FOTO: Robert Scoble / Wikimeda Commons

Diskriminering stort problem visar ny rapport

HONGKONG China Labour Bulletin, en arbetsrättsorganisation i Hongkong, publicerade på onsdagen en rapport som visar på fortsatt stora problem med diskriminering på den kinesiska arbetsmarknaden, trots förbättrad lagstiftning.

I sin rapport kartlägger China Labour Bulletin (CLB) diskriminering mot flera olika grupper på den kinesiska arbetsmarknaden, bland annat beskriver de köns- och åldersdiskriminering samt diskriminering av arbetssökande med olika former av handikapp eller sjukdomar.

CLB är en icke-statlig organisation som startades upp 1994 i Hongkong. Gruppen arbetar med att kartlägga, analysera och förbättra arbetsvillkor i Kina.

Den nya rapporten visar att diskriminering fortsätter vara utspritt och accepterat i Kina idag. Detta trots att en ny anställningslag från 2008 var tänkt att rätta till problemen.

Kvinnor är en av de diskriminerade grupperna, inte bara på arbetsmarknaden, utan även under utbildning. Könskvoter på universitet och högskolor gör att unga kvinnor måste prestera bättre än männen för att komma in på samma utbildning.

Könsdiskrimineringen fortsätter sedan i arbetslivet, där kvinnor generellt har svårare att få jobb, framför allt vad gäller lågkvalificerade arbeten.

I Kina är det vanligt att jobbannonser reserveras för antingen kvinnor eller män, CLB fann att 10% av annonserna totalt och 23% av de för lågkvalificerade arbeten var riktade på detta sätt. Vanligt är att män söks för kontorsarbete och chefspositioner medan kvinnor söks som försäljare eller sekreterare.

På samma sätt riktas annonser till sökande inom en viss ålderskategori. I annonser för fabriksarbetare efterfrågas ofta att den sökande är under 30 år.

Anställda diskrimineras också på grund av sin födelseort. Kinas rigida system för registrering av hushåll (hukou 户口) har fått en enorm mängd migrantarbetare som följd. Dessa söker sig in till städerna på jakt efter arbetstillfällen och blir där till andra klassens medborgare.

Migrantarbetarna har svårt att få tillgång till sjukvård, socialtjänst och utbildning för sina barn. De anställs framför allt för lågkvalificerat arbete, där de ofta får sämre betalt än lokala arbetare och är mer benägna att hamna i dispyt med arbetsköpare på grund av exempelvis utebliven lön.

Arbetssökande med mentala eller fysiska handikapp eller som lider av sjukdom möter även de en utbredd diskriminering.

Bärare av sjukdomar som Hepatit B eller virus som HBV och HIV diskrimineras ofta på grund av okunnighet om sjukdomarna. Många tror felaktigt att sjukdomarna kan komma att spridas på arbetsplatsen, detta trots det upplysningsarbete som utförts av gräsrotsorganisationer som Yirenping.

CLB menar att det fortsatta problemen med diskriminering framför allt beror på en undermåligt formulerad och tillämpad lagstiftning. De rekommenderar att lagstiftningen utvidgas, att böter för diskriminering höjs och att en statlig instans för hantering av diskrimineringsfrågor instiftas.

Puck Engman
puck.engman@vflnyheter.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*