Etikettarkiv: Nobelpriset

Tu Youyou – undantaget i den kinesiska forskarvärlden

När Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet meddelade att den kinesiska forskaren Tu Youyou (屠呦呦) tilldelats Nobelpriset i medicin rönte det stor uppmärksamhet i Kina. Det var första gången som en kinesisk forskare, bosatt i Kina, tilldelades Nobelpriset i en naturvetenskaplig disciplin. Många såg utnämningen som en viktig milstolpe för kinesisk forskning. Men flera faktorer gör kopplingar mellan Tu Youyous forskning och dagens akademiska värld långt ifrån enkla.

Kinas förhållande till Nobelpriset är en komplex historia. Genom åren har en rad personer av kinesisk börd tilldelats Nobelpriset, men det har alltid varit för upptäckter och bedrifter som inte har kunnat kopplas till Fastlandskina. När dissidenten Liu Xiaobo som första kines boende i Kina 2010 tilldelades Nobels fredspris tystades det ner i kinesisk media. Händelsen inledde också en diplomatisk konflikt mellan Kina och Norge som allt jämt fortgår. Det var först när Mo Yan 2012 tilldelades Nobelpriset i litteratur som Kina fick ett pris som landets ledning kunde känna sig stolta över. Just därför slogs det upp stort i kinesisk media och togs för bevis att kinesisk kultur nu i allt högre utsträckning fick globalt genomslag. Att ett kinesiskt Nobelpris hade varit ett högt uppsatt mål framgår av den kvinnliga student som på kinesiska sociala medier ironiskt frågade vad hennes skoluppsatser nu skulle handla om när hon inte längre kunde skriva på temat “Hur långt befinner sig Kina från ett Nobelpris?”.

Mer än något annat är det dock ett Nobelpris inom naturvetenskap som Kina eftersträvat. Avsaknaden av naturvetenskapliga Nobelpris har ofta använts som ett slagträ i debatten om utvecklingen på vetenskapsområdet och har setts som ett tecken på att Kina alltjämt “legat efter” västvärlden. Tu Youyous Nobelpris sågs därför av många kineser som ett bevis för att Kina nu tagit plats i vetenskapens finrum. En artikel från den statliga nyhetsbyrån Xinhua menade att Tus prestationer hade ökat allmänhetens förtroende för kinesisk forskning. Premiärminister Li Keqiang skrev i sitt gratulationsbrev till Tu: ”Att Tu vunnit priset visar på Kinas välstånd och framsteg på det vetenskapliga och tekniska området samt visar på Kinas tilltagande styrka och växande internationella ställning”.

Upptäckten

Tu Youyou påbörjade sin forskning år 1967. Vietnamkriget pågick, och Kina var en viktig allierad till Nordvietnam. Malaria var ett stort problem för de stridande och skördade fler offer än vad som krävdes på slagfälten. Med bakgrund av detta lät Kinas ledare Mao Zedong sig övertalas att sjösätta en satsning för att utveckla ett läkemedel mot sjukdomen. Projektet fick numret “523” och Tu Youyou kom att få ansvaret för den del i programmet som skulle leta efter ett botemedel bland traditionella kinesiska läkemedel.

Det var i denna roll som Tu Youyou kom att identifiera substansen Artemisinin vilket visade sig vara ett effektivt läkemedel mot malaria. Upptäckten gjordes efter att verkningsgraden hos mer än 2000 örter som använts i traditionell kinesisk medicin testats. Genom tester på möss kunde växten Artemisia annuna identifieras som en potentiell kandidat. Därefter följde en process för att identifiera och utvinna den aktiva substansen. Ett mer potent läkemedel kunde uppnås genom att utvinna artemisininet under låg temperatur. På detta sätt kunde ett ofarligt neutralt extrakt framställas första gången den 4 oktober 1971.

Upptäckten gjordes i kulturrevolutionens efterdyningar. Universitetsväsendet och inte minst enskilda forskare hade drabbats hårt i jakten på kontrarevolutionärer. Resursbristen var påtaglig. Möjligheter till kliniska prövningar var i princip obefintliga. Lösningen blev att Tu Youyou och hennes kollega själva ställde upp som frivilliga försökspersoner. Utmaningar fanns också i att informera världen om upptäckten. Den rådande tidsandan tillät inte vetenskaplig publicering om artemisinin annat än på kinesiska. Det var först 1979 som Tus forskargrupp fick ett certifikat utfärdat som erkände deras upptäckt av artemisinin och dess antimalariska effekt.

Ett förändrat land

Det är inte mycket i Kina som är sig likt från den tiden. Efter Maos död inleddes en genomgripande reformprocess som också gjort stora avtryck på vetenskapsområdet. Anslagen till forskning har skjutit i höjden. Från att ha befunnit sig längst ut i kanten på den globala vetenskapsscenen har Kina idag blivit en nyckelaktör och världens näst största finansiär av forskning och utveckling. Samtidigt har förutsättningarna för forskning och vetenskap förändrats och staten har till viss grad släppt det tidigare hårda grepp man hållit vetenskapen i; universitetens ställning har stärkts och statliga finansiärer av forskning har blivit mer oberoende. Kanske ännu viktigare; Kina blivit en del av det globala vetenskapssystemet. Kinesiska forskare har kunnat skaffa sig erfarenhet utomlands genom utbyten och forskningssamarbeten. Som ett resultat av detta har Kina tagit stora steg mot den vetenskapliga fronten och antalet vetenskapliga publikationer i Kina skjutit i höjden till att idag vara näst flest i världen.

Den snabba tillväxten har dock kantats av problem och omfattande utmaningar kvarstår om Kina ska kunna uppnå sitt mål om att bli en globalt ledande forskningsnation. Ökningen av vetenskapliga publikationer har skett på bekostnad av kvalitet och innehåll. Korruption har gjort investeringarna i vetenskap och teknik ineffektiva. Det finns i den Kinesiska forskarvärlden en kultur som främjar forskning på redan utforskade områden samtidigt som verkligen nyskapande forskning inte ges tillräcklig plats. Allt detta har hämmat utvecklingen av den typen av ledande forskning som leder fram till vetenskapliga genombrott. Precis det som Nobelpriset belönar.

Lärdomar för idag

Att dra lärdomar från Tu Youyous Nobelpris avseende utvecklingen av kinesisk forskning är svårt. Det system som gjorde Tu Youyous upptäckter möjliga finns inte längre. Det går därför inte att se Nobelpriset som ett kvitto på framgången för Kinas reformer och den vetenskapliga modell som idag finns. Inte heller bör den tas som intäkt för att systemet som Tu verkade under 60 och 70 talen skulle vara att föredra, där är fallet snarare det omvända. Tu Youyou är som Yangzhong Huang skriver i the ForbesAn Outlier Of China’s Scientific And Technological System”. Om vi från detta kan dra någon lärdom är det hur unika Tu Youyous bedrifter faktiskt är.

Samtidigt belyser tilldelningen andra viktiga aspekter inom Kinas akademiska värld. På kinesiska sociala medier har Tu Youyou kallats för en akademiker med ”tre utan” då hon varken har doktorsgrad, fått någon utbildning utomlands, eller innehar titel från någon av landets vetenskapsakademier. Tre faktorer som är förknippade med hög status i den Kinesiska forskarvärlden. Detta har väckt frågor om den vikt som läggs vid formella meriter i Kinas akademiska värld. För att nå framgång i Kinas forskarvärld är kontakter minst lika viktiga som forskningen i sig. Det finns samtidigt en förväntan om att hålla sig inom de givna ramarna. En sådan kultur gör att akademiska prestationer kommer i andra hand. I detta ligger den kanske största utmaningen för Kinas vetenskapliga ledare: Att skapa stabila förutsättningar för verklig originell forskning som vågar ta steget utanför de förväntade ramarna. Just den typ av forskning som Tu Youyou visat prov på. Först då kommer det finnas förutsättningar för Kina att ta steget fram till den internationella forskningsfronten.

Daniel Ekström
daniel.ekstrom@vflnyheter.se

12 december 2013

Rykten om hur den f.d. medlemmen i Politbyråns ständiga utskott, Zhou Yongkang, står under utredning för korruption har florerat i dess lösaste former ända sedan Bo Xilai greps våren 2012. Sedan dess har ryktena fått mer och mer kött på benen i takt med att högt uppsatta politiker som identifierats som allierade med Zhou fallit en efter en.

Idag rapporterar Reuters att enligt deras källor befinner sig Zhou Yongkang nu under husarrest. Om Zhou skulle åtalas offentligt, skulle det utgöra en betydligt större politisk skandal än Bo Xilai; Zhou satt åtta år i partiets högsta maktnexus, Politbyråns ständiga utskott, med ansvar för hela Kinas polisapparat och domstolsväsende.

Även om Zhou skulle befinna sig i husarrest är det inte säkert att han senare ställs inför rätta. En jämförelse kan göras med partiets före detta generalsekreterare Zhao Ziyang (1919-2005) som efter massakern vid Himmelska fridens torg spenderade sina 15 sista år i husarrest utan att för den delen åtalas eller uteslutas ur partiet. En källa till Reuters formulerar väl funktionen av en eventuell rättegång:

Zhou Yongkang är en tandlös tiger, det vill säga en död tiger. Nu är frågan: kommer Xi skinna tigern?

VFL vill dock understryka att allt detta fortfarande är rykten. Inget officiellt uttalande gällande Zhou har publicerat, även om vi får erkänna att som läget presenteras av Reuters m.fl. så ser läget allt annat än ljust ut för den före detta topp-politikern.

Dagens länkar:

För och emot nakenprotesten – Kina med Leijonhufvud

Göran Leijonhufvud sympatiserar med den nakenprotest som fyra kinesiska kulturpersoner utförde under Nobelmiddagen i tisdags (VFL, 11 december). Med tanke på hur media fungerar, och hur tyst det varit kring fallet Liu Xiaobo och hans fru Liu Xia, så är det inte svårt att förstå varför manifestationen utfördes på ett så nakenchockerande sätt.

A controversial legacy – Analects / The Economist

Om det paradoxala med Kinas långa stöd till ANC:s kamp i Sydafrika och kopplingarna mellan Nelson Mandela och kommunistpartiet. Ett samarbete som på senare år bara blivit tätare i form av bilateral handel. Samarbete med Kina kommer dock till en kostnad; Dalai Lama är exempelvis inte välkommen på Nelson Mandelas begravning.

China cuts more red tape, paves way for NDRC slim-down – Reuters

Kina tonar ner byråkratins roll på 85 punkter och minskar det statliga organet den Nationella reformkommitténs inflytande i att utfärda licenser till gruvdrift och en del exportärenden vad gäller tungmetaller, exempelvis.

Despairing petitioners drink pesticide in Beijing – AP

Tolv personer från Wuhan som i åratal kämpat för att få upprättelse för att deras hem revs 2010, försökte under tisdagen begå kollektivt självmord i Beijing genom att dricka bekämpningsmedel.

Hazed and Confused — Citizens Gird Up as China Endures Severe Smog – Tea Leaf Nation

Nya urbana sätt att skydda sig mot smogen har blivit den senaste memen i kinesiska sociala medier, där nätanvändare sysselsätter sig med att photoshoppa in skyddsmasker på gamla kulturella reliker, bland annat.

U.S. Colleges Finding Ideals Tested Abroad – NYT

Hur ska universitet i USA hantera lukrativa samarbeten med universitet i Kina, där den akademiska friheten lämnar mycket att önska? Fler och fler amerikanska toppuniversitet öppnar campus eller avdelningar i Kina, men frågan om hur universitet bör agera i relation till Kina har aktualiserats på sistone då två öppet kritiska professorer avskedats.

Yi Village That Refuses to ‘Modernize’ – CRI

Statliga nyhetsbyrån Xinhua länkar på sin förstasida till denna artikel som vid första anblick kan misstas för modernitetskritik. Artikeln handlar om en by, belägen i en autonom prefektur tillhörande minoritetsfolket Yi, där invånarna har avstått från moderna bekvämligheter för att kunna fortsätta sin traditionella livsstil. Men anledningen är inte Yifolkets misstro mot moderniteten, istället beror det på att byn livnär sig på hankinesisk turism. Deng Zhigang vid den lokala turistbyrån förklarar: 

”The Yakou Village started developing tourism at an early stage. Now, each household can afford to build a modern house, some even own cars. However, since we convinced them about the economic and cultural benefits of keeping their homes decorated in Yi style, they’ve learnt to protect their own culture.”

11 december 2013

Inledningen av Nobelfesten i Stockholm under tisdagskvällen fick se sig avbruten av en nakenprotest utförd av fyra kinesiska kulturpersoner, som i protest mot att fredspristagaren Liu Xiaobo fortfarande sitter fängslad, streakade över Hötorget och in i Konserthuset.

Deltog i protesten gjorde författaren Liao Yiwu, poeten Bei Ling, konstnären Meng Huang, samt akademikern Wang Juntao. Samtliga greps av polis.

Varken Nobelkommitténs ordförande Per Wästberg, eller ledamoten och Kinavetaren Göran Malmqvist verkade dock uppskatta protesten. Malmqvist uttryckte i ett e-post att de fyra gjorde sig till ”fullständiga idioter”, och Wästberg tyckte att det var en ”löjlig” manifestation.

Meng Huang och Liao Yiwu protesterade på liknande vis förra året, när kinesiska författaren Mo Yan tilldelades Nobelpriset i litteratur.

VFL kan väl tycka att det är bra att vi regelbundet påminns om begränsningarna av yttrandefriheten och de praktiska konsekvenserna av detta. Exempelvis när det gäller Liu Xiaobo som sitter fängslad för sitt deltagande i en annan ”löjlig” protest — skrivandet av det politiska manifestet Charta 08.

Dagens länkar:

Fresh fears of crackdown as Chinese professor is fired for ‘criticising Xi Jinping’ – The Telegraph

Advokaten och professorn Zhang Xuezhong har tvingats lämna sin tjänst vid ett universitet i Shanghai, efter att han publicerat en serie artiklar som ifrågasätter auktoriteten hos kommunistpartiet. Zhang blir därmed en i mängden av aktivister och intellektuella som på senaste drabbats av repressalier för sin aktivism.

China Focus: Official stresses ”tiny steps” to raise retirement age – Xinhua

Kinas pensionsålder är för låg, 60 för män och 55 eller 50 för kvinnor, säger kinesiska myndigheter. Idag är snittåldern för när företagsanställda kineser pensionerar sig 54 år, trots att befolkningen blir allt äldre. Pensioneringsåldern ska därför höjas, men stegvis: ”We cannot announce a policy this year and implement it next year, but allow a necessary period of time for the public, especially those who are about to retire, to get prepared,” according to Hu.

China sex workers face ‘harsh’ detention: human rights group – The China Post

En människorättsorganisation från New York kritiserar den hårda bestraffningen av prostituerade i Kina, något organisationen menar inte har någon effekt för att minska prostitutionen i sig: Of those millions of sex workers, as many as 28,000 are detained and held each year in nearly 200 “custody and education” centers, where campaign groups say inmates are regularly forced to do unpaid manual labour — and must pay for the privilege.

Ikea toy wolf becomes Hong Kong protest symbol – BBC

Ett gosedjur från Ikea, föreställande Stora stygga vargen i Rödluvan, har blivit det senaste vapnet bland politiska oppositionella i Hongkong. Vargen har sålts slut, efter att en aktivist kastat ett av gosedjuren på Hongkongs ledare CY Leung, vars smeknamn länge varit ”vargen”. Gosedjuret har också av möbeljätten tilldelats ett kinesiskt namn som på kantonesiska låter likadant som en svordom, vilket misstänks ha bidragit till dess popularitet.

Air pollution stretches from Beijing to Shanghai, as seen from space – Scientific American

Bild på smogtäcket som svepte in stora delar av Kina tidigare under helgen. Här sedd från rymden när det sträcker sig från Shanghai till Beijing.

Japan, China agreed to not raise ‘comfort women’ issue during emperor’s 1992 visit – Asahi Shimbun

När kejsare Akihito besökte Kina 1992 kom japanska och kinesiska ledare överens om att ”tröstekvinnorna” från andra världskriget inte skulle nämnas, detta enligt nyligen offentliggjorda diplomatiska dokument. ”We are distressed over the spread of the comfort women issue from South Korea to China,” one of the documents quoted the director of the China division in the Japanese Foreign Ministry as saying. ”With mutual upcoming visits by key figures, I would like to see it ensured that the issue will not affect the broader picture of Japan-China relations.”

周易漫画 – Joakim Eriksson

周易漫画13

10 december 2013

Det är nobelvecka i Stockholm, med prisutdelningar, föredrag och middagar. USA:s utrikesminister John Kerry tog tillfället i akt och begärde att Kina släpper nobelfredspristagaren Liu Xiaobo fri. Den kinesiske aktivisten Liu Xiaobo har nu suttit frihetsberövad i fem år.

Dagens länkar:

Public Ouster in North Korea Unsettles China – NYT

Avsättandet av Nordkoreas nummer två, Jang Song-thaek, sätter käppar i hjulen för landets potentiella ekonomiska uppöppnande, och i förlängningen Kina, skriver New York Times:

“Jang was a very iconic figure in North Korea, particularly with economic reform and innovation,” said Zhu Feng, professor of international relations at Peking University, and a specialist in North Korea. “He is the man China counted on to move the economy in North Korea. This is a very ominous signal.”

Yuan at 20-Year High Signals China Paring Intervention – Bloomberg

Den kinesiska valutan nådde under måndagen sin högsta nivå på 20 år, något som tyder på att centralbanken följer sin tidigare linje att minska sin intervention och låta yuanen fluktuera ”ordningsamt”. Valutans toppnivåer beror till stor del på det stora handelsöverskottet som under november steg till 33,8 miljarder dollar.

State Media Lauds ‘Five Surprising Benefits’ of Pollution, Chinese Unamused – Tea Leaf Nation

Statlig medias försök till en positiv spinn på Kinas katastrofala luftkvalitet fick hård backning av kinesiska internetanvändare, efter att CCTV försökt skoja till det kring smogens ”positiva” effekter: Den är exempelvis lika dålig för alla, rik som fattig, och det har bidragit till att kineser i allmänhet blivit mer informerade till vad för skit det är de andas in.

Det är tydligt att detta grepp måste varit ett centralt beslut, då även Global Times försökte sig på en liknande spinn, efter att ha publicerat en ledare som uttryckte hur bra smogen var, då det fungerar som ett ”naturligt försvar på krigsfältet”.

Chinese anti-corruption activist may face charges – The Guardian

Polisen i Beijing har rekommenderat att staten väcker åtal mot Xu Zhiyong, misstänkt för att ha organiserat olagliga demonstrationer. Xu har bland annat engagerat sig mot korruption och för ett starkare rättssamhälle, han är en av grundarna av den hårt ansatta ”Nya medborgarrörelsen”.

How to Prevent Accidental Conflict in the East China Sea – The Diplomat

Situationen i Östkinesiska havet och territorietvisten mellan Kina, Japan och Sydkorea ser allvarligare ut för varje dag som går. Hur kan en konflikt undvikas? Zheng Wang föreslår etablerandet av en demilitariserad zon eller som han kallar det ”fredszon”. Det är emellertid svårt att se hur parterna skulle kunna komma överens om något sådant i nuläget.

20 november 2013

Aktivisten Liu Xiaobo som 2010 tilldelades Nobels fredspris har bestämt sig för att överklaga sin 11-åriga fängelsedom, rapporterar Reuters. Liu har sedan 2009 suttit fängslad för att ha författat dokumentet Charter 08 – vilket uppmanar till att omkullkasta Kinas enpartisystem och införa demokrati.

Kinas konstitution slår i teorin vakt om medborgarnas yttrandefrihet, och det är detta argument som Lius advokat Mo Shaoping kommer anföra om han tillåts överklaga fallet:

”This is the constitutional right granted to every citizen and does not constitute a crime, so we are requesting that the courts hear this case again and find Liu Xiaobo not guilty.”

VFL bedömer möjligheterna som minimala att fallet i överhuvudtaget ska få gå till domstol.

Vidare, så kan vi notera att handelsminister Ewa Björlings inlägg på DN Debatt häromdagen (VFL, 17 november) om Sveriges nya ”pivot” till Asien och Afrika vad gäller exportstödet möter mothugg. Amnesty och Diakona skriver bland annat att det är ”pinsamt att inte ens nämna mänskliga rättigheter” i regeringens nya satsningar på länder där dessa frågor uppenbarligen utgör stora problem.

Socialdemokraternas Mikael Damberg anser att Björlings satsning är obefogad och kortsiktig – och att mer resurser istället borde läggas på att öppna nya konsulat i exempelvis Guangdong (Kanton) i södra Kina.

Till sist så vill VFL tacka Sweden-China Trade Council (SCTC) för deras uppmärksammade av vår sajt i nya numret av KinaNytt (sidan 8).

Dagens länkar:

Organhandel tas upp i riksdagen – SvD

Svenska riksdagsledamöter ska lyssna till Kinaexperten Man Yan Ng och David Kilgour som ska tala om den påstådda organskörd som pågår i Kina riktad mot medlemmar i Falun Gong.

Artikeln hänvisar till bevis från organisationen Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH).  På organisationens hemsida står inget om organisationens relation till Falun Gong, men en indikation kan vara att DAFOH under rubriken bevis  uteslutande länkar till artiklar från Falun Gongs tidning Epoch Times. Med reservation för att anklagelserna är väldigt allvarliga så verkar ingen oberoende organisation ha hittat bevis för att den här typen av organskörd faktiskt förekommer i Kina. Amnesty International, som kritiserat tortyr och fängslande av Falun Gong-medlemmar, nämner till exempel inte den påstådda organskörden.

Representanter från DAFOH har tidigare talat inför USA:s House of Representatives vilket ledde till att en fjärdedel av ledamöterna där skrev under ett brev till statssekreterare Hillary Clinton att släppa all information gällande misstänkt organskörd i Kina.

Det är allvarligt om svenska riksdagsledamöter uppfattar det som att de lyssnar till oberoende Kinaexperter — enligt beskrivningen i Svenska Dagbladet — vars fynd är okontroversiella.

China Mobile Aims to Challenge Skype With Jego – WSJ

Världens största mobiloperatör China Mobile lanserar en ny kommunikations-app (Jego) som ska konkurrera med Skype. Gratis telefonsamtal, videochat och SMS-tjänster är tanken, förutsatt att användaren har ett China Mobile-nummer. Satsningen är uppenbart riktat till kineser i första hand.

Ericsson tar 4g-order i Kina – Dagens industri

Svenska Ericsson ska leverera 4G-teknologi till 15 provinser i Kina.

Spanish court orders arrest of ex-Chinese president Jiang over Tibet – AP

En spansk domstol har utfärdat arresteringsorder för Kinas f.d. president Jiang Zemin, då han av Tibet-aktivister i Spanien anklagats för folkmord. Tidigare har också Hu Jintao anklagats för folkmord i spansk domstol (VFL, 12 oktober). Ser ut som att Jiang och Hu får stryka Spanien över sin lista på möjliga resmål nu när de är pensionerade. 

WHAT WILL IT COST TO COVER CHINA? – The New Yorker (Evan Osnos)

Läsvärd kommentar till den pågående självcensurskandalen på Bloomberg News, av f.d. Kinakorrespondenten Evan Osnos.

Mikael Forsythe har för övrigt meddelat att han slutat på nyhetsbyrån genom sin twitter häromdagen.

Koldioxidutsläppen slår nya rekord – TT

Kina fortsätter att öka sina koldioxidutsläpp, och står nu för 27 procent av jordens utsläpp – dubbelt så mycket som USA.

11 oktober 2013

Så här i Nobelpristider kan det vara värt att skänka en tanke åt aktivisten Liu Xiaobo som tilldelades Nobels fredspris 2010 – och som fortfarande sitter fängslad för sin politiska aktivism (som skrivandet av Charta ’08) i Liaoning-provinsen, nordöstra Kina. Liu har avtjänat sex av sitt elva år långa fängelsestraff, dömd för ”undergrävande av statsmakten”. Hans fru sitter i illegal husarrest, utan några formella anklagelser riktade mot sig.

Dagens länkar:

Li Keqiang pushes for Asian free trade pact inside two years – SCMP

Kina kämpar för att göra verklighet av ett asiatisk frihandelsavtal 2015, det så kallade RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership): The RCEP talks include the 10-member Asean bloc and its six free trade partners, Australia, China, India, Japan, New Zealand and South Korea. The participants agreed in May to finalise the pact before 2016. ”It has become the clear consensus among countries in the region to build a bigger and better economy by following the path of regional co-operation,” Li told Asean nations.

India in the South China Sea: Commercial Motives, Strategic Implications – China Brief

Indien har blivit mer och mer aktivt i Sydkinesiska havet, trots att landet inte är inblandat i några av regionens dispyter. Bland annat nådde landet 2011 en överenskommelse med Vietnam om samarbete för att utvinna olja i havet. Motivationen kommer till stor del från de rent ekonomiska vinster som kan göras i regionen, men det hela kan också ses utifrån Indiens övergripande strategi att öka sin närvaro österut.

China Central Bank Deputy Sees Growth Above 7.5Pct, with Shadow Banking ”Controllable” – Caijing

Kina centralbank är positiva till den fortsatta tillväxt i år och tror att den årliga BNP-tillväxten till och med kan ta sig något över det utsatta målet på 7,5 procent. Fortsättningsvis är både skuggbanker och regional skuldsättning ”kontrollerbara” problem.

Desperate measures – The Economist

Kinas står inför en enorm vattenkris. Tiotusentals floder har torkat ut, grundvattnet förgiftat. Partiet har länge sett till sitt projekt att omfördela södra Kinas vatten norrut (Det så kallade South-North Water Diversion Project) som en lösning. Det skulle innebära att vatten från Himalaya och Yangtze-floden omfördelas till Gula floden och området kring Beijing. Denna lösning inbjuder dock till en veritabel ekologisk katastrof, skriver The Economist.

China to train 250,000 journalists before they get work passes – The Times of India

Runt 250.000 kinesiska journalister kommer genomgå obligatorisk träning på jobbet under tre månader. Projektet leds av den statliga administrationsbyrån för radio, film och television (SARFT) som har hand om censur och vägledning av media. Journalist need to pass a post training examination to obtain press card or accreditation. The training will focus on six subjects, including theories on socialism with Chinese characteristics, the Marxist view on journalism, journalistic ethics, laws and regulations, norms in news gathering and editing, and content on preventing false information.

Ministry of Truth: Bo Xilai Appeals Conviction – CDT

Påbud från Kinas censurmyndighet gör gällande att inhemska medier uppmanades att tysta ner Bo Xilais överklagan (VFL, 10 oktober).

Beijing official blamed Chinese way of cooking for air pollution – Offbeat China

Högt uppsatt Beijing-tjänsteman pekar ut kinesernas matlagningsvanor som en av orsakerna bakom stadens enorma luftföroreningsproblem – och blir (med rätta) förlöjligad i kinesiska sociala medier.

Crickets battle it out at Chinese championships – SCMP

Det årliga nationella bönsyrsa-mästerskapet avgjordes i dagarna i Beijing, där bönsyrsor kämpar mot varandra i olika viktklasser. Reuters var på plats och filmade.

Nyhetsåret 2012: Ett aggressivare Kina kräver inflytande

KINA Året 2012 har långt ifrån varit ett lugnt år för Kina sett ur landets relationer med omvärlden. Det allt större utrymme som Kina kräver i det offentliga rummet har under året allvarligt börjat skava på relationerna med sina granländer till den punkt att det riskerar få militära konsekvenser.

Först var det konflikten under våren med Filippinerna över ögruppen Scarborough Shoal, ett tiotal mil utanför Filippinernas kust, som Kina gav sig in i med näbbar och klor. Konsekvensen blev ett upptrappat läge med handelsblockader, demonstrationer och militära styrkeuppvisningar.

Därefter följde konflikten med Vietnam över Spratly- och Paracelöarna. För att slå fast sitt anspråk över ögrupperna så började Kina helt sonika bygga upp en stad på en av öarna, Sansha City.

Fallet Vietnam, Filippinerna och Kina i Sydkinesiska havet är fortsatt olöst. Snarare ser relationerna länderna emellan ut att bli allt mer infekterad.

Den territoriella konflikt som under året visat sig än mer explosiv är dock dragkampen med ärkerivalen Japan över ögruppen Senkaku, eller Diaoyu, om man så vill. Den lilla ögruppen utanför Taiwans nordöstra udde har vuxit till att bli den viktigaste frågan för de båda ländernas nationella stolthet och prestige.

Det mesta av aggressiviteten har dock Kina stått för, med inhemska upplopp som följd som under augusti och september fick fritt spelrum i de flesta av landets större städer. Förhoppningar om att den bilaterala handeln ska lugna ner krigshetsarna har uteblivit, och i Kina är Japanhatet större än på länge.

Frågan är om partiet kan kontrollera de nationella strömningarna som man underblåser.

Kinas dispyter med sina grannländer handlar såklart också i förlängningen om USA, som ju är allierade med både Japan och Filippinerna. Washingtons uttalade policy att ”återvända” till Asien har minst sagt irriterat Peking – och under utrikesminister Hillary Clintons Asientur i somras duggade anklagelserna om dolda agendor tätt från den kinesiska propagandaapparaten.

Att världens tre största ekonomier, USA, Kina och Japan nu är indragna i ett triangeldrama som till största del består av prestige är i sanning oroande. För vem vågar ge avkall på den nationella prestigen när de tre länderna under 2012 alla på ett eller annat sätt fått nytt ledarskap?

Kina tycks än så länge vara beredd att sätta hårt mot hårt när man under hösten sjösatte sitt första hangarfartyg.

Det Kina inte gjorde under 2012 var att ändra sin Nordkorea-policy, trots att Nordkoreanska ”pirater” i maj bordade tre kinesiska fiskebåtar och höll ett trettiotal kineser fångar. I vanlig ordning har istället de pro-Nordkoreanska bildreportagen frekvent figurerat i kinesisk statlig media; Folkets Dagblad överträffade till och med sig själv när man gjorde en rewrite på satirsajten The Onions utnämning av Kim Jong-un som världens sexigaste man 2012.

Den största inrikespolitiska skandalen 2012, den om topp-politikern Bo Xilai, fick också utrikespolitiska konsekvenser, då Bo Xilais fru visade sig ha mördat en brittisk medborgare. Rättegången mot Gu Kailai var en av få rättegångar i Kina som fått internationell uppmärksamhet.

Även USA var inblandad på ett hörn, då Wang Lijun, Bo Xilais andreman, i ett misslyckat försök till defekt flydde till USA:s ambassad i Chengdu.

Ett mer lyckat försök till defekt var den blinde rättskämpen Chen Guangcheng som mitt i natten flydde från sitt hem i Shandong-provninsen där han i flera år suttit i husarrest. Mot alla odds tog han sig till Peking och sökte skydd på den amerikanska ambassaden. Även om Kina tillslut lät Chen Guangcheng lämna Kina, så satte man klorna i hans brorson och dömde denne till tre års fängelse för att ha satt sig upp emot de inhyrda hantlangare som bröt sig in i hans hem och misshandlade hans föräldrar.

En som inte ville lämna Kina var däremot Melissa Chan, erfaren kinakorrespondent på Al Jazeera. Chan blev den första utländska journalist som i praktiken blev utsparkad från Kina på 14 år, när Peking vägrade förnya hennes journalistvisum.

Melissa Chan var nog inte ensam om att känna sig ovälkommen i Mittens Rike under 2012. I maj drog Peking igång sin kampanj mot illegala utlänningar, kallad ”de tre olagliga”-kampanjen. Under hundra dagar uppmanades lokalbefolkningen genom speciella heta linjer till polisen rapportera utlänningar som kunde misstänkas uppehålla sig, arbeta eller bo utan giltigt visum.

Kampanjen spred sig till övriga städer, och även om Kinas många engelskalärare nog kände sig utpekade, så var det nog immigranter från Kinas grannländer i söder, samt från Afrika, som drog det längsta strået och som drabbades hårdast.

Med piskan kom också en morot. I slutet av 2012 lanserade Peking och Shanghai nya visumregler som innebär att transitresenärer från 45 länder kan uppehålla sig 72 timmar i de båda städerna från och med nästa år.

Ett av de få länder i Europa som lämnades utanför var dock Norge, vars befolkning enligt Peking var av mindre bra kvalitet och betedde sig illa. Att 2010 ge den kinesiske demokratikämpen Liu Xiaobo Nobels fredspris är något som partiet sent vill att Oslo ska glömma.

Men nobelpriset är inte bara en nagel i ögat på enpartiregimen; För när den kinesiska författaren Mo Yan tilldelades Nobelpriset i litteratur var det svårt att hitta sura miner i partileden. Debatten har sedan dess i oförminskad takt rasat, både i Sverige och internationellt, huruvida det var rätt att ge en författare inbäddad i den kommunistiska partiapparaten ett nobelpris.

Att världens andra största ekonomi och folkrikaste land tar större plats på världsarenan är en naturlig utveckling. Frågan är dock hur länge denna från Kinas håll uttalade ”fredliga” uppgång kan hålla i sig. 2012 har visat på sprickor i fasaden.

Björn Djurberg
bjorn.djurberg@vflnyheter.se

Norges sak är vår

När Nobels fredspris under måndagen delas ut i Oslo kan det vara värt att uppmärksamma det faktum att Liu Xiaobo, som 2010 tilldelades priset, fortfarande sitter fängslad i Kina. Regimen i Peking har också allt sedan utmärkelsen konsekvent och kollektivt bestraffat Norge, då man anser att Norge genom att belöna dissidenten Liu lägger sig i inrikespolitiken i Kina.

Det kommunistpartiet inte kan greppa är att Nobelkommittén i Oslo står på egna ben, oberoende av den norska regeringen. I Kina, där partiet vill kontrollera alla aspekter av samhället, skulle en oberoende institution som Nobelkommittén mycket riktigt vara en omöjlighet.

Därför har Norge allt sedan 2010 förpassats till Kinas diplomatiska frysbox. Med allt vad det innebär. Strandade handelsförhandlingar, visumproblem för journalister, politiker, forskare och affärsmän. De Sino-norska relationerna verkar i princip ha stannat av helt. Financial Times skriver:

”European diplomats say the Norwegian ambassador has “improved his tennis game enormously” over the past two years because of a lack of meetings.”

Det senaste inslaget i den politiska sandlåda där Kina har en utstakad plats är Pekings nya transitvisum-reform som lanserades häromveckan. Från den 1 januari nästa år kommer nämligen medborgare från 45 länder utan visum kunna stanna upp till 72 timmar i Peking, förutsatt att man sedan har en flygbiljett vidare till tredje land. Samtliga 27 EU-länder och icke-medlemsländer så som Schweiz och Island finns med på listan.

Enligt Peking så är det statistiken över gästnätter som bestämt vilka länder som finns med på listan. Vilket inte är sant då Norge, enligt Kinas officiella statistik, har betydligt fler turister som reser till Kina än många av de andra Europeiska länder som finns med på listan, vilket kanske inte är så konstigt när vissa av de länderna heter Malta och Luxemburg.

Financial Times frågade naturligtvis varför:

When asked why Norway was left off the list, Wang Qin, a senior official at the Beijing government travel administration, did not respond directly but said that some countries were not eligible because their citizens or government were “of low-quality” and “badly behaved”.

Under måndagen blev det klart att även Shanghai kommer följa Peking i visumreformen.

Kina vill gärna ikläda sig offerrollen i diplomatiska sammanhang, men detta skådespeleri blir allt mer ihåligt ju mer ihärdigt Kina själv agerar politisk mobbare.

Nu är ju Norge inte på något sätt ett svagt land, och är inte särskilt ekonomiskt beroende av Kina, även om den diplomatiska krisen naturligtvis innebär problem. Norge har heller inte officiellt svarat Kina med egna politiska sanktioner, enligt Financial Times.

Men om att tona ner situationen har varit det politiskt smarta att göra är svårt att säga. Nu, två år efter utmärkelsen, går det dock krasst att konstatera att Liu Xiaobo fortfarande sitter fängslad, hans fru befinner sig fortfarande under husarrest (utan någon som helst laglig grund), och relationerna med Kina verkar inte ha förbättrats nämnvärt, snarare tvärtom.

Att Sveriges Nobelkommitté i år väljer att belöna den kinesiska författaren Mo Yan, som ligger bekvämt inbäddad i den kommunistiska partiapparaten, med nobelpriset i litteratur kan i den kontexten vara svårbegripligt.

Även om Norge och Sverige naturligtvis gör rätt i att ta den högre moraliska vägen och klart konstatera att man varken kan eller vill påverka Nobelkommitténs beslut, så gör man det lite för bekvämt för sig om man sedan bara släpper frågan från politiskt håll.

För även om svenska och norska politiker inte anser att det är deras sak, så anser Kina det; Och Kinas politiska hantering av frågan får allvarliga konsekvenser, vilket vi kan se i exemplet Norge.

I takt med att Kinas inflytande växer kommer olikheterna i vårt västerländska demokratiska systemet allt oftare kollidera med enpartistatens komplexitet. Därför är det viktigt att redan på ett tidigt skede stå upp för våra institutionella system och en demokrati som inte innefattar ministerstyre.

Sverige, och andra EU-länder, bör därför göra gemensam sak med Norge och kraftigt protestera mot Kinas mobbningsmentalitet. Förhoppningsvis kan detta även leda till bättre villkor för Liu Xiaobos fru Liu Xia, vars tragedi är en direkt konsekvens av Kinas kommunistpartis hantering av Nobelkommitténs utnämning.

Björn Djurberg
bjorn.djurberg@vflnyheter.se

”En ny startpunkt” för kinesisk litteratur

STOCKHOLM Den kinesiske författaren Mo Yan blev den förste kinesiske medborgaren att ta hem Nobelpriset i litteratur. Nyheten toppade de största kinesiska nyhetssidorna.

Gert Fylkings ”Äntligen!” sammanfattar väl många kinesers reaktion när en kinesisk medborgare nu för första gången tilldelas nobelpriset i litteratur. Det blev förhandsfavoriten Mo Yan som tog hem priset.

Folkets dagblad toppar sin sida med rubriken ”Grattis till nobelpriset i litteratur, Mo Yan”. De skriver att kinesiska författare och det kinesiska folket väntat alltför länge på detta pris.

De skriver lyriskt att ett land som Kina, ”en klassisk kultur som fött fram Konfucius, Qu Yuan, Li Bai, Du Fu och Cao Xueqin”, förtjänar ett nobelpris i litteratur. ”Det är en tröst, det är ett bevis, det är en försäkran och ännu mer är det en ny startpunkt”, skriver de.

Mo Yan är en författare som är välkänd och ofta läst inom Kina. Flera av hans böcker har filmatiserats, två (Det röda fältet, 1987 och Glada Tider, 2000) av den erkände kinesiske regissören Zhang Yimou.

Global Times beskriver i sin artikel Mo Yans stil, som hämtat inspiration från både en kinesisk tradition av social kritik och Latinamerikas magiska realism. De skriver att han pendlar mellan komplexa känslor, mellan att ”längta efter hembygden” (怀乡) och ”avsky hembygden” (怨乡).

Mo Yan räknas till de kinesiska författare som under 1980-talet började ”söka efter sina rötter” (寻根文学). Rörelsen uppstod efter att såren från kulturrevolutionen börjat läka och många kinesiska författare kände ett behov av att söka efter sina rötter.

På Weibo är ”Mo Yan” och ”Nobelpriset” två av de populäraste taggarna just nu. Många är stolta över landets starka litterära tradition och det har länge varit en nagel i ögat att ingen kinesisk författare fått nobelpriset i litteratur.

Gao Xingjian (som fick priset år 2000), kommer visserligen från Kina, men har levt en stor del av sitt liv i Frankrike och är fransk medborgare sedan 1997. Dessutom är alla hans böcker bannlysta i Kina efter en pjäs från 1989 som tog upp massakern på Himmelska Fridens Torg.

Puck Engman
puck.engman@vflnyheter.se

Mo Yan tippas ta hem Nobelpriset i litteratur

STOCKHOLM En av Kinas absolut populäraste författare, Mo Yan, är en av toppkandidaterna till årets Nobelpris i litteratur. Tillsammans med japanska författaren Haruki Murakami ligger han i topp hos spelbolagen.

I vanlig ordning går även i år att tippa på Nobelpriset i litteratur, och det verkar som att Asien ligger bra till i år. På första plats hos Unibet ligger kinesiska Mo Yan som just nu ger lite drygt fem gånger pengarna, Haruki Murakami landar på andraplats för åtta gånger pengarna.

Konkurrenten Ladbrokes verkar dock vara säkrare på japansk vinst; Haruki Murakami ger tre gånger pengarna, Mo Yan på andraplats nio gånger pengarna.

Oddsen har inte gått kinesisk media förbi. Nationalistiska Global Times konstaterar bittert att Mo Yan visserligen tippas som en toppkandidat, men att den svenska Nobelkommitténs värderingar sällan överensstämmer med det tidningen kallar ”kinesiska allmänna värderingar”.

GT syftar då till att den enda gången Kines tilldelats Nobelpriset i litteratur var för tolv år sedan då dissidenten Gao Xingjian, som är bosatt i Frankrike, erhöll priset.

Tidningen kritiserar också Nobelkommittén, och inkluderar då även Nobels fredspris, för att på senare år politiserats. Att till personer så som Dalai Lama och kinesiska aktivisten Liu Xiaobo tilldela fredspriset är kontroversiellt, anser Global Times.

Lite paradoxalt vill tidningen tona ner betydelsen av att få priset (om Mo Yan nu inte skulle vinna), samtidigt som man å andra sidan beskriver priset som av yttersta vikt för en nations moral och självkänsla, både politiskt och kulturellt.

Det sagt så är Mo Yan, nu 57 år, en stor författare. Hans mest kända bok är nog sannolikt Det röda fältet, som också filmatiserats av Zhang Yimou. Mo Yan är för övrigt en pseudonym som på kinesiska kan översättas till ”prata inte”, hans riktiga namn är Guan Moye.

Nobelpriset i litteratur meddelas på torsdag klockan 13.00.

Björn Djurberg
bjorn.djurberg@vflnyheter.se