Fjärde plenumet om lagstyre (24 oktober 2014)

Official Central Committee Communiqué on 4th Plenum – China Copyright and Media

Igår var sista dagen av det fjärde plenumet som hållits av kommunistpartiets artonde centralkommitté sedan den tog över för snart två år sedan. Temat för detta politiska toppmöte — som hålls bakom lyckta dörrar i Folkets Befrielsearmés Jingxi Hotell — var lagstyre (法治). China Copyright and Media har översatt den efter plenumet offentliggjorda kommunikén.

Under mötet utvärderades politbyråns arbete (som trots”betungande” omständigheter varit ”heltäckande”, ”effektivt”, ”orubbligt” och ”innovativt”) sedan det förra plenumet och ett policydokument med klatschiga rubriken ”KKP Centralkommittés beslut angående några viktiga frågor kring det övergripande främjandet av landets styre i enlighet med lagen”  (中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定) antogs.

Lagstyre ska enligt plenumet  ha en ”vägledande och standardiserande” verkan som är nödvändig för social rättvisa, ekonomisk utveckling, ekologiskt välbefinnande etc. Vägen dit går via ”ett förbättrat system av juridiska normer,  ett effektivt system för implementering av lagstyre, ett rigoröst system för tillsyn över lagstyre” men även ett förbättrat regelsystem inom partiet och en administration och regering som agerar i enlighet med lagen.

Plenumet lyfte även fram konstitutionen som bör ”stärkas och implementeras” och som ska utgöra ”kärnan” för ett ”socialistiskt rättssystem med kinesiska förtecken”. Konstitutionen, underströk man, garanterar även partiets ledande roll. ”Partiets ledarskap är det allra mest grundläggande särdraget för socialism med kinesiska förtecken” står det i kommunikén.

Därför är det inte heller överraskande att lagen beskrivs som ett ”verktyg för att styra landet” snarare än grundläggande principer som skulle vara överordnade partiets beslut eller begränsa regeringens makt. Istället är det viktigaste att se till att lagen, som den bestäms av partiets centrala ledarskap i Beijing, implementeras på samma sätt över hela landet: ”lagens livskraft ligger i dess implementering och lagens styrka är även den beroende av dess implementering”.

Här ser vi en länk till den omfattande kampanjen mot korruption som pågått de senaste två åren, det handlar om att stärka centralmakten genom att se till att nationella regler och lagar gäller även på regionalnivå, en inte så liten utmaning i ett land där en gigantisk byråkrati är utspridd över ett otroligt stort område.

Kommunikén nämner även landets jurister (”lagens arbetstrupper”) som ska vara ”lojala till landet, lojala till folket och lojala till partiet” men som också ska bli mer professionella och specialiserade med hjälp av ett förbättrat regelverk.

Den som tycker att denna kommuniké är svävande har helt rätt, men det gäller att komma ihåg att partiet sällan offentliggör några konkreta reformer i samband med sina plenum. Vad som är intressant är istället att se vad som står på agendan för tillfället och eventuellt spekulera i vilka områden där betydande reformer kan väntas inom den närmaste framtiden. Åtgärder för en ökad professionalisering bland juristerna och av domstolarna är en kvalificerad gissning, andra har föreslagit att partiets disciplinåtgärder kan komma att regleras i enlighet med lagen. Om vi roar oss med ren spekulation kan vi tänka oss att beskrivningen av konstitutionen som rättssystemets ”kärna” kan vara en indikation om en vilja att stärka normhierarkin, en fråga som har intresserat kinesiska jurister och rättsvetare sedan flera år tillbaka.

Promoting rule of law needs CPC leadership: communique – Xinhua

Xinhua väljer att lyfta fram partiets ledarskap som den viktigaste frågan som berördes av kommunikén: The document said the drive to promote the rule of law needs the CPC’s leadership while the CPC’s rule depends on the rule of law. The Party should take the lead in all aspects of promoting the rule of law. ”Only if the CPC rules the country in line with the law, will people’s rights as the master of the nation be realized and the state and social affairs be handled in line with law,” the statement said. The rule of law not only requires the CPC to rule the country in line with law but also to manage itself in line with Party rules and disciplines, it added.

China’s Fourth Plenum Communiqué: Little Sizzle, Less Steak – Chinese Law Prof Blog

Donald Clark från George Washington University ger sig på att tolka kommunikén: One intriguing proposal is to “make the trial the center” of litigation. In other words, matters litigated should be decided at the trial itself, not before the trial in opaque, out-of-court processes. At least in criminal trials, this would be a major change from the current practice, where a case typically does not get to the trial stage unless the authorities, including the court, are satisfied as to the defendant’s guilt. (The current conviction rate is over 99%.) A process of guilt determination is not necessarily unfair, of course, simply because it happens before a proceeding labeled “trial,” but make no mistake about it: the trial is at present more the effect than the cause of that determination.

China vows better rule of law, but no word of disgraced security chief – Reuters

Reuters rapporterar om plenumet och att, i motsats till vad nyhetsbyråns källor uppgav förra veckan, den pensionerade säkerhetsministern Zhou Yongkang inte uteslöts ur partiet, eller ens nämndes, under plenumet. Däremot uteslöts några andra partikadrer misstänkta för korruption eller disciplinbrott: However, the plenum did formalize previously approved expulsions of several officials and executives linked to Zhou and investigated for graft. They include Li Dongsheng, former vice minister of public security; Jiang Jiemin, the former head of the state asset regulator; and Wang Yongchun, former deputy head of state energy giant China National Petroleum Corporation. Others expelled included Yang Jinshan, deputy commander of the Chengdu Military Area Command of the People’s Liberation Army; Li Chuncheng, a former party boss of the southwestern city of Chengdu; and Wan Qingliang, the former party boss of the southern city of Guangzhou.

Puck Engman
puck.engman@vflnyheter.se

 

En reaktion på “Fjärde plenumet om lagstyre (24 oktober 2014)”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*