Etikettarkiv: Fastighetsmarknad

Kinas ekonomi på ostadig grund

I ett tal 1980, använde den försiktige reformförespråkaren Chen Yun en liknelse som kom att bli berömd. Han var av meningen att liberaliseringen av planekonomin måste ske gradvis – att det var nödvändigt att ”testa stenarna när man korsar floden.”

Men om vi ser tillbaka på Kinas reformer av finanssystemet de senaste åren verkar det som att stenarna inte har legat särskilt stabilt.

De senaste fem dagarna har världen sett på med oro medan Shanghaibörsen fallit med 23 procent, till sin lägsta notering på åtta månader.

På torsdageftermiddagen ledde spekulationer – som gjorde gällande att turbulensen i Kina skulle få den amerikanska centralbanken att vänta med sin förväntade höjning av styrräntan – till att Shanghaibörsen återhämtade sig något. Den är nu tillbaka på nivåer jämförbara med början av året.

Shanghai Composite Index (27/08/2014 till 27/08/2015). Källa: MarketWatch

Sedan slutet av 2014 har en enorm bubbla blåsts upp på den kinesiska aktiemarknaden, en bubbla som sprack när börsen föll kraftigt i mitten av juni. Enbart massiva stödköp av aktier från statsägda China Securities Finance Corp, i kombination med säljförbud och köptvång, lyckades dämpa fallet.

Men när man började lätta på restriktionerna igen i mitten av augusti påbörjades det senaste fallet, den skarpaste nedgången sedan 1996.

Att läget nu är så dåligt att det kan få USA:s centralbank att lägga om strategin är alltså det som spekulanterna tar som ett gott tecken. ”Från och med idag är jag inte längre pessimistisk,” säger en marknadsstrateg i en kommentar till Reuters.

Men i ett vidare perspektiv frågar sig Bloombergs Peter Coy om nästa recession kommer att vara ”Made in China”?

Harvardekonomen Kenneth Rogoff tror det. Han tillägger att när krisen väl kommer så kommer det att gå undan: ”In economics, things take longer to happen than you think they will, and then they happen faster than you thought they could.”

Både börskraschen och de djupare farhågorna gällande Kinas ekonomi har sina rötter i frågan om skuld. Och för att reda ut skuldproblematiken får vi gå tillbaka ända till finanskrisen 2008.

Som två ekonomer på bloggen TripleCrisis har visat kan dagens problem spåras till den kinesiska regeringens svar på den globala finanskrisen. Historiska stimulansåtgärder och finansiell avreglering ledde till ökad skuldsättning. Enligt en rapport tredubblade Kina sin totala skuldsättning mellan 2007 och 2014, den uppgick förra året till 282 procent av BNP.

Det började alltså i sviterna av finanskrisen 2008, när det kinesiska statsrådet godkände ett program som skulle injicera 4 biljoner yuan – eller dryga tolv procent av landets BNP – i ekonomin.

I skarp kontrast till de långsiktiga ambitionerna om en konsumentdriven ekonomi, uppmuntrade stimulanspaketet till ännu mer överkapacitet i den kinesiska industrin och till nya investeringar i infrastruktur och fastigheter.

Provinsiella och lokala myndigheter tog lån för att finansiera investeringar på den kraftigt växande fastighetsmarknaden. Visuellt imponerande spökstäder byggdes med lånade pengar under antagandet att efterfrågan skulle fortsätta att växa.

Eftersom restriktioner gjorde det svårt för lokala myndigheter att låna direkt från de statligt ägda bankerna växte det som brukar refereras till som skuggbankssektorn, det vill säga institutioner som står utanför banksystemet (och dess kontroll) men utför liknande verksamheter. Dessa tillhandahöll så kallade wealth management products som erbjöd ökad avkastning för investerare och finansierade ytterligare utbyggnad av infrastrukturen och nya fastighetsprojekt.

Enligt en bedömning går nästan hälften av den kinesiska skuldsättningen att koppla till den kraftigt växande fastighetsmarknaden.

Men i slutet av 2014 började bostadspriserna i kinesiska städer att sjunka. En utveckling som premiärminister Li Keqiang försäkrade var ”normal”  men som skapar verkliga problem även för sektorer som är beroende av fastighetsbyggande, till exempel stålindustrin. Trots att den nedåtgående tendensen verkar ha avtagit något, byggdes det under första halvan av året mindre än tidigare.

Samtidigt som vinsterna på fastighetsmarknaden avtog vände sig alltså investerare i allt högre grad till aktiemarknaden. Från juli 2014 fram till den 12 juni steg de kinesiska aktiernas värde med 150 procent och investeringar i aktier uppmuntrades i statlig media.

Hittills har den den kinesiska börskraschen framför allt slagit mot Kinas allra rikaste, då den kinesiska aktiemarknaden är relativt liten och aktier utgör mindre än 15 procent av hushållens sparande.

Men den vanliga kinesens utsatthet för börsens upp- och nedgång kommer snart att bli större. I slutet av förra veckan genomdrev det kinesiska statsrådet ett påskyndat beslut som med omedelbar verkan öppnar upp för att upp till 30 procent av lokala pensionsfonder ska kunna investeras i aktier.

Börskraschen har redan skapat rubriker världen över, men den ger inte ens en försmak av vad som kan hända i Kina och världen när skulder som delvis redan bedöms som ”ohållbara” kombineras med sjunkande fastighetspriser, avtagande tillväxt och fortsatt låg efterfrågan världen över.

Stenarna ligger ostadigare än på länge.

Puck Engman
puck.engman@vflnyheter.se

 

 

Måndag 20 oktober 2014

Idag inleder Kinas Kommunistpartis artonde centralkommitté sitt fjärde plenum på Jingxi Hotell, Beijing. Den nuvarande centralkommittén bildades i samband med den artonde partikongressen som ägde rum för snart två år sedan, då även Xi Jinping tog över som partiets generalsekreterare.

Plenumet som inleds idag är signifikativt då det är dedikerat åt att ”diskutera lagstyre, med målsättningen att påskynda konstruktionen av styre med hjälp av lagen” och att ”förbättra systemet för att främja landets social rättvisa”. Det är ett viktigt steg för att modernisera det kinesiska styrelseskicket, skriver den statliga nyhetsbyrån Xinhua.

Nyckelorden i Xinhuas rapportering är ”modernisering”, ”transparens” och ”social rättvisa”. Om lagstyre har ansetts utgöra en av grundpelarna för ett fungerande demokratiskt styrelseskick, verkar demokratisering inte vara främsta prioritet. Istället handlar det om att depolitisera styrelseskicket genom att lägga över mera ansvar på statens respektive partiets institutioner.

Även om reformer av rättsystemet annonserades redan i samband med den artonde partikongressen, har Xi Jinpings första två år vid makten framför allt präglats av en rad politiska kampanjer (masslinjen, kampen mot korruptionen inom partiet, kampanjen för att ”slå hårt” mot terrorismen i Xinjiang) där partiledningen mobiliserat landets institutioner från ovan, vilket är mer i linje med hur partiet styrt landet ”traditionellt” sett.

Folkets Dagblad basunerar ut att man nu ”öppnar en ny värld” där Kina styrs i enlighet med lagen. Lagstyre är denna eras ledord, fortsätter partitidningen och förklarar de storslagna ambitionerna:

”Överallt ska vi bygga upp ett välmående samhälle [小康社会] och realisera den kinesiska drömmen om den kinesiska nationens stora pånyttfödelse; överallt ska vi fördjupa reformerna och förbättra samt utveckla socialismen med kinesiska förtecken; vi ska höja partiets kapacitet att styra landet och standarden för detta styre; överallt måste vi verka för att styra landet i enlighet med lagen.”

Folkets dagblads kommentar nämner även demokratisering och rättvisa åt massorna. Tidningen skriver att lagstyre för landets medborgare innebär respekt för de traditionella konfucianska principerna ”rätt, etikett och moral” (法、礼、德), samtidigt som det stärker demokrati, leder till ett mera civiliserat och harmoniskt samhälle.

En av de viktigaste frågorna är i vilken grad detta ”lagstyre” kan leda till en tydligare maktfördelning och konkreta reformer för ett mer självständigt rättsystem. Detta är en fråga som kinesiska jurister kämpat för i åratal, men att det fortfarande är ovisst hur långt partiet kommer gå denna gång framgår av uttalanden från några framstående rättsvetare:

“If there is no proper explanation coming out of the session, anticipation would turn into frustration in a second,” said Ji Weidong, Dean of Shanghai Jiao Tong University’s KoGuan Law School, who said judicial independence is a prerequisite for rule of law.

China’s leadership should formally establish “judicial independence” as being central to the rule of law and the goal of reforms, as well as incorporating the concept of “constitutional rule” in governance, said Xu Xin, professor at the School of Law of the Beijing Institute of Technology.

“If these two principles cannot be established, the rest could only be small fixes and revisions that won’t solve the fundamental problems in the country’s legal system,” said Xu.

Hos ChinaFile svarar några specialister på det kinesiska rättsystemet på frågan: varför fokuserar partiet på lagstyre just nu? Bland annat spekuleras det om att rättsliga reformer kan vara kopplade till kampen mot korruption och att partiets interna procedurer för att utreda misstänkta kadrer kan komma att regleras i enlighet med lagen. Ian Belkin skriver:

While the anti-corruption campaign has broad popular support, it has created a great deal of uncertainty and anxiety among cadres and officials.  Some of that anxiety may be in part because there is very little “Rule of Law” in the way corruption offenses are investigated in China.  Investigations begin with detention of the official by the all-powerful “disciplinary and inspection” commission.  Suspects are held incommunicado under “shuanggui,” or “double designation,” so named because officials are ordered to appear at a designated time and a designated place.  They can be held for months or even years and subjected to repeated interrogation without any right to a lawyer or any right to refuse to answer questions.  They have no right to be brought before a court or to contest their detention.  In other words, the popular anti-corruption campaign uses a process that is virtually devoid of the Rule of Law.  Might the fourth plenum be an occasion to assure party cadres that corruption investigations will henceforth be conducted with some semblance of the Rule of Law?  

Dagens länkar:

Police and Protesters Clash in Hong Kong Ahead of Planned Talks – CDT

Graphics: Ghost Towns – Caixin

With Xi’s new power is collective leadership over? – East Asia Forum

Why China May Avoid a U.S.-Style Property Crash – WSJ

22 killed in attack in Xinjiang’s Kashgar area – Times of India

Noshörningshorn tappar efterfrågan – DI

Onsdag 1 oktober 2014

Idag är det första oktober, Folkrepubliken Kinas nationaldag. Idag är det 65 år sedan Folkrepublikens grundades med en ceremoni på Tiananmentorget.

Ännu äldre är partiets före detta generalsekreterare, den 88-årige Jiang Zemin, som trots detta kunde ses deltaga vid en konsert under måndagen med anledning av nationaldagsfirandet.

Kinas ambassadör till USA, Cui Tiankai, skriver idag ett inlägg i Foreign Policy med anledning av nationaldagen och att det är 35 år sedan diplomatiska förbindelser återupptogs mellan Kina och USA. Cui understryker vikten av goda relationer mellan de båda länderna och lyfter fram hur Kina tar ökat internationellt ansvar, men att ett stigande Kina inte bör oroa någon:

China’s goal can be succinctly stated: to build a prosperous, strong, democratic, culturally advanced and harmonious modern country. The so-called ”rise of China” really is a call for China to rise from its own past, not to prevail over any other country. China’s development does not mean we will grab the pie which belongs to others, but it does mean that we want to make the pie bigger, and therefore, everyone will have a bigger share.

Igår kväll höll president Xi Jinping ett tal (kinesiska) inför företrädare för partiet, staten och armén i Folkets Stora Hall, Beijing. Som brukligt talade Xi om partiet och nationens enighet som en nödvändighet för att ”mobilisera Kinas söner och döttrar som tillsammans ska föranleda den kinesiska nationens nya stora gärning”. Talet om nationell enighet i Beijing kontrasteras idag framför allt av de fortsatta protesterna i Hongkong.

Dagens länkar:

Hong Kong protests: pro-democracy rallies mix with National Day celebrations – The Guardian

The Guardians kontinuerliga uppdateringar från protesterna i Hongkong. Under dagen har demonstranter samlats för att protestera samtidigt som det officiella högtidlighållandet av nationaldagen kunnat fortgå relativt ostört. Dessutom har solidaritetsaktioner anordnats utomlands, bland annat i Australien.

Activists Across China Detained for Supporting Democracy Protests in Hong Kong – Chinese Human Rights Defenders

Enligt organisationen Chinese Human Rights Defenders har flera kinesiska medborgare från fastlandet som på internet uttryckt solidaritet inför protesterna i Hongkong gripits av polis under de senaste dagarna.

Taiwan says China risks hurting ties if it mishandles Hong Kong protests – Reuters

Taiwans president Ma Ying-jeao har i ett uttalande varnat för att ett misslyckande med att hantera protesterna i Hongkong skulle kunna skada relationerna mellan fastlandet och Taiwan. ”If the mainland authority can handle this appeal with a delicate hand, it can help to shorten the mental gaps between people across the Taiwan Strait and benefit cross-strait relations,” he said in remarks issued by the party. ”Otherwise, it could serve to alienate Taiwanese people and cause damage to cross-strait relations.”

Britain tells China: Seek peace in Hong Kong and allow freedoms – Reuters

Storbritanniens finansminister George Osborn har inför en samling medlemmar från det egna partiet gjort ett uttalande om den ”oroande” situationen i den forna kolonin:”It is a concerning situation of course. I don’t want to add to the tension, but I think Hong Kong’s prosperity and future is dependent on some of those basic freedoms around the freedom to protest and the freedom to participate in their government,” Osborne said.

What Hong Kong’s Occupy Movement Can Learn From History – The Nation

Historikern Jeffrey Wasserstrom, bland annat känd för sin studie av studentrörelsernas historia i Shanghai, ger tillsammans Denise Y. Ho en historisk bakgrund till de pågående protesterna. De båda professorerna framhåller vikten av att demonstranterna använder sig av andra historiska paralleller än Tiananmenprotesterna 1989 för att undvika pessimistisk fatalism.

Paraplyerna räcker inte mot högre makt – SvD

Johan Lagerkvist sammanfattar situationen i Hongkong och ger en god bild av protesterna, vad som föranlett dem och spekulerar i fortsättningen. Vad kommer då att hända framöver, vilka blir konsekvenserna av protesterna? Söndagens tårgasattack illustrerar hur svårt det är att förutse händelseutvecklingen. Få hade räknat med sådan hårdhet från Hongkongpolisen. Som forskningen om sociala proteströrelser visar har kollektiva massprotester en särskild dynamik, i synnerhet om myndigheterna utövar våld. Om några studenter allvarligt skulle skadas i dag på Kinas nationaldag finns risken att konflikten trappas upp ytterligare. Hursomhelst är det inte troligt att Hongkongs civila samhälle vinner striden om Kinas veto mot nominerade kandidater till regeringschef 2017. Däremot har Hongkongs unga generation gett uttryck för sin starka önskan om något mer än ”fejkad demokrati”.

Två gånger har Peking backat för protester i Hongkong – Kina med Leijonhufvud

Göran Leijonhufvud ger exempel från senare år på hur centralregeringen backat efter demonstrationer i Hongkong, då gällande införandet av ”säkerhetslagar” i den särskilt administrerade regionen. Denna gång kommer emellertid inte protesterna oannonserade och även om demonstrationerna varit omfattande, måste Beijing ha förutsett dem.

Nine missing after Chinese ship sinks off Japan – SCMP

Nio personer saknas efter att ett kinesiskt fartyg sjunkit utanför Japans kust på tisdagskvällen. Fem besättningsmedlemmar kunde räddas av den japanska kustbevakningen.

China Eases Property Restrictions Amid Growth Concern – Bloomberg

Som det tidigare har antytts kommer det bli möjligt för kinesiska bostadsägare som vill köpa en andra bostad att få bolån med samma ränta som förstagångsköpare, förutsatt att de betalat av sina tidigare lån. Beskedet kommer från centralbanken efter oro för att en avsvalnande fastighetsmarknad skulle kunna hota den ekonomiska tillväxten.

Onsdag 24 september 2014

Life sentence for prominent Uigher activist – Al Jazeera

Den uiguriske akademikern Ilham Tothi har mot sitt nekande dömts för separatism till ett fängelsestraff på obestämd tid. Domstolen fann att Ilham Tothi uppmanat till separatism medan försvaret menade att han verkat för att skapa dialog mellan uigurer och hankineser i den västra gränsregionen Xinjiang. Juristen Joshua Rosenzweig påpekar på sin twitter att ett fängelsestraff på obestämd tid i teorin är annorlunda från ett livstidsstraff eftersom det finns ökade möjligheter för villkorlig frigivning.

China pledges to cut emissions at UN climate summit – The Guardian

Vid FN:s klimatmöte i New York lovade den kinesiske vice premiärministern Zhang Gaoli att Kina ska se till att utsläppen av koldioxid toppar så snart som möjligt för att sedan kunna arbeta för en reduktion av utsläppen. Det är första gången som en så högt uppsatt kinesisk politiker gör ett liknande uttalande, uppger Greenpeace. Vice Premier Premier Zhang Gaoli said in a speech that China will “make greater effort to more effectively address climate change”. He said China will announce post-2020 actions on climate change “as soon as we can” and that these would include “marked progress in reducing carbon intensity” and “the peaking of total carbon dioxide emissions as early as possible”.

Xi stresses continuation of native culture – Xinhua

Vid ett möte i Folket stora hall i Beijing för att högtidlighålla Konfucius 2565:e födelsedag höll president Xi Jinping ett tal där han uppgav att Kina måste ”bevara och utveckla sin inhemska kultur och främja utbyten mellan olika civilisationer för att göra världen till en bättre plats”.

Rights Groups Say China Exports ‘Tools of Torture’ – NYT

Enligt en ny rapport från Amnesty International och Omega Research Foundation exporterar kinesiska företag polisutrustning till länder i Asien och Afrika som kan användas för tortyr. Bland annat ska det röra sig om elektriska och spikförsedda batonger. The report characterized such tools as “inherently cruel and inhumane” and called for a ban on their manufacture, sale and export. It described other products made by the Chinese companies as having legitimate uses but being prone to abuse.

Jack Ma richest man in China – Caijing

Jack Ma, grundaren av det på den amerikanska börsen nyligen introducerade internetbolaget Alibaba, är numera Kinas rikaste man, enligt rapporten Hunrun Rich List 2014. Jack Ma uppges vara god för runt 150 miljarder yuan (det vill säga nästan 175 miljarder kronor).

China’s Big Four Banks May Ease Mortgage Policies: Herald – Bloomberg

Kinas fyra storbanker kan komma att lätta på kraven för privatpersoner som söker lån till ett första bostadsköp, detta för att hjälpa den fallande efterfrågan. Dessutom ska de husägare som har betalat av sina första bolån få möjlighet att låna på samma villkor som förstagångsköpare, uppger källor till den kinesiska tidningen 21st Century Business Herald. “This reported property policy loosening marks the first major relaxation of mortgage lending rules, which should effectively lower both the down payment requirement and mortgage rates for some second home buyers,” UBS economists led by Hong Kong-based Wang Tao wrote in a report today, adding more easing is likely. “We expect these measures to help ease the property market downturn to an extent, but not to reverse the downtrend or drive through a visible rebound.” 

No default of Sinosteel loan: ICBC – Xinhua

Industrial and Commercial Bank of China förnekar de uppgifter som cirkulerat om att den statliga ståljätten Sinosteel och dess filialer skulle ha misslyckats med att betala tillbaka sina lån. Samtidigt medger bolaget att det har problem med både lönsamheten och finanserna och obekräftade uppgifter gör gällande att bolagets direktör Jia Baojun fått lämna sitt uppdrag.

Måndag 18 augusti 2014

Thousands Attend Pro-Government March in Hong Kong – CDT

Tusentals demonstranter gav sig ut på Hongkongs gator under gårdagen ut för att uttrycka sitt stöd till regimen i Beijing och ta avstånd från budskapet som fördes fram under demonstrationerna i början av juli. Det tidigare demonstrationerna organiserades runt devisen Occupy Central och förde fram krav på att chefsministern ska väljas helt fritt av befolkningen i Hongkong från och med 2017. Gårdagens demonstration gick under namnet Fred och Demokrati. Demonstrationerna skiljer sig åt rejält vad gäller ålder och härkomst, medan Occupy Central dominerades av unga Hongkongfödda bestod gårdagens demonstration enligt uppgift i högre grad av medelålders kineser födda på fastlandet. Intressant nog har demonstrationen — och indirekt även Occupy Central — fått mycket uppmärksamhet av den kinesiska partipressen, som här i Folkets Dagblad.

At Least 10 Injured After Police Fire on Tibetan Protesters – NYT

En grupp för tibetanska rättigheter och amerikanska Radio Free Asia rapporterar att polisen öppnat eld mot demonstranter och skadat åtminstone tio personer i en tibetansk by i västra Sichuanprovinsen. Demonstranterna hade samlats för att protestera mot gripandet av en lokal ledarfigur.

China says it ‘rescues’ 82 children from Xinjiang religious schools – Reuters

Kinesiska myndigheter har slagit till emot illegala religiösa verksamheter i Urumqi, huvudstad i regionen Xinjiang. Bland annat har 82 barn ”räddats” från oregistrerade muslimska skolor. The latest campaign, in Xinjiang’s capital Urumqi, resulted not only in the ”rescue” of the children from religious schools known as madrassas, but closure of 27 places used for ”underground” preaching and detention of 44 illegal imams, the official Xinjiang Daily reported.

Foreign Direct Investment Into China Falls to Lowest Level in 2 Years – WSJ

De utländska direktinvesteringarna i Kina föll med 17 procent i juli jämfört med samma månad förra året. Totalsumman för förra månaden landar på ynka 7,8 miljarder US dollar, den lägsta siffran på två år.

China Home Prices Fall in Majority of Cities on Weak Demand – Bloomberg

Bostadspriserna föll i 64 av 70 kinesiska storstäder under förra månaden på grund av svag efterfrågan. Även prisnivåerna i metropoler likt Beijing — där vad som kan misstas för en aldrig sinande efterfrågan ständigt drivit upp priserna — har tappat något. Huvudstadens bostadspriser föll med en procent, den första nedgången sedan april 2012. “It’s still uncertain where the housing market will go in the next two months,” Jinsong Du, a Hong Kong-based property analyst at Credit Suisse Group AG, told Bloomberg Television today. “But at least the downward trend on housing transactions may not continue because of seasonality as well as because of the supporting measures.”

Blurred Lines: The Ambiguity of Censorship on China’s Top Messaging App – WSJ

En förklaring av hur den diffusa censuren på Weixin (WeChat) fungerar. Eftersom Weixin fungerar som en kombination av ett chattprogram och Facebook där den mesta informationen bara delas mellan vänner är censuren mycket mindre påtaglig. Men de offentliga konton vars uppdateringar vem som helst kan prenumerera på regleras med hjälp av direkt censur och borttagandet av konton.

Dragon Gate invigs igen – DN

Dragon Gate i Älvkarleby ska återinvigas efter tio år med bara några enstaka besökare. Miljardären Jingchun Li som står bakom hotellkomplexet har redan fått punga ut med en rejäl slant, bygget har hittills kostat 200 miljoner.

19 mars 2014

More Voices Express Concern for Stability of Property Market – Caixin

Fler och fler sluter sig till de som oroar sig för ett plötsligt och kraftigt prisfall på den kinesiska fastighetsmarknaden. Även experter som tidigare varit ihållande optimistiska ser allt fler faror på marknaden. Särskilt allvarligt verkar läget i städer där efterfrågan är övervägande lokal, det vill säga med få köpare utifrån, som Suzhou, Qingdao, Fuzhou och Nanchang.

Xi wants ”spicy” anti-decadence efforts from rural officials – Xinhua

Med anledning av att kommunistpartiets kampanj mot korruption går in för en andra andning har generalsekreterare Xi Jinping uppmanat partikadrer på landsbygden att ta till ”hetare” metoder mot korruptionen: ”The weapons of criticism and self-criticism should be well-wielded, with some spice to make every Party official blush and sweat a little,” Xi said during an inspection in Lankao County in central China’s Henan Province from Monday to Tuesday.

Xinjiang stabbing: police officer killed in Urumqi – The Guardian

En polis i staden Urumqi, provinsen Xinjiang har huggits ihjäl av en knivbärande gärningsperson som i sin tur sköts ihjäl av polisen.

From his Pakistan hideout, Uighur leader vows revenge on China – Reuters

Reuters har telefonintervjuat ledaren för Turkestans Islamistparti, en terroristklassad organisation baserad i Pakistan som verkar för ett självständigt Östturkestan i nuvarande Xinjiang-provinsen. Abdullah Mansour säger att kampen mot Kina är ett ”islamskt ansvar” och att landet är en fiende för alla muslimer. ”We have a message to China that East Turkestan people and other Muslims have woken up. They cannot suppress us and Islam any more. Muslims will take revenge.”

Labour activists propose new legal protection for worker representatives – CLB

Ett flertal arbetsrättsaktivister och akademiker har lagt fram ett förslag om en förändring av Kinas lag för fackföreningar som ska skydda fackliga representanter från arbetsgivare. They point out that worker representatives are increasingly being targeted by employers; before, during and after collective bargaining, and argue that giving representatives the same legal protection as trade union officials would act as a significant deterrent to such persecution. The proposal specifies the legal grounds for making such a revision to the Law and suggests a precise wording for the amendment.

Taiwan students occupy legislature over China trade deal – Reuters

Hundratals demonstranter tog sig in i den lagstiftande församlingens kammare på Taiwan i protest mot ett handelsavtal som de befarar ska ge Fastlandskina alltför mycket ekonomiskt inflytande på ön.

18 mars 2014

China Releases Plan to Incorporate Farmers Into Cities – NYT

Den nya planen för urbanisering som offentliggjordes i söndags förutser att 100 miljoner människor kommer flytta in till de kinesiska ständerna till år 2020. Dessutom ska situationen för de som är bosatta i städerna men vars hukou (hushållsregistrering) markerar dem som landsortsbor förbättras. The plan calls for integrating 100 million of these second-class citizens, so that by 2020, 60 percent of Chinese should be living in cities, with 45 percent enjoying full urban status, the plan states. To make this possible, the government is promising huge infrastructure spending. Every city that exceeds 200,000 in population is to be linked by rail and expressways, while every city exceeding 500,000 is to have high-speed rail service.

China Home-Price Growth Slows in Big Cities on Tight Credit – Bloomberg

Prisutvecklingen för nybyggda bostäder saktade in under februari, med en särskilt märkbar inbromsning i metropolerna Beijing, Shanghai, Shenzhen och Guangzhou. En anledning till detta är att städerna har tagit till åtgärder för att minska de överhettade fastighetsmarknaderna. The government will curb demand for housing among investors and regulate the home market “differently in different cities,” Premier Li Keqiang said last week. It has also been reining in lending that lend to excessive borrowing and now is sparking defaults. A closely held Chinese real estate developer with 3.5 billion yuan ($566 million) of debt has collapsed and its largest shareholder was detained, government officials familiar with the matter said yesterday.

Malaysia Airlines: Chinese passengers’ relatives threaten hunger strike – The Guardian

Familjerna till några av de kinesiska passagerarna ombord på Malaysia Airlines försvunna flyg MH370 hotar med hungerstrejk. Anledningen är att de vill ha mer information från Malaysias myndigheter: ”Now we have no news, and everyone is understandably worried,” said Wen Wanchen, whose son is among the 239 people on board. ”The relatives say they will go to the [Malaysian] embassy to find the ambassador. The Malaysian ambassador should be presenting himself here. But he’s not. Relatives are very unsatisfied. So you hear them saying ‘hunger strike’,” he told Agence France-Presse.

China reaffirms objective, fair position on Ukraine issue – Xinhua

Utrikesdepartementets talesperson säger att Kina vidhåller sin ”objektiva och rättvisa position” i frågan om Ukraina. Kina uppmanar alla inblandade att utöva behärskning och lösa krisen genom dialog.

2 Tibetans set themselves on fire in ongoing China protest – The China Post

Två tibetanska munkar har satt eld på sig själva i protest mot repressionen i Tibet 2008. Självbränningarna skedde i provinsen Sichuan och Qinghai och de båda munkarnas hälsotillstånd är okänt.

Sina Weibo IPO Lays Bare Censorship Burden – CDT

Sina Weibos registrering för att kunna lansera sig på den amerikanska aktiemarknaden ger en aning om censurens omkostnader och balansgången detta privata, vinstdrivande företag måste gå när staten outsourcar kontrollapparaten: Although we attempt to monitor the content posted by users on our platform, we are not able to effectively control or restrict content (including comments as well as pictures, videos and other multimedia content) generated or placed on our platform by our users. In March 2012, we had to disable the Comment feature on our platform for three days to clean up feeds related to certain rumors. To the extent that PRC regulatory authorities find any content displayed on our platform objectionable, they may require us to limit or eliminate the dissemination of such information on our platform. Failure to do so may subject us to liabilities and penalties and may even result in the temporary blockage or complete shutdown of our online operations.

25 oktober 2013

Livstidsdomen mot Bo Xilai står fast, meddelade domstolen i Shandong under fredagen. Domslutet kan anses vara väntat.

I och med beslutet, och den minimala rapporteringen kring överklagan, kan vi räkna med att partiet nu vill dra ett streck över fallet Bo Xilai, låsa in honom och kasta bort nyckeln.

Fallet har kallats den största politiska rättegången i Kina sedan 80-talet. Bo Xilai var tidigare partisekreterare över megastaden Chongqing, medlem av Politbyrån, och dömdes för drygt en månad sedan till livstids fängelse för mutbrott, maktmissbruk och förskingring. För en bakgrund till läs VFL:s ”Sista spiken i kistan för Bo Xilai”, publicerad inför rättegången i augusti.

Dagens länkar:

Greenland awards London Mining huge iron ore project – BBC

Gruvbolaget London Mining, som backas upp av kinesiskt kapital, har fått klartecken att påbörja sin järngruva på Grönland. Tidigare i år fälldes den grönländska regeringen då kritiken mot hur den sittande regeringen hanterat gruvfrågan blivit för stor. Det fanns då en stor oro att London Mining skulle ta in tusentals kinesiska gruvarbetare till Grönland, vilket inte var populärt bland delar av den knappa befolkningen om 57 000 personer som bor på ön.

Även EU har oroat sig över Kinas ökade inflytande i Arktis-regionen.

Förutom beslutet om London Mining röstade regeringen under torsdagen också för att upphäva det förbud på att utvinna uran och andra radioaktiva metaller som tidigare gällt.

Caixin Explains: The Capital’s New Housing Rules – Caixin

Beijing har infört nya regler för fastighetsköp med målet att uppmuntra köpare som faktiskt planerar att bo i fastigheten och minska spekulation.

Feeding 1.36 billion people, Daily bread – The Economist

Kommentar kring hur Kina fortfarande bibehåller ett inrikespolitiskt mål att vara så gott som självförsörjande (95 procent) på säd.

A Game of Shark and Minnow – New York Times

Ett närgående reportage från New York Times som visar vardagen för några av de inblandade i territorietvisterna i Sydkinesiska sjön. Här får vi följa åtta filippinska soldater som från ett förfallet fartyg ska hålla koll på kineserna.

Their Names Are Legion – Sinosphere (NYT)

I Kina är det, som många av våra läsare sannolikt känner till, kutym bland kineser som läser engelska att ta sig ett engelskt namn. Likt när svenska föräldrar vill döpa sina barn till Metallica, så finns det i Kina också en vilja till att ha det där speciella namnet:

“This kid walks into class and said, ‘Hi, my name is Reuse,’” he recalled. Convinced the child was mispronouncing a more conventional name, Mr. Afshar approached his father. “He said, ‘Yes, his name is Reuse, and my name is Recycle.’”

Express rail service to boost China-Europe trade – Xinhua

En järnväg mellan polska Lodz och megastaden Chengdu i sydvästra Kina är snart uppe och igång, och ska bland annat transportera bilar från Europa till Kina.

Ny vitalitet i fastighetsmarknad oroar makthavare

PEKING Kinas fastighetsmarknad har visat tecken på ny vitalitet, något som oroar makthavarna i Peking.  Den högsta ledningen har upprepade gånger under våren och sommaren hållit fast vid en policy inriktad på nerkylning av marknaden, av rädsla för krasch. En ny åtgärd som har diskuterats i landets media är införandet av fastighetsskatt.

En av de mest oroande problemen i Kina som mycket möjligt håller både president Hu Jintao och premiärminister Wen Jiabao uppe om nätterna är den lukrativa fastighetsmarknaden.

Att köpa hus har länge varit var kines dröm. På många platser i Kina är ett hus en nödvändighet för att kunna skaffa familj, eftersom de flesta kinesiska kvinnor enbart kan tänka sig att gifta sig med en man som har hus och hem säkrat.

Även för rika kineser är fastighetsmarknaden en viktig del i säkrandet av sitt eget välstånd.

Tack vare stränga reglementen gällande valutahandel, samt en aktiemarknad som många anser vara riggad, så investerar kineser hellre i flera fastigheter för att säkra sitt kapital.

Fastighetsmarknaden är därför ett mycket känsligt ämne. Lokala makthavare ser gärna att marknaden är så fri som möjligt, eftersom höga fastighetspriser ger större inkomster och gladare invånare.

För centralregeringen, som måste tänka på Kinas framtid, är dock möjligheten att en fastighetsbubbla utvecklar sig skrämmande. Detta har blivit ett allt mer tänkbart scenario allt eftersom fler och fler kineser blir rika, och mer och mer pengar pumpas in i fastighetsmarknaden.

Kampen mellan centralregeringen och provinserna om regleringen av fastighetsmarknaden har trappats upp under veckan. Igår diskuterades ett förslag att införa en ny fastighetsskatt i nationella medier.

Fastighetsskatten, som annars hade varit ett bra sätt att hålla nere priser och samtidigt skapa inkomst för lokala regeringar, medför dock ett nytt problem som har skapat debatt: korrupta byråkrater – som många kineser anser uppgå till en inte oansenlig numerär – skulle avslöjas om de plötsligt beskattades för fastigheter de omöjligt vis skulle ha haft råd med på en vanlig tjänstemannalön.

En fastighetsskatt skulle kanske slå två flugor i en smäll. Men för centralregeringen skulle det ge upphov till ett nytt och för Partiet ännu känsligare problem.

Om korruptionens omfattning är för stor så skulle ett så publikt avslöjande ögonblickligen rasera Partiets trovärdighet och legitimitet.

Debatten om fastighetsskatten och fastighetsmarknaden fortsätter.

Fredrik Jandreus
fredrik.jandreus@vflnyheter.se