Kategoriarkiv: EKONOMI

Ny vitalitet i fastighetsmarknad oroar makthavare

PEKING Kinas fastighetsmarknad har visat tecken på ny vitalitet, något som oroar makthavarna i Peking.  Den högsta ledningen har upprepade gånger under våren och sommaren hållit fast vid en policy inriktad på nerkylning av marknaden, av rädsla för krasch. En ny åtgärd som har diskuterats i landets media är införandet av fastighetsskatt.

En av de mest oroande problemen i Kina som mycket möjligt håller både president Hu Jintao och premiärminister Wen Jiabao uppe om nätterna är den lukrativa fastighetsmarknaden.

Att köpa hus har länge varit var kines dröm. På många platser i Kina är ett hus en nödvändighet för att kunna skaffa familj, eftersom de flesta kinesiska kvinnor enbart kan tänka sig att gifta sig med en man som har hus och hem säkrat.

Även för rika kineser är fastighetsmarknaden en viktig del i säkrandet av sitt eget välstånd.

Tack vare stränga reglementen gällande valutahandel, samt en aktiemarknad som många anser vara riggad, så investerar kineser hellre i flera fastigheter för att säkra sitt kapital.

Fastighetsmarknaden är därför ett mycket känsligt ämne. Lokala makthavare ser gärna att marknaden är så fri som möjligt, eftersom höga fastighetspriser ger större inkomster och gladare invånare.

För centralregeringen, som måste tänka på Kinas framtid, är dock möjligheten att en fastighetsbubbla utvecklar sig skrämmande. Detta har blivit ett allt mer tänkbart scenario allt eftersom fler och fler kineser blir rika, och mer och mer pengar pumpas in i fastighetsmarknaden.

Kampen mellan centralregeringen och provinserna om regleringen av fastighetsmarknaden har trappats upp under veckan. Igår diskuterades ett förslag att införa en ny fastighetsskatt i nationella medier.

Fastighetsskatten, som annars hade varit ett bra sätt att hålla nere priser och samtidigt skapa inkomst för lokala regeringar, medför dock ett nytt problem som har skapat debatt: korrupta byråkrater – som många kineser anser uppgå till en inte oansenlig numerär – skulle avslöjas om de plötsligt beskattades för fastigheter de omöjligt vis skulle ha haft råd med på en vanlig tjänstemannalön.

En fastighetsskatt skulle kanske slå två flugor i en smäll. Men för centralregeringen skulle det ge upphov till ett nytt och för Partiet ännu känsligare problem.

Om korruptionens omfattning är för stor så skulle ett så publikt avslöjande ögonblickligen rasera Partiets trovärdighet och legitimitet.

Debatten om fastighetsskatten och fastighetsmarknaden fortsätter.

Fredrik Jandreus
fredrik.jandreus@vflnyheter.se

Den kinesiska exporten krymper

KINA Den kinesiska exporten under juli uppgick enbart till 1 procent vilket var långt under flertalet ekonomers spådomar på 8,6 procent.Detta kopplat till sänkta tillväxtprognoser från den internationella valutafonden (IMF) är bara en i raden av flertalet deprimerande nyheter om den kinesiska ekonomin.

Den ekonomiska krisen är inte enbart begränsad till EU och USA, även Kina börjar känna av nedgången i efterfrågan från västvärldens ekonomier. Det senaste kvartalet har det även blivit uppenbart att den kinesiska ekonomin börja visa på svagare resultat.

Enligt Patrick Chovanec, professor vid nationalekonomiska institutionen vid Tsinghuauniversitetet i Peking är orsaken huvudsakligen interna faktorer.

– Många jämför den här nedgången med vad som hände under senare delen av 2008 och början på 2009. Den stora skillnaden är att vad som skedde 2008 var huvudsakligen på grund av externa faktorer – en minskning av exporten orsakad av den ekonomiska krisen i USA.

Den huvudsakliga tillväxtmotorn under de senaste åren har varit en investeringsboom som skapades som ett svar på den globala finanskrisen. Massiva stimulansåtgärder infördes för att bemöta finanskrisen. Framförallt fastighetsmarknaden har vuxit i rask takt sedan dess.

Denna utveckling är enligt Chovanec inte hållbar, då den har orsakat högre inflation och ökad skuldsättning vilket nu drar ner tillväxten i ekonomin.

Minskad efterfrågan från EU och USA kopplat till en nedgång på den kinesiska fastighetsmarknaden har bidragit till att den kinesiska ekonomin bromsat in. Bristen på inhemsk konsumtion och en rädsla från Kinas ledarskikt om vikande tillväxtsiffror, samtidigt som Kinas politiska ledning byts ut under hösten, är enligt Chovanec något som ytterligare spär på oron om Kinas ekonomiska utveckling.

Den kinesiska ekonomin inte kommer att vänta på att Kinas ledarskikt byts ut, utan kräver enligt en rad bedömare genomgående åtgärder för att undvika en djupare nedgång. Huruvida detta kommer att vara möjligt, eller i vilken utsträckning det kommer att ske under övergången till nästa generation av ledare i Kina återstår att se.

Fredrik Sterner
fredrik.sterner@vflnyheter.se

Mördad mäklare i osäker fastighetsmarknad

KINA En shanghaibo står åtalad för att ha mördat sin fastighetsmäklare efter att ha förlorat miljoner på försäljningen av sitt hus, rapporterar Shanghai Daily. Fastighetsmarknaden i Shanghai visar en negativ tendens samtidigt som det byggs bostäder som aldrig förr i östra Beijing.

Den 38-åriga Xu – som nu står åtalad för mord – började bygga ett hus i Shanghais Qingpudistrikt efter att ha köpt land där under 2003.

När Xu hade byggt två våningar kontaktades han av fastighetsmäklaren Qian. Denne satte Xu i kontakt med sin chef, som ville köpa huset när det byggts klart. Det överenskomna priset var 450 000 yuan.

Bygget drog ut på tiden och på grund av de kraftigt stigande priserna på fastigheter blev huset värt fem, sex gånger så mycket innan det stod klart. När Xu hittade en köpare som var villig att betala tre miljoner för huset, ångrade han sin tidigare överenskommelse.

Qians chef var villig att lösa Xu från deras kontrakt mot en kompensation på en miljon yuan. Xu försökte upprepade gånger att komma i kontakt med chefen, men utan framgång. Efter upprepade gräl med Qian köpte Xu så en liten fruktkniv, gömde sig i Qians lägenhet och högg slutligen ihjäl honom i hans sömn.

Samtidigt som åtalet mot Xu föll Shanghai- och Shenzhenindex kraftigt innan helgen. Detta efter rykten i torsdags om att regeringen planerar nya restriktioner av försäljningar på Kinas uppblåsta fastighetsmarknad.

Det gigantiska Tongzhoudistriktet i östra Beijing visar dock en positiv tendens. Här såldes 1546 fastigheter i juli, den högsta siffran på 27 månader och 517% mer än i juli förra året, detta enligt Caijing.

Puck Engman
puck.engman@vflnyheter.se

Kinas ekonomi saktar in – eller?

KINA Nya siffror publicerade på onsdagen visar på att Kinas tillverkningsindustri tappar fart. Tvärtemot förväntningarna så föll Kinas officiella Purchasing Managers’ Index, PMI, från 50.2 till 50.1 mellan juni och juli.

PMI verkar på en skala på hundra, så om resultatet faller under femtio visar det på en minskning i tillverkningen, varför onsdagens siffror är betydelsefulla. Förväntningarna har varit att Kinas ekonomi ska ta fart under andra halvåret.

Samtidigt visar en annan PMI-mätning från banken HSBC i Hongkong att Kinas tillverkning ökade från 48.2 till 49.3 i juli. Så frågan Bloomberg ställer sig är om Kinas ekonomi nått botten eller ej.

Drakens år till trots, så har 2012 hittills varit ett relativt tufft år för Kinas ekonomi, vars tillväxt fallit till de lägsta nivåerna sedan 2009. Andra kvartalet i år låg Kinas BNP-tillväxt på 7.6 procent, lågt för att vara Kina, och Peking tvingades tidigare i år skriva ner helårsprognosen för 2012 till 7.5 procent.

Andra siffror som pekar mot att Kinas ekonomi saktar är exempelvis bilförsäljningen, samt stålindustrin som verkar vara särskilt illa ute. 

Däremot så finns det ljusglimtar. Kinas fastighetsmarknad verkar vara på bättringsvägen, rapporterar Bloomberg under onsdagen. 

Så att avgöra åt vilket håll Kinas ekonomi är på väg är inte det lättaste. BBC lät för några veckor sedan ekonomiexperterna Edward Chancellor och Shaun Rein göra ett försök. Sammanfattningsvis kan man väl koka ner deras analys till ett stort kanske.

Björn Djurberg
bjorn.djurberg@vflnyheter.se