Etikettarkiv: Charles Xue

25 september 2013

I jakten på att föda sin enorma befolkningen (den största i världen) vänder sig Kina till Ukraina – och leasar nu stora mängder jordbruksland i Ukrainas östra delar, rapporterar The Telegraph. Till en början 100 000 hektar mark, men ett avtal fram till 2050 ger Kina möjlighet att hyra totalt tre miljoner hektar, eller nio procent, av Ukrainas yta; ett område lika stort som Belgien: China consumes about one-fifth of the world’s food supplies, but is home to just nine per cent of the world’s farmland, thanks in part to rapid industrialisation.

Idag är det onsdag, vilket också innebär en ny seriestrip av Joakim Eriksson. Klicka på bilden nedan för att komma till serien:

周易漫画2

Dagens länkar:

Speedy Trains Transform China – New York Times

Utvecklingen för höghastighetståg har fullkomligt exploderat under de senaste årens snabba utbyggnad av nätet: Just five years after China’s high-speed rail system opened, it is carrying nearly twice as many passengers each month as the country’s domestic airline industry. With traffic growing 28 percent a year for the last several years, China’s high-speed rail network will handle more passengers by early next year than the 54 million people a month who board domestic flights in the United States.

Amway Embraces China Using Harvard Guanxi – Bloomberg

Det går bra för amerikanska hälsoföretaget Amway i Kina. Företaget sponsrade Kinas olympiska lag under OS i London och Kina har varit företagets största marknad sedan nio år. En viktig nyckel till Amways framgång har varit finansieringen av ett program för så kallade ”Amway fellows” vid Harvard. Där har 500 kinesiska kadrer tränats sedan 2002 till en kostnad av 1 miljon US dollar per år. Ledare i provinserna Henan, Ningxia och Shaanxi liksom partisekreterare i städerna Nanjing och Wuxi har deltagit i det Amwayfinansierade programmet. Sedan programmets start har företagets försäljning i Kina mer än fyrdubblats. Mao Shoulong från Renminuniversitetet i Beijing kommenterar: “Of course this influences Amway’s position in China; they’ve got provincial governors and department heads visiting their headquarters each year,” he says. “Government officials shouldn’t be taking money from a company to travel to the U.S. or visit sites around the country, especially when one of those stops includes the company’s headquarters.”

China to audit military officials in move to fight graft: Xinhua – Times of India

Innan militärer kan befordras eller pensioneras kommer de behöva genomgå en granskning av bland annat fastigheter, tjänstebilar och tidigare maktutövande. Detta enligt nya riktlinjer från den centrala militärkommissionen.

Parsing the “public opinion struggle” – China Media Project

Mycket detaljerad analys av Kinas hårdare hållning mot att begränsa yttrandefriheten på internet. Qian Gang har följt den officiella retoriken från partimedia under de senaste månaderna och satt det i en historisk kontext som sträcker sig till 80-talet. Tydligt är att Xi Jinpings hållning tycks vara den tuffaste hittills, och kan i värsta fall vara början på ett förtryck mot oliktänkande och aktivister av ett slag som inte skådats sedan 50-talet:

“Some people say that the situation in China’s ideological sphere right now looks like it did back in the 1980s during the campaign to ‘root out spiritual pollution’ and the campaign to ‘oppose liberalization’. This comparison is inaccurate, I say. . . The campaigns against spiritual pollution, liberalisation and peaceful evolution were blemishes against the backdrop of the 1980s. These recent events take us back to the first 30 years [of CCP rule], splashing black ink against the backdrop of the 1950s.”

These are warning signs that we must watch very carefully.

Teenage ”Rumor Monger” Released After One-week Detention – CCTV (Youtube)

Den 16-åring som greps efter att hans ”falska” tweet på mikrobloggen Sina Weibo retweetats över 500 gånger har släppts, rapporterar CCTV på sin Youtube-kanal (en sajt som ironiskt nog är censurerad i Kina). 16-åringen var den förste  att gripas för ”ryktesspridning” efter att högsta domstolen i Kina gått ut med sin nya tuffare tolkning av lagstiftningen (VFL, 10 september). Gripandet ledde till stor ilska bland internetanvändare som i protest mot myndigheternas agerande började leta fram obekväma uppgifter om partikadrar och polischefer, vilket ledde till att en polischef nu stängts av från sitt jobb efter att korruptinsmisstankar kommit i dager.

China seeks lessons in attracting more foreign students – China Daily

Antalet utländska studenter i Kina har ökat stadigt de senaste åtta åren, men det är fortfarande många fler kinesiska studenter som beger sig utomlands än utländska studenter som kommer till Kina. 2013 studerade 1,14 miljoner kineser utanför landet medan antalet utländska studenter i Kina endast uppgick till 328 000.

From China’s Left and its Right, Pride Cometh Before a Fall – Tea Leaf Nation

TLN går igenom likheterna mellan Bo Xilai och Charles Xue – två tidigare starka politiska krafter i det kinesiska samhället, den ena på vänsterkanten och den andra på högerkanten, som snabbt och hårt föll från sina respektive maktpositioner.

Hårdare tag mot internetrykten

Under våren och sommaren har en statlig kampanj för att hålla internet ”rent” intensifierats, den främsta måltavlan under de gågna veckorna har varit opinionsbildande kändisar som anklagas för ryktesspridning. Denna repressiva kampanj har väckt frågor kring det nya ledarskapets reformvilja, men partihistorien visar att omfattande reformer ofta går hand i hand med förföljelse av politiska motståndare.

Efter Nanfang Zhoumos uppmärksammade protester mot censuren av tidningens nyårsledare ser partiet ut att gå till motattack. Flera inblandade har sedan dess arresterats och kontrollen av medierna har hårdnat.

Ihärdiga rykten gör gällande att partiets propagandachefer samlades för en konferens i Beijing i mars för att höra de nya riktlinjerna för stärkandet partiets kontroll över media.

Bland annat ska konferensen ha pekat ut de så kallade ”nya tre anti” – de som är mot partiet, mot staten och mot nationen – inom publicitetsapparaten. Formuleringen är en direkt referens till 1951 års ”tre anti”-kampanj för att rensa upp inom den nybildade Folkrepublikens byråkrati.

I slutet av april ska ett hemlighetsstämplat dokument ha skickats från Kommunistpartiets generalkontor ut till kadrer på länsnivå runt om i landet. Där uppmanades att sprida den 18:de partikongressens anda och propagera för den kinesiska drömmen.

Dessutom ska dokumentet lista ”sju nämn-icke” (七不讲), det vill säga sju ämnen som inte får diskuteras. Anonyma källor uppger att ”universella värden”, ”civilsamhälle” och ”konstitutionalism” är bland de sju otillåtna ämnena.

Förutom att stärka partiets styre av traditionella medier har fokus till stor del legat på internet och sociala medier. Framför allt har det gällt det svårcensurerade Weibo – Kinas motsvarighet till Twitter.

Förbättrandet av internetmiljön har varit på partiets agenda sedan ordförande Hu Jintao ledde den förra centralkommitténs sjätte plenum i oktober 2011 på temat “den socialistiska kulturens utveckling”.

Då var höghastighetstågolyckan i Wenzhou färsk i minnet, nyheten spreds först på sociala media och officiella medier anklagades för att vara både långsamma och tona ned situationens allvar.

Under centralkommitténs möte identifierades både möjligheter och risker med internet, men framför allt handlade det om att stärka partiets ”vägledning och kontroll”. Tiden efter plenumet skedde ett fåtal – av statlig press uppmärksammade – tillslag mot ryktesspridning på internet.

Under 2013 har denna kampanj intensifierats ytterligare.

På senaste tid har de främsta målen varit de stora V:na, det vill säga verifierade konton på Weibo med stora mängder följare. De inflytelserika opinionsbildare som äger dessa konton har identifierats som ett subversivt hot mot regimen.

Tillsammans med medborgarrättsadvokater (维权律师), underjordiska trossamfund (地下宗教), dissidenter (异见人士), utsatta grupper (弱势人群) har internetledare (网络领袖) beskrivits som de ”nya fem svarta kategorierna”, en referens till de värst sedda samhällskategorierna under kulturrevolutionen.

I en artikel publicerad i partitidsskriften Röda Fanan i april skriver Ren Xianliang, vice propagandachef i Shaanxi att myndigheterna alltför länge sett mellan fingrarna vad gäller dessa stora V:n och att det nu är dags att göra något åt det:

Även när det gäller de där mäktiga medierna, kända websajterna, kända bloggarna och Weibos stora V:n måste administrationen våga sätta hårt mot hårt, när de bör varnas ska de varnas, när de bör tystas ska de tystas, när de bör stängas ned ska de stängas ned. Om lagar, regler och förordningar bryts så ska det hanteras i enlighet med lagen, aldrig med silkeshandskar.

Under sommaren verkar temperaturen ha stigit ytterligare och statlig media har uppmanat till bättre beteende online och propagerat mot ryktesspridning.

I mitten av augusti hölls en konferens kring Kinas internet där sju baslinjer för ett ”rent” internet lades fram (28 augusti). Det handlade bland annat om att upprätthålla ”lagar och regler” och ”det socialistiska systemet” men också ”informationens riktighet”.

Det teoretiska arbetet har även fått praktiska konsekvenser.

I Wuhan greps 27 personer på ett företag misstänkt för att ha spridit rykten via 312 stora V-konton.

Mest uppmärksammat har ett polisingripande i Beijing blivit. Där greps ytterligare 27 personer misstänkta för att ha varit involverade i en prostitutionshärva (29 augusti).

Skälet till uppmärksamheten är att den kines-amerikanske Charles Xue – med över 12 miljoner följare på Sina Weibo – finns bland de gripna. Händelsen har skapat stora rubrikerna i statlig press och artiklarnas vinkling visar hur man genom gripandet försöker undergräva allmänhetens förtroende för de “stora V:na”.

Av många uppfattas det emellertid som en smutskastningskampanj och kommentarerna på Weibo är till stor del satiriska och cyniska. Många uttrycker öppet stöd till Charles Xue, de tror antingen att anklagelserna är påhittade (trots att Xue uppges ha erkänt i polisförhör) eller att han är skyldig men att motivationen bakom polisens ingripande är politiskt.

Kontrollen över media har visserligen hårdnat sedan Nanfang Zhoumos protester i början av året, dessutom har kampen mot ryktesspridning intensifierats under våren och sommaren, men det rör sig som sagt inte om nya initiativ.

Istället verkar staten nu i allt högre grad implementera de riktlinjer som lades fram av Hu Jintaos administration 2011.

Även om det påstådda förbudet mot att skriva om ”universella värden” och ”konstitutionalism” är oroande, innebär därför inte dessa bakslag för yttrandefriheten nödvändigtvis att Xi Jinpings nya administration är rödare eller mer konservativ än tidigare antagits.

Tvärtom har de omfattande ekonomiska och politiska reformer som ägt rum sedan Deng Xiaoping öppnade upp Kina ofta genomdrivits på samma gång som repressiva kampanjer.

Att påstå – som vissa nu gör – att den store ”reformfadern” Deng Xiaoping skulle agerat annorlunda i Xi Jinpings plats, att han skulle ha ”arbetat hårt för att göra samhället till en allierade” är historielöst. Även om vi glömmer bort de värsta brotten från 1989.

Under Deng Xiaopings ledning bedrevs kampanjer först mot ”andlig förorening” och senare mot ”borgerlig liberalisation” som fick en alltför frispråkig författares son att utbrista: ”För alla andra är kulturrevolutionen över, men för våran familj fortsätter den!”

Jiang Zemin – som var president under Kinas ekonomiskt kanske mest liberala årtionde – var den ytterst ansvarige för förföljelser mot Falun Gong och Kinas Demokratiparti. Samtidigt som demokratiaktivister och sektmedlemmar fängslades eller försvann förhandlade premiärminister Zhu Rongji med USA om Kinas medlemskap i Världshandelsorganisationen.

Det återstår att hur den nuvarande smutsiga kampanjen mot opinionsbildare utanför partiets kontroll fortsätter. Likaledes återstår det att se hur Xi Jinpings kinesiska dröm egentligen ser ut, kanske kommer vi veta lite mer efter partiets tredje plenum i november.

Oavsett vilket kan vi vänta oss att partiet kommer fortsätta sitt arbete för social (och medial) kontroll, oavsett vilka ekonomiska och politiska reformer som står på tur.

Puck Engman
puck.engman@vflnyheter.se