30 juni 2013

Följer ni VFL så är ni väl införstådda med den så kallade ”Kinesiska drömmen” (中国梦) som allt sedan Xi Jinping tillträdde som partiordförande i slutet av förra året utvecklats till den nya partiledningens retoriska flaggskepp. Vad den kinesiska drömmen verkligen innebär har varit ämne för mycket diskussion, både inom och utanför partiet. Ordvalet anknyter så klart även till den amerikanska drömmen. En ny vetenskaplig artikel från Harvard Business Schools Chris Marquis och Zoe Yang nyligen publicerad i China Economic Report (中国经济报告) ställer den amerikanska och den kinesiska drömmen emot varandra, och tar hjälp av de kinesiska mikrobloggarna Weibo för att ta temperaturen på unga kinesers inställning till kampanjen:

No phrase in recent Chinese history has captured the imagination so quickly and completely; the phrase has gained significant momentum in recent months as state media launched a series of “Chinese Dream” campaigns, including essay contests, performances, and other Party-sanctioned Dream activities at schools and work units across the nation. Yet, there is also much debate as to what the Chinese Dream encompasses. Is it about the collective achievement of the Chinese nation, or rather, like the American Dream it evokes, a vision of individual achievement?

Artikeln (Chinese Dream? American Dream?) visar att den kinesiska drömmen visserligen är mer kollektivt inriktad än den amerikanska, den fokuserar mer på Kinas storhet som nation än på individuell framgång, men att den kollektiva storheten i mångt och mycket kan kokas ner till saker som innebär fördelar på individnivå; ren luft, rent vatten, giftfri mat, fri utbildning.

Surveys of Chinese immigrants support our findings: when asked for their primary reasons for investing and emigrating overseas, respondents frequently cited better education opportunities, better social welfare, and better living conditions. It appears that for those Chinese who have realized the American Dream in China have found that they’re still eating the same tainted food and breathing the same polluted air as everyone else. If Mr. Xi wants to keep wealth and talent from leaving the country, he must articulate a Chinese Dream that makes people want to stay in China.

Ett utdrag ut artikeln publicerades häromdagen på Pekingbaserade mediainstitutet Danwei, och är mycket läsvärd.

Dagens länkar:

王素毅涉嫌严重违纪正接受组织调查 – Xinhua

 Nytt fall av korruption på hög nivå. Wang Suyi, chef över Inre Mongoliets departement Enad front och tillika partiledamot i Inre Mongoliets ständiga utskott, misstänks för att allvarligt ha brutit mot partilinjen, och är nu under utredning.

Official urges 24-hour patrol in Xinjiang after terror attacks – Xinhua

Säkerhetspådraget i Xinjiang intensifieras, beväpnad polis uppmanas patrullera dygnet runt i oroliga områden. 35 personer dog nyligen i en incident där polis drabbade samman med den uiguriska lokalbefolkningen.

Militärövning i oroligt Xinjiang – SvD

Kinesisk militär genomför en militärövning i Xinjiang inför årsdagen av juliupploppen 2009 då nära 200 dödades i våldsamma sammandrabbningar.

”Kina hotar regional fred” – SvD

Kinas agerande i Sydkinesiska havet är ett hot mot den regionala freden, säger Filippinernas utrikesminister Albert Del Rosari i ett pressmeddelande som offentliggjordes vid en säkerhetskonferens i Brunei.

China adopts pacts on SCO anti-terrorism co-op – China Daily

Kinas lagstiftande organ, den nationella folkkongressens ständiga utskott, har antagit två avtal om samarbete mot terrorism inom Shanghai Cooperation Organization (SCO). Avtalen stipulerar villkoren för gemensamma militärövningar och för gemensamma insatser mot terrorister mellan SCO-länderna. SCO är en samarbetsorganisation kring Centralasien och inkluderar förutom Kina, även de centralasiatiska länderna samt Ryssland.

President Xi promises to shake off GDP obsession in promoting officials – Xinhua

Befordran av regionala kadrer ska inte baseras enbart på regionens BNP-tillväxt, säger president Xi Jinping
When promoting officials, the CPC organization departments should consider integrity as a priority and then capability, he said. ”The Party’s cadres should be firm followers of Communist ideal, true believers of Marxism and devoted fighters for the socialism with Chinese characteristics,” he said.

Obama sees no threat in China rivalry for Africa business – Reuters

President Obama säger att han inte känner sig hotad av Kinas ökade handel och investeringar i Afrika. På sitt oefterhärmerliga vis säger han: ”I want everybody playing in Africa. The more the merrier.”

Female students help Chinese universites in recruitment campaigns – Want China Times

Vackra kvinnliga studenter används för att locka manliga studenter till Kinas universitet, i ny plump marknadsföringstrend. Föga förvånande.

29 juni 2013

Dagens länkar:

Tibet  – Makten framför allt – DN

DN skriver om Tibet med bakgrund av den senaste tidens uppgifter om vad som kan vara början på en ny, ”mjukare” Tibetpolicy. Exempelvis rapporteras att bilder på Dalai Lama nu tolereras, dessutom har Jin Wei – rektor för avdelningen för etniska och religiösa studier på Centrala partiskolan – uttalat sig kritiskt om sättet Tibetfrågan hanteras.

Hon vill att samtal med representanter för Dalai Lama återupptas och att han bjuds in till kinesiskt territorium, exempelvis till Macao eller Hongkong. Slutligen föreslår hon att Beijing ska diskutera med Dalai Lama om hans nästa inkarnation och om möjligheten att (i ett längre perspektiv) låta honom komma tillbaka till Tibet.

Men DN påpekar att tecknen är motstridiga, för samtidigt har ett omfattande övervakningssystem (Skynet) installerats i hela den Autonoma Regionen Tibet och i förra veckan kom nyheten att samtliga användare av internet och telefon nu registreras med namn.

DN:s slutledning är lite uppenbar men vittnar också om arvet från kejsardömet. Kina har nationalstatsambitioner, men gränsprovinserna i väst styrs på många sätt efter kejserligt recept:

En sak är i alla fall säker. I den mån Peking lägger om sin strategi lär det inte bero på att man plötsligt bryr sig om tibetanernas fri- och rättigheter. Skälen lär vara pragmatiska: att säkra stabiliteten. För Kommunistpartiet kommer nämligen makten alltid först.

China’s troubled Xinjiang hit by more violence: state media – Reuters

Regionen Xinjiang är ”troubled” skriver Reuters, hur en region nu skulle kunna vara det. Nya våldsamheter har brutit ut mellan poliser och lokalinvånare, bara två dagar efter att 35 personer dog efter våldsamheter kring en polisstation i Shanshan. Denna gång gäller det staden Hotan där ett hundratal människor enligt uppgift ska ha attackerat en polisstation:

In the latest incident, ”troublemakers” gathered at religious venues before riding on motorcycles to attack a police station in the city’s Moyu county, said the Global Times, owned by Chinese Communist Party mouthpiece, the People’s Daily. Authorities are counting the number of casualties and are searching for suspects, said the Global Times.

China Bad-Loan Alarm Sounded by Record Bank Spread Jump – Bloomberg

Lånekostnaderna för bankerna har ökat mer än på sex år efter den senaste tidens kreditåtstramning och risken för dåliga lån ökar.

Non-performing loans may rise faster as weaker borrowers have difficulty refinancing credit in the coming months, Moody’s Investors Service warned on June 24. The official Xinhua News Agency said in a June 23 analysis that risk is increasing in the financial system as the shadow-banking sector expands and institutions make more highly leveraged investments.

Chinese sex tape official jailed – The Guardian

Lei Zhengfu, Chongqingkadern som blev världskänd efter att en reporter publicerat bilder från hans privata sexfilm på Sina Weibo, döms till 13 år i fängelse efter att ha tagit emot mutor på 3,1 miljoner yuan.

Ceremony welcomes relics’ return to China – China Daily

Världens mest omtvistade gnagare – de två bronshuvudena föreställande en kanin och en råtta – är tillbaka i Kina. De överlämnades av den franske affärsmannen Francois Pinault under en ceremoni på fredagen.

Can the U.S. Fight Climate Change without China? – China Digital Times

Har USA någon chans (ens om de skulle haft intresse) att kämpa mot klimatförändringar utan att samarbeta med Kina?

The painful truth is that without cooperation from the world’s largest carbon dioxide emitter, any effort the United States makes to slow global warming likely won’t amount to much. China, where rapid economic growth has been powered with copious amounts of coal, accounted for more than a quarter worldwide emissions in 2011, according to the U.S. Energy Information Administration. The United States was responsible for just under 17 percent.

My Grandfather the Red Guard – Tea Leaf Nation

Inspirerad av Liu Boqins bekännelse från sin tid som rödgardist i Yuanhuang chunqiu har artikelförfattaren intervjuat sin morfar/farfar om dennes tid som rödgardist.

Autoliv investerar i Kina – SvD

Bilsäkerhetsföretaget Autoliv investerar cirka 340 miljoner kronor för att bygga ett center för tillverkning av bland annat krockkuddar i Kina.

28 juni 2013

Dagens länkar:

Xi’s call for ”mass line” answered by actions – Xinhua

Partikadrer i alla Kinas provinser liksom höga tjänstemän i Beijing kommer hålla möten och ta fram handlingsplaner för att implementera masslinjen.

Is Xi Jinping’s Fight Against Corruption For Real? – ChinaFile

Framstående amerikanska Kina-experter svarar på den enkla frågan: ”Är Xi Jinpings kamp mot korruptionen på allvar?” Svar från bland andra historikern Roderick MacFarquhar, statsvetaren Andrew J. Nathan och mediaanalytikern Bill Bishop.

China and South Korea Reaffirm Efforts Aimed at North – New York Times

Sydkoreas president Park Geun-hye är i Beijing där hon tagits emot av Xi Jinping. De har tillsammans skrivit ett uttalande som stödjer FN-sanktionerna mot Nordkorea och klargör en gemensam ambition om ett atomvapenfritt Nordkorea: Although South Korea and China have separately declared their opposition to North Korea’s nuclear weapons programs many times, their leaders speaking in one voice at a rare joint press appearance carried diplomatic symbolism: South Korea is the North’s archrival, while China is its biggest ally. “Both sides confirmed that denuclearizing the Korean Peninsula and keeping peace and stability there were in their common interest, and they agreed to make joint efforts to that end,” the statement said.

PBOC’s Zhou Reiterates Pledge to Maintain Stability in Markets – Bloomberg

Centralbanksguvernören Zhou Xiaochuan säger att ambitionen är en stabil marknad och väl avvägda förändringar av policyn, i sitt första uttalande sedan den senaste tidens åtstramning av krediten. Centralbanken “will use all kinds of tools to appropriately adjust liquidity in the market and maintain the overall stability of the market”

KINA: SKA SKYNDA PÅ ATT GÖRA YUANEN KONVERTIBEL – SvD

Vid samma konferens sade Zhou Xiaochuan att Kina ska skynda på processen för att göra yuanen konvertibel, även om han vidhöll att den nuvarande penningpolitiken är lämplig.

Wong: ”Livsfarlig mix av statskapitalism och censur” – SvD

Ola Wong skriver en kort och bra sammanfattning av skuldproblemen i Kina, men det är nog för enkelt att koppla samman de ekonomiska problemen med ”censur och repressiv myndighetsutövning”. Idéen att pressfrihet eller transparens hjälper oss att undvika ekonomisk kris bygger på en förenklad bild av ekonomin, där välinformerade aktörer alltid handlar rationellt och därmed bibehåller marknades jämnvikt. Denna tes känns idag tveksammare än någonsin. Ett annat stort problem är att vidden av problemen inte blir offentlig. Frågan om hur många andra stubintrådar som brinner runtom i Kina förblir obesvarad på grund av censur och repressiv myndighetsutövning. Även på det privata planet ökar lidandet när offren inte får göra sin röst hörd.

Crunch Time – Foreign Policy

Michael Pettis om den senaste tidens åtstramning. Han menar att de negativa effekterna på tillväxten som övergången från en ekonomi baserad på export till en baserad på inhemsk konsumtion innebär troligen är underskattade. Regardless of what happens next, the consensus expectations that China’s economy will grow at roughly 7 percent over the next few years can be safely ignored. Growth driven by consumption, instead of trade and investment, is alone sufficient to grow China’s GDP by 3 to 4 percent annually. But it is not clear that consumption can be sustained if investment growth levels are sharply reduced. If Beijing can successfully manage the employment consequences of decreased investment growth, perhaps it can keep consumption growing at current levels. But that’s a tricky proposition. It’s likely that the days of the super-powered Chinese economy are over. Instead, Beijing must content itself with grinding its way through the debt that has accumulated over the past decade.

Barack Obama in Africa: Back to cold war settings? – The Guardian

Obama är i Afrika där han besöker Senegal, Tanzania och Sydafrika, de två senare är bland Kinas viktigaste partners på kontinenten. Innebär detta att USA kommer satsa på att utmana Kina i en kamp om Afrika som för tankarna tillbaka till Kalla Kriget? The trip will set the stage for Cold War Games 2.0, which will continue to be played in the coming years unless there is a change of mindset in Washington or decline of Chinese interests in Africa.

Dempsey: China Doesn’t Think Cyber Theft is Wrong – Defense News

General Martin Dempsey menar att attityden i Kina vad gäller stöld av intellektuell egendom skiljer sig från den amerikanska inställningen. I Kina ses cyberspace som en värld utan regler, menar han och vill klargöra skillnaden mellan stöld av intellektuell egendom och spaningsarbete: Dempsey made a point of differentiating between intelligence gathering activities, the type outlined by documents leaked by Snowden, and intellectual property theft. “The activities that nations conduct in the intelligence area, have some pretty clear standards,” he said. “For example, if we move away from cyber, we run strategic reconnaissance flights outside of Chinese territorial waters for example, in order to gain some insights into the Chinese intentions. All countries on the face of the planet conduct those activities.”

Belly Dancing For The Dead: A Day With China’s Top Mourner – NPR

I stora delar av Kina är det inte ovanligt att hyra någon som tar betalt för att sörja vid en begravning. Det är att visa respekt för den avlidne att lägga pengar på att få dennes begravning att bli så välbesökt och oförglömlig som möjligt, det är denna logik som motiverar anlitandet av så väl ”gråterskor” som magdansöser. På Taiwans landsbygd har striptease sedan åttiotalet av samma anledning blivit ett populärt sätt att locka folk till en begravning och på senare år har denna nya tradition spridit sig till fastlandet.

27 juni 2013

Dagens länkar:

China slams Japan’s new defense white paper – China Daily

Kinesiska utrikesdepartementets talesperson Hua Chunying gick hårt åt ett nytt policydokument från det japanska försvaret och kritiserade Japans utrikespolitik: ”The Japanese side has been advocating the ‘China threat’ and deliberately creating tensions in recent years,” Hua said, highlighting the international community’s concerns about Japan’s continuous arms expansion and frequent military drills.

Philippine, U.S. start Naval exercise in South China Sea – Xinhua

Filippinerna och USA påbörjar gemensamma marina övningar i Sydkinesiska havet. Det är lätt att se övningarna som ett svar på de senaste vändorna i tvisten kring ön Huangyan/Scarborough Shoal, men Filippinerna avvisar denna tolkning och hänvisar till att övningen varit planerad sedan 2010.

27 Dead in Xinjiang Violence – China Digital Times

27 personer döda efter upplopp och våldsamheter mellan polis och invånare i staden Lukqun.

China Cash Crunch Spreads – Wall Street Journal

Kinesiska banker har på vissa håll fortfarande svårt med krediten, vilket gör att bankernas kunder söker alternativ finansiering: Over the past couple of weeks companies have increasingly used bankers’ acceptances—a type of short-term guarantee issued by banks to finance trade—to pay their bills instead of cash, according to people in a range of industries around the country.

Commentary: No pains, no gains for China’s economy – Xinhua

Kortsiktig nedgång banar vägen för en mer hållbar situation på längre sikt. Staten försöker undvika en sprickande bubbla inom finanssektorn och liknande insatser väntar också inom andra sektorer. It takes pains to get through the liquidity crunch, but it also paves way for future gains. For the blessing of a more sustainable economy, banks are the first, but certainly not the last to suffer the hardship.

Li’s Shock Treatment to China Lenders Evokes Ex-Reformer – Bloomberg

Bloomberg tycker att Li Keqiang påminner om Zhu Rongji, Kinas premiärminister under 90-talet. Zhu minskade de statsägda företagens dominanta ställning och ledde arbetet för att få med Kina i WTO. The jolt Premier Li Keqiang delivered to China’s financial system emulates a playbook crafted by predecessor Zhu Rongji in the 1990s, inflicting short-term pain in the anticipation of long-term gain.

Standard Chartered brushes off China fears after stronger quarter – Reuters

Standard Chartered tror att Kinas ekonomi kommer gå bättre efter ett dåligt första kvartal och möta förväntningarna för den årliga tillväxten: Standard Chartered’s finance chief Richard Meddings said on Wednesday actions being taken by the government in China were appropriate and its interventions in the inter-bank lending market would not materially affect the bank’s ability to borrow there.

Elimination of household registration barriers suggested – Xinhua

En rapport till den Nationella folkkongressen uppmanar regeringen att gradvis slopa systemet för hushållsregistrering – hukou – för att underlätta flytt från landet till städerna. The household registration system splits China’s 1.3 billion people into rural and non-rural residents, preventing rural migrants living in cities from enjoying the same social welfare as urbanites. The report said priority should be given to turning migrant workers into urban citizens and offering them and their relatives equal access to urban public services.

China publishes new versions of Marx, Engels, Lenin writings – Xinhua

Samtidigt som regeringen försöker transformera finanssektorn släpps en nyöversättning av ”Marx och Engels valda verk” samt en utökad version av ”Lenins valda verk”.

US boss held in China leaves plant after payout – The China Post

Den amerikanska chef som hållits instängd på en fabrik i Beijing har släppts efter en överenskommelse med fabrikens anställda.

26 juni 2013

Dagens länkar:

Gay rights : A queer state – The Economist

HBT-organisationer och Queer-filmfestivaler, The Economist om HBT-veksamhet i Kina. Ultimately the greatest difficulty they face has less to do with bigotry than with the fact that they are trying to form organisations that might draw large numbers of people together on the basis of shared interests: always a problem in China. As Yang Yang, organiser of the Queer Film Festival put it, “everything is political”.

CPC leaders take lead in campaign against harmful work styles – Xinhua

Masslinjen fortsätter och ledare i kommunistpartiet ägnade sig åt kritik och självkritik på ett uppmärksammat möte under tisdagen.

PBOC Says It Will Ensure Stability of China Money Market – Bloomberg

People’s Bank of China säger att de ska se till att den kinesiska finansmarknaden håller sig stabil, ett tecken på att senaste tidens ”credit crunch” kommer lättas upp.

China’s Market Stress: Pay Attention to the Politics – DealBook

Bill Bishops kommentar på kinesisk finanspolitik.

Kollapsen i Anyang ett kinesiskt kristecken – SvD

Kina: Ränteswappar kraftigt ned efter CB-uttalande – SvD

Reforms for Chinese Banking – New York Times

Mundell: Strange Crunch for China – China Realtime Report

Why Chinese Workers Sometimes Hold Foreign Execs Hostage – Wall Street Journal

China’s Shenzhou-10 mission successful – Global Times

China rejects Philippines’ illegal seizure of Ren’ai Reef: FM spokeswoman – Xinhua

25 juni 2013

Dagens länkar:

‘No systemic risk’ from ongoing liquidity crunch – China Daily

Den senaste tidens ”credit crunch” utgör inte ett hot mot det kinesiska finanssystemet, men centralbanken bör tänka över sin policy: Willem Buiter, Citigroup Inc’s chief economist, said recent cash tension is a ”warning shot” from the People’s Bank of China that it means to curb shadow banking activities instead of those of ordinary banks, which pose no systemic risk. ”But if you rely on a crunch (to target shadow banking), you’ll succeed but with an economic recession,” said Buiter.

Key Chinese stock index tumbles, closes down 5.3% – The China Post

Kinesiska aktier föll med 5,3% under måndagen när Shanghai Composite Index stängde på sin lägsta nivå sedan tredje december 2012.

USA-börser: Kinasmittan härjar – Dagens Industri

De amerikanska indexen Dow Jones, S&P 500 och Nasdaq Composite föll även de på grund av oro över de svaga siffrorna från Kina.

Why China Let Snowden Go – The New Yorker

Varför tilläts Snowden lämna Hongkong? Antagligen för att Kina redan fått vad de behöver från honom: Snowden was becoming popular in China for reasons that the government almost certainly found intolerable. China may have invented the whistle, but today’s Communist Party has little appetite for whistleblowers—and Snowden’s popularity as a digital renegade was not going to be allowed to grow forever. His usefulness was almost exhausted. Intelligence experts cited by the Times believed that the Chinese government “had managed to drain the contents of the four laptops that Mr. Snowden said he brought to Hong Kong, and that he said were with him during his stay at a Hong Kong hotel.”

Commentary: Snowden case should not affect China-U.S. relationship – Xinhua

Xinhua kan kosta på sig att vara storsinniga och skriva en kommentar som försöker släta över Snowdenaffären: It is in the interest of both countries to keep the positive momentum in bilateral relations. Back to the issue of cyber security, the Snowden case might not be a completely bad thing after all. Beijing and Washington can actually use the case to facilitate ongoing efforts to deal with the issue. The two sides can sit down and talk through their mutual suspicions.

China persuaded Snowden to flee Hong Kong: sources – Reuters

Reuters anonyma källor säger att det var den kinesiska regeringen som fick Snowden att lämna Hongkong: ”China did not want to offend the United States and was happy for Snowden to leave,” the source said. The source however said he was unaware if there was direct contact between any Beijing official and the American fugitive. A lawyer for Snowden said he was told to flee Hong Kong by a middleman claiming to represent the local government, but who was probably acting on behalf of Beijing.

‘Exploration part of Chinese dream’ – China Daily

Rymdutforskning är en del av drömmen om ett starkare Kina säger president Xi Jinping i ett samtal med de tre astronauterna på rymdskeppet Shenzhou X.

En amerikansk chef hölls fången flera dagar i en medicinfabrik i Beijing av arbetare som krävde samma kompensation som gavs till deras uppsagda kollegor.

Inequality in China – China File

En ny rapport på ämnet ekonomisk ojämlikhet i Kina: This paper evaluates the degree of income inequality from the perspectives of people’s subjective well-being and government concerns. It poses the following question: has income inequality peaked? It also discusses the policy implications of the analysis. The concluding comments of this paper propose a research agenda and suggest possible lessons from China’s experience that may be useful for other developing countries.

Urbanization versus GDP per Capita – Urbanization Project
Kritik av New York Times sätt att rapportera om Kinas urbanisering. China’s income is growing rapidly. In the context of the new graphs, it makes sense that the urban share of the population is growing rapidly as well. That said, the rate of increase in China’s urban population share is slower than the rate experienced in S Korea, so hardly unprecedented or cause for alarm. The number of new urban residents implied by this increase in the urban population share is big, but every number involving people in China is big.

Stora tecken inne i Paris

“Väggtidningar med stora tecken” eller dazibao (大字报) är protester i form av handskrivna väggtidningar uppsatta på en väl synlig vägg i det offentliga rummet. Det är ett sätt för vem som helst som har ett klagomål (och är skrivkunnig) att få sin röst hörd.

Kommunikation och protest via väggtidningar har en lång tradition i Kina, men ordet dazibao kopplas starkt ihop med de väggtidningar som sattes upp under Kulturrevolutionen (1966-76).

En viktig händelse i kulturrevolutionens tidiga historia var uppsättandet av en dazibao författad av en grupp på åtta lärare – ledda av filosofiläraren Nie Yuanzi – vid Pekings universitet, den 25 maj 1966.

I sin dazibao anklagade Nie universitetets administration och rektor för att vara ”svarta antipartigangsters” och frågade retoriskt vad de egentligen hade gjort för att främja kulturrevolutionen?

Strax därefter uttryckte Mao Zedong sitt gillande. Han kallade väggtidningen ”landets första marxistleninistiska väggtidning” och ”propaganda för 60-talets Pariskommun”.

Nies dazibao blev genast en modell att följa och oräkneliga väggtidningar sattes upp över hela landet under kulturrevolutionen. 1975 skrevs rätten att sätta upp dazibao in i den kinesiska konstitutionen.

Att bli kritiserad i en väggtidning kunde innebära slutet på ens karriär och göra en till föremål för månader av kritik och glåpord. Kapitalister, antirevolutionärer, byråkrater och sexuellt lössläppta kvinnor var bland de många målen för dessa dazibao.

Något väggtidningarna inte användes till var att göra reklam för köpcentrum eller uppmana till shopping. Anledningarna var två: för det första skulle nog både köpcentrum och shopping ses som ideologiskt tveksamma företeelser, för det andra fanns de varken köpcentrum eller tillfälle att shoppa loss.

I dagens Paris är det annorlunda och här har dazibao återuppstått i en helt ny form. I köpcentrumet Les Halles, liksom utanför biografen vid Montparnasse (bild), har dazibao satts upp för att informera intresserade konsumenter om fördelaktiga kampanjer och nya filmer.

Borta är kritiken – vare sig det gäller kapitalism eller lössläppthet. Borta är ”folkligheten” – idag handlar det om envägskommunikation från säljare till presumtiv köpare.

Det är inte en helt ny företeelse. Profithungern har länge tvingat företagare att bli nihilister. Lyckligtvis täcker intäkterna från Che Guevara-tischor och Lenindockor väl upp för eventuella ideologiska betänkligheter.

Det konstiga med dessa dazibao i Paris är att referensen måste vara obskyr för de flesta av Les Halles kunder. En udda rubrik skriven i oöversatt pinyin ges inte någon vidare förklaring och särskilt välljudande är det inte heller – dazibao – ens om vi lyckas med att uttala det.

Det är därför svårt att tänka sig att det skulle vara proftihungern som motiverar valet av rubrik. Visst är det möjligt att ett par av 68-rörelsens gamla maoister känner en släng av nostalgi när de passerar en dazibao som gör reklam för Iron Man 3, men inte ens deras samlade köpkraft räcker som förklaring.

Vad är då svaret på gåtan med dessa nya dazibao?

Det är helt enkelt namnet på reklambyrån som formgivit affischerna. På dazibaocom.com kan vi läsa att Dazibao är en ”studio för grafisk kommunikation” som säljer sin analys och kreativitet till intresserade företagare.

Studions välkomstsida pryds av en kolibri och texten ”I ♥ Dazibao”.

Det är absurt. Det är ironiskt och lite perverst. Det är kulturrevolutionen sedd genom en skrattspegel.

Puck Engman
puck.engman@vflnyheter.se

23 juni 2013

Dagens länkar:

China’s New President Sets Up a Potential Showdown, With Himself – New York Times

New York Times skriver om möjligheterna och farorna för ekonomisk reform och ser en kamp mellan Xi Jinping och Xi Jinping, då Xi visat sig vara både för ekonomisk liberalisering och på sin vakt mot allt som kan hota partiets kontroll. Denna dynamik är emellertid inte ny. Allt sedan Deng Xiaoping tog makten över partiet i slutet av 70-talet har ekonomiska och politiska reformer i Kina byggt på experiment och gradvis implementering. Nya förslag testas lokalt eller i liten skala, effekterna iakttas och bedöms och om de verkar positiva genomförs bredare reformer. Viktigast av allt är så klart att partiet behåller makten.

Closer Look: A Heartening Endorsement of the Market from the Very Top – Caixin

En närmare titt på statsrådets försök att förändra finanssektorn och dess fokus på att låta marknadskrafter styra.

Plans for Another Important Third Plenum – Caixin

Förberedelserna inför partikommitténs tredje plenum i höst påminner om ett annat plenum för 20 år sedan där de omtalade ”femtio artiklarna” (五十条) antogs: The occasion recalls a groundbreaking plenary meeting 20 years ago. The third plenary meeting of the 14th Central Committee adopted the Decision on Issues Concerning the Establishment of the Socialist Market Economy that laid out the strategic targets and broad directions of reform. It was arguably China’s most comprehensive reform blueprint in its over three decades of opening up.

Chinese president asks military to implement ”mass line” campaign – Xinhua

Xi Jinping uppmanar armén att bygga på masslinjen: The PLA should build inner relations featuring solidarity, friendship, harmony and purity, he said, adding that bad elements such as formalism, bureaucracy, hedonism and extravagance should be firmly opposed.

CPC members urged to soul-search – China Daily

Som del av kampanjen mot korruption och extravaganser uppmanas partikadrer att vara självkritiska och att tjalla på varandra: A circular issued on Friday has urged Communist Party of China (CPC) members to be critical and self-critical, exposing others’ malfeasance earnestly and practicing soul-searching. Issued by the Central leading group of the campaign to boost Party-people ties, the circular required all Party members and cadres learn the speech by President Xi Jinping regarding the campaign.

Tibet policy: Bold new proposals – The Economist

The Economist spekulerar i att en förändring kan vara på gång i hanteringen av Tibetfrågan: So for a Chinese scholar, Jin Wei, who is director of ethnic and religious studies at the Central Party School in Beijing, to call for a “creative” new approach is startling. For her to do so publicly, in an interview this month with a Hong Kong magazine, Asia Weekly, suggests that she has high-level backing.

US to Hong Kong: Don’t delay Snowden extradition – Yahoo News

USA har kontaktat Hongkong direkt för att försöka snabba på utelämnandet av Edward Snowden: ”Hong Kong has been a historically good partner of the United States in law enforcement matters, and we expect them to comply with the treaty in this case,” White House national security adviser Tom Donilon said in an interview with CBS News. He said the U.S. presented Hong Kong with a ”good case for extradition.”

On the Espionage Act charges against Edward Snowden – The Guardian

Glenn Greenwald frågar sig om Edward Snowden verkligen har skadat USA i avslöjandet av PRISM och ifrågasätter därför åtalet mot honom. Greenwald har  nog rätt när han skriver: What has been ”harmed” is not the national security of the US but the ability of its political leaders to work against their own citizens and citizens around the world in the dark, with zero transparency or real accountability. If anything is a crime, it’s that secret, unaccountable and deceitful behavior: not the shining of light on it. Men juridiskt verkar Greenwald resonemang svagt, då det är mycket svårt att särskilja hot mot statssäkerhet från hot mot de politiska ledarna.

Xinhua skriver en kommentar på Snowden-affären och PRISM, liksom IT-spioneri:But for other countries, Washington should come clean about its record first. It owes too an explanation to China and other countries it has allegedly spied on. It has to share with the world the range, extent and intent of its clandestine hacking programs. The drama around Snowden also tends to support China’s stand on the issue of cyber security.

China shooting spree ends with six dead – The Guardian

Sex personer avled efter en dödsskjutning i Shanghais Baoshandistrikt.

Weibo Keyword Un-Blocking Is Not a Victory Against Censorship – Tea Leaf Nation

Sina Weibos nya system för internetcensur är mer sofistikerat men inte nödvändigtvis mera fritt:
Through the testing of searches of key “sensitive” terms on the site, it has become clear that some previously-blocked search terms now return results. Don’t pop open bottles of champagne to celebrate a decrease in censorship yet, however: an examination of available search results shows that it is instead merely a shift in tactics. The implementation of more targeted, subtler censorship – including the sanitization of keyword search results to remove unwanted content – makes the suppression of information more invisible, and harder to fight.

Paris is beating London in charm offensive to lure wealthy Chinese shoppers – The Guardian

Paris och London slåss om de kinesiska lyxturisterna och Paris leder stort. Paris lockar runt en miljon kinesiska turister årligen, jämfört med Londons 110 000. ”Let’s be perfectly clear, this is a competition with London, this is a battle between cities. Our goal is that Chinese visitors come to Paris, stay for longer and spend more money,” François Navarro, spokesperson for the Ile-de-France regional tourist authority, told the Observer.

22 juni 2013

Litteraturlördag idag med böcker av Leslie Chang och Liu Xiaobo.

Dagens länkar:

Kina börjar handla med utsläppsrätter – Ekot

Försöket med handel med utsläppsrätter i Shenzhen, sydöstra Kina, kan komma att utökas till hela landet till 2015. Redan nästa år kan det utvidgas till städerna Beijing, Shanghai, Tianjin, Chongqing och provinserna Hubei och Guangdong.

China Poses Global Growth Risk as Li Squeezes Credit – Bloomberg

Den kinesiska regeringens försök att få balans i ekonomin kan få globala konsekvenser om det misslyckas. “The world economy would suffer from China’s slowdown as China has been adding more to global growth than any other economy,” said Kowalczyk. “Commodity (CRY) demand would suffer in particular and Asian markets relying on China for exports growth would be hit.”

China, Russia make headway in cooperation – Xinhua

Kinas vice premiärminister Zhang Gaoli är i Ryssland för att delta i ett internationellt eknomiskt forum. Under hans besök i landet har ett avtal värt runt 270 miljarder US dollar skrivits mellan China National Petroleum Corporation och det ryska oljeföretaget Rosneft.

Revisiting Leslie Chang’s “Factory Girls”: Chinese Translation Brings Exported Story Back to China  – Tea Leaf Nation

Om Leslie Changs bok Factory Girls och dess publikation i Kina: First published in 2008, “Factory Girls” received high praise in many Western countries and has been translated into several languages. However, the simplified Chinese version didn’t roll out until five years later, in 2013, at a time when books by foreign authors about contemporary China began to gain popularity in China and capture the attention of the publishers.

Edward Snowden: Past, present and future – Global Times

Global Times har en hyllningssida tillägnad Edward Snowden. Innehåller bland annat information om PRISM, Snowdens biografi och utvalda citat av visslaren.

No Enemies, No Hatred: Selected Essays and Poems – review – The Guardian

Recension av Liu Xiaobos No Enemies, No Hatred: Selected Essays and Poems.

China denounces Philippine ‘occupation’ – The China Post

Kina fördömer Filippinernas ”olagliga ockupation” av ett omtvistat rev, sedan nya filippinska trupper och förnödenheter förflyttats till revet.

The future of Tibet: Might China change tack? – The Economist

Kan en förändring vara på gång vad gäller hanteringen av ”Tibetfrågan”?

Amartya Sen: Why India Trails China – China Digital Times

Nobelpristagaren Amartya Sen menar i en ny artikel att Kina gör mer för att minska ojämlikhet än Indien: The hope that India might overtake China one day in economic growth now seems a distant one. But that comparison is not what should worry Indians most. The far greater gap between India and China is in the provision of essential public services — a failing that depresses living standards and is a persistence drag on growth.

Här är kinesernas drömjobb – SvD

Kinesiska studenters drömjobb stämmer ganska väl överens med drömmen för andra studenter runt om i världen. På topplistan finns Google, Apple och Ikea tillsammans med inhemska företag. Tvåa på listan är den frispråkiga nyhetsgruppen Nanfang Media Group.

21 juni 2013

Snart åter dags för Almedalen, och det verkar som Kina får sin alldeles egna dag där, åtminstone i namne (Kinadagen, den 1 juli). På programmet väntar en heldag med seminarier där Kinaprofiler så som f.d ambassadören Börje Ljunggren, mediaprofilen Johan Björkstén, journalisten Ola Wong och ekonomen Kristina Sandklef bland andra kommer medverka. Välbehövligt, månne.

Dagens länkar:

Air quality in China’s major cities drops in May – Xinhua

Fortsatt dystra siffror vad gäller luftkvaliteten i det dryga 70-talet stora städer i Kina där luftkvaliteten nu mäts och publiceras regelbundet. De officiella siffrorna visar bl.a. att luften i Peking och Tianjin endast uppnådde Kinas luftkvalitetskrav (som är relativt låga) var fjärde dag i maj, vilket innebär att luften exempelvis i Peking tre dagar av fyra är rejält skadlig.

Räntechocker sprider oro i Kina – DI

Kinas centralbank – People’s Bank of China – vägrade under de senaste två veckorna att skjuta till mer pengar för att lösa de andra bankernas likviditetsbrist, med resultatet att interbankräntorna nådde rekordhöga nivåer på torsdagen.

China Money Rates Retreat After PBOC Said to Inject Cash – Bloomberg

Efter att räntorna nått rekordnivåer beslutade People’s Bank of China igår slutligen att tillföra 50 miljarder RMB till bankerna.

China Money-Market Turmoil Poses Test for New Leaders: Economy – Bloomberg

En teori som kan förklara People’s Bank of Chinas vägran att direkt skjuta till pengar för att lösa likviditetsproblemen kan vara att staten vill kontrollera bankerna och straffa mindre banker som använder interbanklån för att finansiera sina långtidslån. Det kan dock visa sig mycket svårt för staten att göra detta på ett säkert sätt: “It’s really hard to deflate these things in an orderly way,” said Michael Pettis, a finance professor at Peking University in Beijing. “The problem is that when debt levels have got so high, and it’s more debt that keeps the existing debt afloat, you absolutely have to stop the process but it’s very difficult to stop the process in an orderly way.”

China factory activity hits nine month low, policy action eyed – Reuters

Kinas tillverkningsindustri fortsätter och går trögt och spås gå mot nya bottennivåer i juni, visar ny undersökning: China’s economy grew at its slowest pace for 13 years in 2012 and so far this year data has been weaker than expected, bringing warnings the country could miss its growth target of 7.5 percent for this year, though possibly not by much.

Plan till Island väntar visslare – DN

Ett privatplan uppges stå klart för att föra Snowden till Island där han väntas få asyl.

Exclusive: Spyware claims emerge in row over Chinese dissident at NYU – Reuters

Jerome Cohen vid New York University påstår att Chen Guangcheng gavs en iPhone och en iPad med förinstallerade spionprogram av Heidi Cai, gift med aktivisten Bob Fu. På detta sätt skulle de kunna avlyssna advokatens kommunikation med omvärlden.

For Some Chinese Cadres, A Grisly End – Tea Leaf Nation

Väntar reformer för partiets disciplineringssystem Shuanggui (双规)? Tea Leaf Nation tittar närmare på läget för ett system inuti systemet där en del sannolikt olyckliga partikadrar hamnar när de misstänks för korruption och andra oegentligheter.

Pictured: ‘zombie’ commuters ditch cars and walk amid massive Beijing traffic jam – SCMP

Kinesiska mikrobloggare roar sig över hur Pekings trafiksituation tar sig absurda uttryck när hundratals pendlare överger sina fordon i en bilkö för att gemensamt vandra in mot staden, likt en Zombie-armé.

20 juni 2013

Dagens länkar:

China’s Xi harks back to Mao in party ‘cleanup’ – Yahoo News

Kommentarer på den nya kampanjen för att stärka masslinjen och dess bakgrund. ”This campaign is necessary because the (Communist Party) as a ruling party has been struggling to deal with popular distrust — popular cynical, critical, even confrontational reaction to everything the party says or does,” said Ding Xueliang, a Chinese politics expert at Hong Kong University of Science and Technology.

China’s Xi tells Vietnam wants peace in South China Sea – Reuters

Vietnams president Truong Tan Sang är på besök i Beijing där han togs emot av Xi Jinping: ”China and Vietnam must both act in a spirit of responsibility towards history and their people, put the broader picture of Sino-Vietnam friendship and bilateral development first, make up their minds to … push for a political resolution to the South China Sea issue and prevent it from affecting ties,” Xi said, according to China’s Foreign Ministry.

Chinese Govt Says Financial System Must Support Economy – Bloomberg

Kinas statsråd – lett av premiärminister Li Keqiang – säger att landets finanssystem måste bli bättre på att stödja tillväxt och möjliggörandet av en ekonomisk omställning.

WikiLeaks Says It Is Working to Negotiate Asylum in Iceland for Snowden – New York Times

WikiLeaks-aktivister diskuterar med isländska myndigheter kring möjligheten för Edward Snowden att få politisk asyl på Island.

China completes internet monitoring scheme in Tibet – The Guardian

Myngdigheterna har nu avklarat implementeringen av en registrering av namnen på alla användare av telefon och internet i Tibet.

Nunna brände sig till döds i Kina – DN

En 31-årig tibetansk nunna har brände sig själv till döds förra veckan i närheten av Nyitsoklostret i Sichuanprovinsen.

China jails 19 Uighurs for religious extremism – Reuters

19 uighurer har dömts till fängelsestraff upp till sex år för att ha uppmanat till religiös extremisim och till etnisk konflikt.

Over 8,200 arrested in China for food safetycrimes – Xinhua

China executes official for child rapes after online uproar – Reuters

19 juni 2013

En ny kampanj mot överdriven byråkrati och formalitet, liksom mot hedonism och slöseri, har inletts. Det teoretiska rättesnöret för denna kampanj är ”masslinjen” (群众路线). På samma gång ett ideal och en arbetsmetod lanserades denna linje från första början för att vägleda arbetet inom partiet och armén under Mao.

Xinhua skriver att det vid en konferens i april beslutades att den andra halvan av 2013 skulle ägnas åt denna nya kampanj, för att ”stärka banden mellan partiet och allmänheten”. Återlanseringen av masslinjen handlar om politisk legitimitet – partiet vill poängtera att de står nära till och lyssnar på ”massorna” – men det signalerar också ett speciellt arbetssätt:

The mass line requires the Party to give top priority to the interests of the people, share weal and woe with them, maintain the closest possible ties with them and persist in exercising power for them, showing concern for them and working for their interests. It also means that the CPC does everything for the people, relies on people in every task and carries out the principle of ”from the masses, to the masses.”

Kommunistpartiet använder sig fortfarande regelbundet av tekniker från Maos dagar, som exempelvis sociala undersökningarna. I arbetet med nya policyförslag är det vanligt att partikadrer och statstjänstemän (även på hög nivå) låter göra undersökningar och utfrågningar på lokalnivå för att få sig en bild av hur verkligheten ser ut och vad “massorna” tycker.

I Chongqing under Bo Xilai användes en annan teknik med maoistiska förtecken: De tre inträdandena och de tre likheterna (三进三同). Tanken var att partikadrerna under en kortare period skulle träda in bland gräsrötterna, i byarna och i böndernas hem, de skulle äta samma mat, bo i samma hushåll och utföra samma arbete som lantborna. Denna teknik ska enligt uppgift ha överlevt Bo Xilais fall och används fortfarande runtom i landet.

Fokus för den nya masslinje-kampanjen verkar farmför allt vara korruptionen. Från Xinhuas artikel:

Moreover, a slew of Party members and officials do not care about people’s weal and woe, testing their relations with people.
Corruption still exists. Former railways minister Liu Zhijun stood trial in Beijing earlier this month on charges of bribery and abuse of power.

För att göra reklam för kampanjen har en speciell hemsida (kinesiska) skapats med varianter på mongoliska, tibetanska, uighur, kazakh och koreanska för några av landets minoriteter.

Dagens länkar:

Coal-fired Plants ‘Killed 9,900 in Northern Region in 2011’ – Caixin

Ny rapport från Greenpeace gör gällande att runt 9 900 människor dog under 2011 till följd av luftföroreningar från kolkraftverk i ett område som inbegriper städerna Beijing och Tianjin samt provinsen Hebei. Under samma år ska runt 70 000 ha haft relaterade hälsoproblem som var så allvarliga att de var tvugna att uppsöka sjukvård.

EU trade chief to discuss solar dispute in Beijing – Reuters

På fredag ska handelskommissionär De Gucht till Beijing där han ska träffa handelsminister Gao Hucheng för att diskutera frågan om solpaneler.

‘HK laws apply to Snowden case’ – China Daily

Hongkongs chefsminister Leung Chun-ying meddelar att fallet Snowden kommer hanteras i enlighet med regionens lagar och förordningar. Trots fallets känslighet kommer inga speciella åtgärder tas till.

Iceland approached by ‘middleman’ over possible Edward Snowden asylum – The Guardian

Den isländske WikiLeaks-representanten Kristinn Hrafnsson har blivit kontaktad av en person som sade sig representera Snowden och som bad Hrafnsson att föra fram Snowdens önskan om att söka asyl till landets regering.

NSA case means open season on foreign news use – China Media Project

Snowdens instats har redan lett till ökad öppenhet och frihet, i alla fall vad gäller tillgång till utländsk media i Kina.

A Rare Look Into How China Fudges its Numbers – China Realtime Repot

Ofta sägs det att statistik från kinesiska myndigheter inte är pålitlig, men hur siffrorna förvrängs och av vem är ofta oklart. Här har vi för en gångs skull ett specifikt exempel: How the figures are massaged and by whom is as much a secret as the real data itself. But in an unusual move, the National Bureau of Statistics – clearly frustrated with the lies, damn lies – has recently outed a local government it says was involved in a particularly egregious case of number fudging, providing rare insight into just how just how we’re being deceived.

那个疯狂年代,把人性恶的一面全激发出来了 – 南都网

Liu Boqin, pensionerad kulturtjänsteman från Jinan, har i ett öppet brev publicerat i denna månads upplaga av tidsskriften Yanhuang Chunqiu bett om ursäkt för sina gärningar under Kulturrevolutionen. Här en längre artikel om Lius historia.

18 juni 2013

Edward Snowden, fortfarande någonstans i Hongkong, svarade på frågor från allmänheten genom tidningen The Guardian under måndagskvällen. Två gånger fick han frågan om han sålt hemliga uppgifter till Peking, vilket han bestämt nekar till: This is a predictable smear that I anticipated before going public, as the US media has a knee-jerk ”RED CHINA!” reaction to anything involving HK or the PRC, and is intended to distract from the issue of US government misconduct. Ask yourself: if I were a Chinese spy, why wouldn’t I have flown directly into Beijing? I could be living in a palace petting a phoenix by now.

Även från officiellt håll förnekas att Snowden skulle arbeta för kinesiska myndigheter. ”Det är rent nonsens”, sa utrikesdepartementets talesperson Hua Chunying.

Dagens länkar:

When Police Brutality is So Common an Off-Duty Officer Gets a Taste – The Economic Observer

Det senaste fallet av polisbrutalitet skapar debatt, då offret själv var polis (som inte var  i tjänst): This must be one of the most embarrassing mix-ups in the history of China’s police. Not only did this poor policewoman suffer the punches of her male counterparts, but when she attempted to persuade them they were making a mistake by showing her own police ID they laughed at her. And when she requested to see the policemen’s credentials, they told her that their uniform was all the ID she needed to see. Tidningen går hårt fram i sin kritik, och kallar det nuvarande systemet för ett ondskefullt system där poliser per definition missbrukar sin position, vilket tar sig uttryck i polisbrutalitet, misshandel och tortyr. 

China May home prices rise at fastest pace this year – Reuters

Kinas statistiska centralbyrå meddelar att huspriserna fortsätter stiga i maj, och det i den snabbaste takt hittills i år. Regeringens försök att kyla ner fastighetsmarknaden har därmed inte haft den effekt som de hoppats på. VFL vill dock uppmana till (och detta är en bra tumregel att alltid komma ihåg när det gäller kinesisk statistik) att ta siffrorna med en nypa salt, då officiell statistik i Kina är väldigt politiskt färgad. Rädslan för en bostadsbubbla är stor bland många, och VFL har hört från en del fastighetsägare att det är väldigt svårt att sälja av lägenheter just nu, då fastighetspriserna misstänks vara övervärderade.

Beijing Housing Vacancy Rate at 28.9%: Survey – Caijing

En undersökning genomförd av polismyndigheten i Peking visar att närmare 30 procent av stadens över 13 miljoner lägenheter stod tomma förra året. Undersökningen fick uppmärksamhet efter nyheten om att huvudstadens 6000 största fastighetsägare äger omkring 300 lägenheter vardera.

The cheapest thing going is gone – The Economist

Den kinesiska valutan, yuan eller renminbi, har stärkts mot dollarn med över 30 procent sedan 2003. Allra snabbast har utvecklingen gått det senaste halvåret. Att Peking tillåter sin egen valuta stiga i värde enligt marknadens önskemål kan vara ett tecken på kommande ekonomiska reformer där staten kommer låta en större del av marknaden sköta sig själv, spekulerar The Economist: Last month Li Keqiang, China’s prime minister, said that an operational plan for easing capital controls would be put forward later this year. If the yuan were much below its market value, relaxing capital controls could invite a destabilising influx of foreign money. By that logic, the government might have seen a stronger yuan as a necessary precondition for looser controls.

China Foreign-Investment Gains Ease as Economic Slowdown Deepens – Bloomberg

Utländska direktinvesteringar har ökat de senaste fyra månaderna, till följd av den minskade tillväxten.

Eight Questions: Joe Zhang, ‘Inside China’s Shadow Banking’ – Wall Street Journal

Intervju med Joe Zhang, författare till boken Inside China’s Shadow Banking: The Next Subprime Crisis och förespråkare för mikrolån.

In China, a Push for Cleaner Air – Dealbook / Bill Bishop

Sinocisms Bill Bishop skriver i sin återkommande krönika om att det nu finns hopp att den kinesiska regeringen på allvar har bestämt sig att ta itu med landets katastrofala luftkvalitet. Den som lever (?!) får se.

The Invisible Man Liu Bolin – Crane TV

Ett kort intressant videoreportage om den kinesiska konstnären Liu Bolin, som skapar konst där han använder sig själv som konstverk, och smälter in i en noga vald bakgrund som reflekterar det kinesiska samhället.

17 juni 2013

Dagens länkar:

America’s prying eyes have been focused on China ‘for years’ – South China Morning Post

Den statliga TV-kanalen CCTV rapporterar att USA har försökt tränga in i kinesiska nätverk sedan åtminstone 15 år tillbaka. CCTV tar dessutom tillfället i akt att föra fram anklagelser mot amerikanska agenter som ska ha försökt muta anställda och försöka infiltrera Aviation Industry Corporation of Chengdu, ett företag som bland annat tagit fram det kinesiska stealth-flygplanet J-20.

Extraditing Snowden an unwise decision – Global Times

Global Times uppmanar regeringen att inte lämna över Snowden till amerikanerna: However, it would be a face-losing outcome for both the Hong Kong SAR government and the Chinese Central government if Snowden is extradited back to the US. Unlike a common criminal, Snowden did not hurt anybody. His ”crime” is that he blew the whistle on the US government’s violation of civil rights. His action supported ”human rights” as defined in the UN Charter, and has been applauded  worldwide… China’s growing power is attracting  people to seek asylum in China. This is  unavoidable and should be used to accumulate moral standing.

China has several options on Edward Snowden – Los Angeles Times

Snowdens val att komma till Hongkong är inte precis ett dilemma för Beijing, snarare en oväntad present, men innebär för eller senare att ett val måste fattas: Their options include offering asylum to the former U.S. contractor, who says he leaked National Security Agency secrets and is expected to face criminal charges; interrogating him; or urging him to leave.

Snowden’s Chinese Fans – The New Yorker

Om kinesiska nätanvändares stöd för Snowden: Mo Shucao flagged me to an online survey that found that seventy-eight per cent of respondents regarded Snowden as a freedom fighter who protects civil liberties. As for how the Chinese government should handle the case, eighty-one per cent supported giving Snowden asylum either to protect him or extract more of the intelligence he is able to leak. Only three per cent supported surrendering him to the United States.

”Svennis” blir tränare i Kina – SvD

Sven-Göran Eriksson tar över som tränare för den sydkinesiska klubben Kanton R&F, på plats 13 i den kinesiska ligan.

北京6000超级房主每人300套房 – World Times (环球时报)

En nyhet många pratar om i Peking på sistone. Pekings 6000 största hyresvärdar äger vardera 300 lägenheter, visar myndigheternas kartläggning. Många av dem misstänks vara korrumperade partikadrar och tjänstemän.

党的群众路线的由来 – Folkets Dagblad

En introduktion till det maoistiska konceptet ”Masslinjen” (群众路线) som har fått uppmärksamhet i Kina under den senaste tiden. Linjen har lyfts fram av den nya vänstern som ett alternativ till representativ demokrati. Istället för att medborgarna direkt väljer sina representanter, innebär masslinjen att ledarna förväntas fråga ut och undersöka vad massorna egentligen vill.

Xinhua Insight: New preferential policies on Taiwan reflect people orientation – Xinhua

Flera nya policybeslut fördelaktiga för Taiwan har fattats under det senaste ”Straits Forum” i staden Xiamen: ”The new policies will make cross-Strait communication more convenient and promote cultural integration, reflecting the people-orientated mentality of the cross-Strait exchanges”… The latest policy package add to the total 124 such Taiwan-friendly policies released at the Straits Forum since it was initiated in 2008 as a major platform to further grassroots exchanges between the mainland and Taiwan.

China Dissident Says He’s Being Forced From N.Y.U. – New York Times

Advokaten och dissidenten Chen Guangcheng säger att hans samarbete med New York University avslutades eftersom det skadade universitetets ubyte med Kina: “The work of the Chinese Communists within academic circles in the United States is far greater than what people imagine, and some scholars have no option but to hold themselves back,” Mr. Chen said. “Academic independence and academic freedom in the United States are being greatly threatened by a totalitarian regime.” Universitetet tillbakavisar anklagelserna och säger att det är normalt att Chens stipendium avslutas efter ett års tid.

Chinese embassy condemns attack on students in France – Xinhua

Sex kinesiska studenter attackerades av tre franska motsvarigheter i Bordeaux, Frankrike.

Om det anlagda brännandet av en buss i Xiamen den sjunde juni som dödade 47 människor och skadade 34, den misstänkte Chen Shuizong var bland de döda: While the disheartening news continues to roll in, netizens have grown more curious about Chen. In particular, they are asking: what prompted Chen Shuizong to carry out such a heinous crime?

16 juni 2013

Dagens länkar:

China’s Great Uprooting: Moving 250 Million Into Cities – New York Times

New York Times startar en artikelserie om den kinesiska urbanisationen, 250 000 000 ska flytta från landsbyggden till städerna över de närmaste 12-15 åren. Den första artikeln drar sin tes – att den nya urbaniseringsplanen som håller på att tas fram av staten är del av en artificiell process, ”uppifrån och ned” som tvingar bönder att flytta till städerna  – lite väl långt. Till minst lika hög grad handlar det om att ta bort administrativa och ekonomiska hinder för de som vill flytta till städerna och framför allt se till att det är de mindre städerna(镇) som ökar mer än metropoler som Beijing och Shanghai. Levnadsvillkoren på den kinesiska landsbyggden är långt ifrån idylliska och inkomstgapet mellan landsbyggden och städerna är i sig en tillräckligt stor motivation för att få många att flytta. Slutligen, New York Times artikel stinker ”masskräck” på långt håll. På Världens Folkrikaste Land försöker vi vara mer optimistiska, mer folk mer 热闹! 

Former CIA chief of staff: Snowden is “delusional” and could be “aiding our enemies” – Yahoo News

Smutskastning av Snowden samtidigt som han beskrivs som ett hot och kanske till och med en förrädare som hjälper fienden (kineserna): “If a foreign government learned everything that was in Edward Snowden’s brain, they would have a good window into the way we collect signals intelligence,” Bash said.

Snowden’s Leaks on China Could Affect Its Role in His Fate – New York Times

Snowdens senaste avslöjande av siffror på USA:s intrång i nätverk på Hongkong och i Kina gör situationen ännu mer komplicerad. Avslöjandet gör det svårare för honom att juridiskt kämpa emot en överlämning till amerikanska myndigheter, men det visar också att han har information som kan vara värdefull för Kina. Myndigheterna kan därför vilja hålla kvar honom i Hongkong så länge som möjligt.

Do not extradite Edward Snowden, protesters urge Hong Kong – The Guardian

Hundratals demonstrerar på Hongkongs gator mot en eventuell överlämning av Snowden till amerikanska myndigheter.

China’s Foreign Ministry sets up cyber security office – Xinhua

Utrikesdepartementet öppnar ett nytt kontor som ska sköta frågor kring IT-säkerhet: Hua said China has been one of the major victims of cyber attacks and the country opposes cyber attacks in all forms. China believes that cyberspace needs neither fighting nor hegemony, but it does need regulations and cooperation, she said.

Mainland to continue Taiwan policies for peaceful ties: top official – Xinhua

Yu Zhengsheng, medlem av politbyråns ständiga utskott, höll ett tal under det femte ”Straits Forum” som behandlar frågor kring relationen fastlandet-Taiwan. Yu sade att Beijing kommer upprätthålla 1992 års konsensus och motsätta sig självständighet: ”Our new leadership will continue to boost the cross-Strait relations by following the correct guideline and dedicating itself to consolidating the political, economic, cultural and social foundation for the peaceful development of the cross-Strait relations,” Yu said.

China work safety investigation finds ‘many’ problems: official – The China Post

Den tragiska branden i ett slakthus i nordöstra Kina – där 120 arbetare dog – har lett till en undersökning av arbetsplatssäkerheten i landet. Problemen är fortfarande omfattande: Huang Yi, chief engineer of the State Administration of Work Safety, said the inspection uncovered numerous issues problems including coal mines still operating despite being ordered shut.“The concept of prioritizing has not been firmly established, production still comes first,” he said in a report, posted on the department’s website.

Svensken som fixar Hongkongs nya konstbygge – SvD

Lars Nittve leder verksamheten på Asiens främsta – till 2017 obyggda – museum för framtidskonst i Hongkong.