporterar nyhetsbyrån Xinhua.

Riktlinjerna, som nyhetsbyrån kallar det, har varit under bearbetning i drygt två år, innan de under tisdagen publicerades i ett uttalande från regeringen.

Delar i planen innefattar att statligt ägda bolag ska bidra mer till statskassan, direktivet talar om en femprocentig ökning från bolagens håll. För lite, säger Wang Tao, chefsekonom på UBS AG i Hongkong i en kommentar till Bloomberg:

That’s a “very disappointing” increase because it’s too small and will only partly be used for the general public”

Övriga reformer handlar om satsningar på utbildning och billiga bostäder, samt om ett mål att minimumlönerna ska pressas upp till minst 40 procent av medellönen.

Tisdagen uttalande uppmanade lokala myndigheter att börja planera för hur man ska implementera målen, och talade om vikten att bygga upp ett system som kan höja landsbygdsbefolkningens löner.

Samhällsklyftorna i Kina är, som VFL rapporterade om för några veckor sedan, farligt höga, och det är tydligt att partiet nu vill ge intrycket av att ta itu med problemet för att återvinna mandat bland folket.

Björn Djurberg
bjorn.djurberg@vflnyheter.se

Kinesiska investeringar på Grönland oroar EU

GRÖNLAND Gruvprojekt för miljoner, backade av kinesiska investerare, hägrar för Grönland, efter att det delvis av Danmark kontrollerade landet nyligen öppnat upp för utländska investeringar.

Ett lagförslag som det grönländska parlamentet godkände i december öppnar upp för utländska investeringar i gruvindustrin, och även, enligt kritikerna, för utländska företag att anställa utländska arbetare till lägre löner än vad man annars skulle anställa inhemska grönländare.

Den grönländska oppositionen har dock krävt omröstning om lagförslaget, vilket kommer äga rum den 12 mars.

Lagförslaget har dock fått företaget London Mining, att med kinesiskt stöd, investera åtskilliga miljoner i ett gruvprojekt där bland annat 16,5 miljoner ton järnmalm ska exporteras till Kina.

Projektet skulle även innebära att tusentals kinesiska arbetare skeppades över till Grönland för att jobba med gruvan. Vilket rent statistiskt skulle innebära en stor ökning i landets nuvarande population på 57 000 invånare.

Även om Grönlands premiärminister säger sig vara positiv inför de kinesiska investeringarna, så är exempelvis EU mer nervösa, då man fruktar att Kina genom detta första steg sedan kommer gå vidare med att lägga beslag på Grönlands hittills oexploaterade mineralfyndigheter och sällsynta mineraler (rare earths).

Kina kontrollerar i dagsläget i princip hela marknaden för sällsynta mineraler och skulle landet också lägga beslag på Grönlands fyndigheter så blir situationen obekväm, då dessa mineraler och metaller är viktiga för exempelvis vapen- teknik- och medicinindustrin.

Grönland avslog för några veckor sedan däremot EU:s påtryckningar om att ge unionen förtur framför Kina:

”It’s not fair to ask Greenland to play that kind of significant role in balancing the powers, like to protect others’ interests more than protecting, for instance, China’s,”, sade Grönlands premiärminister Kuupik Kleist, rapporterar Reuters.

Och fortsatte:

”Greenland is open for investments from the whole world, taking into account that the investors accept the regulations and requirements from Greenland in doing so,”.

Att Kina likt de flesta andra har stort intresse i Arktis och Grönland är naturligtvis inget konstigt. I takt med att isarna smälter ökar utsikterna att lägga beslag på tidigare svåråtkomliga naturresurser.

Räkna med att Kina kommer bli allt mer närvarande i norden.

I maj kommer Arktiska Rådet, för vilket Sverige just nu är ordförandeland, rösta om huruvida bland andra Kina ska väljas in som medlem i rådet med observatörsstatus.

Björn Djurberg
bjorn.djurberg@vflnyheter.se