Song Binbin och Mao Zedong

Kulturrevolutionärer ber om förlåtelse för lärares död

Den femte augusti 1966 blev den biträdande rektorn för en flickskola i Beijing misshandlad till döds. Hennes namn var Bian Zhongyun (卞仲耘) och hon var ett av de första offren för kulturrevolutionen 1966-1976.

Under kulturrevolutionens inledningsskede — från mitten av 1966 till början av 1967 — formades grupper av rödgardister över hela Kina. Grupperna bildades spontant, men uppmuntrades av Mao Zedong och partiledningen. Rödgardisterna bestod av barn och ungdomar av varierande ålder – från mellanstadieelver till universitetsstudenter.

I deras ambition att rensa det nya Kina från resterande borgerliga influenser och kontrarevolutionärer tog dessa unga revolutionärer ofta till våld av olika slag – allt från misshandel och sexuella övergrepp till mord. Våldet riktades mot lärare och auktoritetsfigurer, men också mot andra elever och konkurrerande rödgardistgrupperingar.

Under sensommaren 1966, ”röda augusti”, slogs 1772 personer ihjäl bara i Beijing, däribland ett flertal lärare på mellan- och högstadiet.

Nästan femtio år senare – januari 2014 – anordnades ett symposium i samarbete med tidskriften Remeberance vid samma flickskola där Bian Zhongyu en gång slogs ihjäl. Syftet var att reflektera över mordet på Bian och den våg av våldsamheter som följde när rödgardister gick till attack mot ”högerelement” och ”kapitalistvägare” runtom i Kina.

Det uttalade målet med konferensen var att ”uppmana vår generation och hela samhället att konfrontera den här delen av historien, att reflektera över den tillsammans, och inte låta denna historiska tragedi återupprepas.” I samband med symposiet bad flera av skolans gamla elever om förlåtelse för våldsamheterna de varit delaktiga i, däribland officersdottern Song Binbin.

Sommaren 1966, tog de ”röda arvtagarna” – det vill säga barn till veteraner och partikadrer – initiativet till att tvinga lärare som utsetts till ”svarta element” paradera runt skolan under glåpord och slag. Det var under en sådan parad som Bian Zhongyu misshandlades så svårt att hon senare avled.

Song Binbin blev en ikon för de unga kinesiska revolutionärerna när hon fick binda en rödgardistbindel runt armen på Mao Zedong, under ett massmöte vid Tiananmen den 18 augusti 1966. Alltså endast två veckor efter Bian Zhongyuns död.

När hon trädde bindeln över Maos arm frågade han henne vad hon hette, ”Song Binbin” svarade hon. Mao verkade inte helt nöjd med hennes välartade namn (som kan översättas med ”raffinerad”) och svarade ”Var Stridisk [要武嘛] !” Med partipressens hjälp blev Binbin därmed Song Var-Stridisk med hela det kinesiska folket.

Som dotter till en högt uppsatt veteran var Song Binbin en ledande elev på flickskolan. Det är därför hon nu har stigit fram och bett om ursäkt för att, som hon säger, ha misslyckats i sitt ansvar att skydda skolans lärare.

Den 65-åriga Song Binbin säger att om hon inte ber om förlåtesle nu, kommer hon aldrig få chansen igen. Hennes ursäkt är bara den senaste i en rad av ångerfulla uttalanden från pensionerade före detta rödgardister den senaste tiden.

Men det är inte alla som accepterar Songs ursäkt. Vissa menar att hon vänder kappan efter vinden och att hennes ursäkt är underligt formulerad. I sitt uttalande säger sig Song vara djupt ångerfull samtidigt som hon försöker rationalisera sitt beteende genom att förklara vilken svår tid kulturrevolutionen var.

Bian Zhongyuns 93-åriga änkling Wang Jingyao har vägrat att ta emot Song och de andra före detta elevernas ”hycklande ursäkter”. Dessutom påminner han om att ingen ännu ställts till svars för mordet på hans fru:

Det är redan 48 år sedan kamrat Bian Zhongyun blev mördad. Men mördarna och de som stod bakom den femte augusti-händelsen har än så länge lyckats undkomma rättvisan. Verkligheten bakom den femte augusti-händelsen är fortfarande avsiktligt undangömd.

Puck Engman
puck.engman@vflnyheter.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*