Etikettarkiv: USA

”No End In Sight” – evig terror och ändlös tortyr kring Stilla Havet

Efter terrorattacken i Paris har frågan om waterboarding kommit på agendan i uppladdningen till det amerikanska presidentvalet.  Flera republikanska presidentkandidater verkar redo att i alla fall överväga ett återinförande av vattentortyren.

Den mest högljudda kandidaten uppgav att han på ett ögonblick skulle godkänna waterboarding eftersom tortyren ”fungerar”. Som en eftertanke, kanske med anledning av att det mesta pekar på metodens ineffektivitet, tillade han att även om waterboarding inte fungerar ”förtjänar de det för vad de gör mot oss”.

Medan Hillary Clinton tidigare har tagit avstånd från all användning av tortyr (men inte från de som torterat), har den republikanska lågoddsaren Marco Rubios betänkligheter istället rört huruvida waterboarding är effektivt eller inte och hans skarpaste kritik har riktat sig mot den kritiska granskningen av tortyren. Rubio kommenterade attackerna i Paris med att det på sätt och vis var ”en positiv utveckling” eftersom amerikanerna nu tvingas tänka mer på nationens säkerhet i en värld som har blivit ”en väldigt farlig plats”.

Efter över hundra år av waterboarding i den amerikanska utrikespolitikens tjänst är lätt att känna en viss uppgivenhet inför sådana resonemang. Tortyrens historia verkar vara allt annat än en spikrak linje mot dess avskaffande.

Samma dystra tanke drabbar läsaren av Amnestys senaste rapport om tortyr och framtvingade erkännanden i Kina, liksom Human Rights Watchs rapport på samma tema.

Trots att den kinesiska regeringen erkänt problemet och infört olika åtgärder för att få bukt med tortyren, blir det tydligt att Amnesty ser mörkt på situationen redan när man läser titeln: No End in Sight. Den kinesiska polisens starka ställning och rättssystemets beroende av erkännanden är enligt Amnesty bland de främsta anledningarna till den sorgliga framtidsutsikten:

Ett grundläggande problem är att den offentliga säkerheten, Kinas polismyndighet, fortfarande har för mycket makt inom rättssystemet och som ett resultat av detta är det få av de som gjort sig skyldiga till tortyr som ställs till svar. Men på kort och mellanlång sikt, är det metoder djupt rotade inom rättsväsendet som kan visa sig vara de främsta hindren för myndigheternas insatser för att få ett slut på metoderna för att tvinga fram ”erkännanden”. Systemet är fortfarande alltför beroende av ”erkännanden” som grund för de flesta fällande domarna, något som ger polisen ett nästan oemotståndligt incitament att få fram dessa med alla till buds stående medel. Detta, i sin tur, ökar risken för rättsliga misstag och felaktiga domar avsevärt.

Human Rights Watch skriver att de många åtgärderna som myndigheterna har vidtagit sedan 2009 inte har ”gått långt nog” och menar att omfattande reformer av hela rättssystemet krävs för att få slut på tortyren:

Utan mer genomgående reformer av det kinesiska systemet för kriminalrätt som skulle ge makt åt försvarsadvokater, domstolsväsendet och oberoende observatörer, är det osannolikt att rutinmässig tortyr och övergrepp skulle kunna elimineras.

De båda rapporterna publicerades under det senaste halvåret, inför det möte som hölls av FN:s kommitté mot tortyr den 18 november. Det gällde då att granska hur väl Kina har genomfört åtgärder för att få bukt med användning av ”tortyr och annan grym, inhuman eller förnedrande behandling eller straff” sedan kommitténs femte rapport om Kina publicerades för två år sedan.

Under mötet ställde kommitténs experter den kinesiska delegationen till svars på ett antal punkter gällande den juridiska definitionen av tortyr, dödsfall i landets häkten, tortyr av tibetanska fångar och framtvingade erkännanden. Frågorna följdes av svar från den kinesiska sidan, följt av en runda med följdfrågor och ytterligare svar.

I det stora hela sade sig Kinas FN-ambassadör Wu Hailong  vara nöjd med hur utfrågningen hade gått till:

[Han] sade att dialogen hade förts på ett konstruktivt och professionellt vis. Delegationen hade gjort sitt bästa för att svara på alla frågor. Experternas kommentarer och rekommendationer skulle övervägas med Kinas speciella omständigheter i åtanke. Kina sökte en objektiv och oberoende utvärdering av dess implementering av Konventionen [mot tortyr]. Kina skulle fortsätta ett allsidigt främjande av lagstyre och oavbrutna förbättringar av sitt rättssystem.

Människorättsorganisationerna var mindre imponerade av utfrågningen. Human Rights in China skriver i en kommentar att den kinesiska delegationen använda en beprövad strategi som bestod i att referera till långa listor med ofullständig statistik och formella regelverk som inte efterlevs i praktiken.

Rapporterna från FN och människorättsorganisationerna visar tydligt att det inom det kinesiska rättsväsendet finns en systematisk risk för tortyr och rättsövergrepp. Men när systemet lämnar sitt normaltillstånd ökar risken ytterligare.

Som Amnesty visar i sin rapport finns flera rättsliga undantagsregler för de som misstänks för terrorism, omfattande mutbrott eller för att ha hotat rikets säkerhet. Då är myndigheterna varken bundna att meddela den gripnas anhöriga eller låta den misstänkta träffa en advokat.

Utan något formellt gripande kan en misstänkt i dessa fall hållas på en”utvald plats” utan anhörigas vetskap, något som enligt Amnesty gör detta till en form av hemligt frihetsberövande som kan användas för att få misstänkta att bli mer medgörliga eller för att tvinga fram erkännanden.

Underligt nog var det enbart tibetanska fångar som specifikt nämndes under utfrågningen och inte uiguriska eller muslimska sådana. Trots att Kina sedan 2014 har trappat upp vad de kallar ett ”krig mot terrorism” i Xinjiang, nämndes inte situationen i den till stora delar muslimska regionen av FN:s experter.

Det är besynnerligt då det troligtvis är Xinjiang som de allra flesta rättsövergrepp i Kina sker just nu och de risker som det varnas för i rapporterna är allt än hypotetiska där.

Det senaste året har tongångarna i kinesiska medier kring det som kommit att kallas ett ”folkkrig mot terrorism” blivit allt hårdare.

Nyhetsbyrån Xinhua skrev att ”Kinas elfte september” – attacken mot en tågstation i Kunming som krävde 31 människors liv i mars 2014 – har lett till en förändring i det kinesiska folkets inställning gentemot terrorism.

Efter den attacken kallade president Xi Jinping, i vad som med internationella mått mätt måste räknas som försiktiga ordalag, terroristerna för ”råttor” som ska jagas genom gatorna av folket.

Samtidigt utlystes en kampanj för att ”slå hårt” mot terrorismen i Xinjiang. Denna kampanj resulterade i över tjugosjutusen gripanden under 2014, en fördubbling jämfört med året innan. Under samma år avrättades åtminstone 21 personer för terrorverksamhet; ytterligare tre dömdes till döden i en sportarena inför 7000 åskådare. De fällande domarna kom efter snabba rättegångar och exceptionella metoder. Som en del i kampanjen har myndigheterna bland annat vidtagit åtgärder för att förhindra vad de kallar jihad-migration över Kinas sydvästra gräns.

Myndigheterna skyller de flesta terrorattackerna på en skugglik organisation som kallas Östturkestans islamiska rörelse. Det mesta pekar på att det är lika lite en välorganiserad ”rörelse” som den Islamiska staten är en funktionell ”stat” och Al-Qaeda ett sammanhållet ”nätverk”.

Liksom på andra sidan Stilla Havet har terrorattackerna i Paris gjort sig påmind i den kinesiska politiken.

Liksom politiska ledare över hela världen, uttalade Xi Jinping sitt stöd för Frankrike och fördömde de ”barbariska” handlingarna:

Detta är en traumatisk tid för det franska folket och som företrädare för den kinesiska regeringen och det kinesiska folket, liksom å egna vägar, fördömer jag denna barbariska handling i de starkaste möjliga ordalag, uttrycker jag min djupa sorg för offren och framför mitt uppriktiga deltagande med de skadade och de familjer som har berövats medlemmar… Kina har varit konsekvent i sitt motstånd till alla former av terrorism och sin beredskap att arbeta med Frankrike och det internationella samfundet för att stärka säkerhetssamarbete och för att bekämpa terrorism tillsammans, så att vi kan skydda människoliv i alla länder.

Orden har följts av handling. Efter en terroristattack mot en kolgruva som dödade 18 personer, uppger kinesisk press att 28 medlemmar av en ”våldsam terroristgrupp under direkta order från en utländska extremistgrupp” ha skjutits ihjäl av kinesiska säkerhetsstyrkor. I en artikel uppges det att polisens specialstyrkor använde en eldkastare för att tvinga ut terrorister ur en grotta och att de tio terroristerna sedan ”tillintetgjordes”.

Från Xinjiang rapporteras vidare att internetanvändare som använt VPN eller WhatsApp via sina mobiltelefoner har fått sin trafik avbruten och har uppmanats att kontakta lokala polismyndigheter för att reaktivera den.

Liksom Hillary Clinton i sin reaktion efter attacken i Paris, lade den kinesiska ministern för offentlig säkerhet Guo Shangkun vikt på ökad datainsamling och mer informationsarbete i kriget mot terrorismen. Guo sade att detta ska göra det möjligt att ”krossa våldsam terrorism innan den uppstår” genom ”exakta tillslag och ökad kapacitet vad gäller tidiga varningar, försiktighets- och förebyggande åtgärder”.

Trots betydande skillnader vad gäller både politiska och juridiska system är det tydligt att det finns en samstämmighet både vad gäller retorik och vad som anses vara lämpliga åtgärder i det globala kriget mot terrorism.

Men formen för den granskning som FN:s kommitté mot tortyr genomför leder till ett fokus på de kinesiska rättsövergrepp som frångår internationella normer. Detta fokus reproduceras delvis av människorättsorganisationerna som i sina rapporter ger bilden av en positiv utveckling mot det normalt accepterade som ännu inte har gått långt nog.

Det är inget fel med en sådan framställning och kritiken mot det kinesiska rättsystemet är helt klart befogad. Men när det gäller tortyr och relaterade rättsövergrepp måste en förklaringsmodell som bygger på att det är en effekt av ett ”onormalt” kinesiskt rättssystem kompletteras med iakttagelsen att Kina blir alltmer ”normalt” i sitt krig mot terrorismen.

Puck Engman
puck.engman@vflnyheter.se

Fredag 21 november 2014

Information som problem: Medieanalytiska texter från medeltid till framtid – KB

Denna bok som ges ut med anledning av Kungliga Bibliotekets 350-årsjubileum innehåller ett flertal intressanta, mediekritiska texter. Pär Cassel från Michigans universitet lyckas på ett fåtal sidor sammanfatta den kinesiska historieskrivningstraditionen, arkivskatten från Qingdynastin och situationen för de kinesiska arkiven idag.

Chinese Lawyers Fear Chilling Effect in Courtroom if Proposed Amendment Made to Criminal Law – Siweiluozi

Juristen Joshua Rosenzweig översätter ett upprop som skrivits under av 250 kinesiska advokater som uttrycker oro över artikel 35 i förslaget till ett nionde tillägg till straffrätten. De är bekymrade över att förändringarna i artikel 35 kan komma att innebära ”underdåniga” försvarsadvokater som inte helt vågar uttrycka sina åsikter. Compared to the current text of CL 309, one sees that the draft amendment adds “insulting, defaming, or threatening a judicial officer or participant to the litigation” and “engaging in other acts that seriously disrupt the order of the court” to the circumstances covered under the crime. We believe that this revision violates two basic principles of the Criminal Law, runs counter to the direction of China’s judicial reform, and would seriously undermine the procedural justice that is an especially prized part of the judicial process.

Abbott’s awkward APEC moment – East Asia Forum

Om Australiens beslut (efter påtryckningar från USA och Japan) att inte bli medlem i samarbetet kring Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB) på grund av att det är en unilateral institution ledd av Kina. The AIIB is dominated by China. The 21 founding member countries agree the basic parameter determining the capital structure of the new bank will be relative GDP. Taken at face value, this would give China a 67.1 per cent shareholding, with the next in line being India at 13.3 per cent. Of course the complaint the AIIB is a unilateral institution relies on painfully circular logic. If the US, Japan, Korea and Australia refuse to join, then any hopes of the AIIB becoming a multilateral institution are neutered. If these four countries were on board, China’s share would immediately fall to 24.5 per cent.

A Step Forward in US-China Ties – Brookings Institute

David Shambaugh om toppmötet mellan USA:s president Barack Obama och Kinas president Xi Jinping i Beijing, den 11 november. Shambaugh beskriver mötet som ett viktigt steg framåt och listar de överenskommelser som tillkännagavs i samband med mötet, varav den viktigaste var överenskommelsen om att de båda ländernas ska minska sin klimatpåverkan (12 november). All in all, this is an impressive list of agreements and achievements from a one-day summit. They are tangible, specific, and achievable. While the two sides did not issue a lengthy Joint Statement (as has been customary in past summits) detailing the two sides’ respective positions on dozens of international issues, this time it was determined to be more modest but practical in their aspirations and achievements. All too often in the past the aspirational language in the Joint Statements is not implemented after the summit concludes. To be sure, in this instance, it still remains to be seen if the climate change and military-to-military agreements will be realized in practice.

Fredag 14 november 2014

A Day Late and a Degree Short – Foreign Policy

Trots att Kinas och USA:s överenskommelse för att begränsa sin klimatpåverkan (12 november) kan ses som ett viktigt steg i rätt riktning, är de båda ländernas mål för lågt satta för att undvika en två graders ökning av världstemperaturen och ”katastrofala följder” enligt beräkningar gjorda av det Internationella energirådetSo what does matter about this ”landmark” pact? The symbolism of the world’s two largest polluters reaching an agreement more than a year ahead of the Paris Climate Summit is meaningful and should energize talks. However you look at it, the spoiler of Copenhagen has come a long way and is demonstrating new global leadership. And perhaps even more meaningful, by setting targets that have per capita emissions converging, the United States has backed away from one of the major sticking points in negotiations with developing countries.

US and China agree more cooperation but differ over Hong Kong protests – The Guardian

Under sitt möte i onsdags diskuterade president Xi Jinping och president Barack Obama förutom klimatfrågor även visumregler, cyberspionage och amerikanska spionflyg. De båda männen hade också ett ”väldigt hälsosamt utbyte” kring mänskliga rättigheter. Man utväxlade även officiella ställningstaganden kring protesterna i Hongkong.  “[These are] rights we believe are the birthright of all men and women wherever they live – whether it is in New York or Paris or Hong Kong,” [Obama] said pointedly. Chinese media and authorities have repeatedly suggested that foreign forces have stirred up the pro-democracy protests in Hong Kong. The US leader said he had been unequivocal in saying that his country had no such involvement and that the issues were for the people of Hong Kong and China to decide. But he added that elections in the region should be “transparent, fair and reflective of the opinions of people there”. […] Xi responded: “Hong Kong affairs are exclusively China’s internal affairs and foreign countries should not interfere in any form or fashion. “OccupyCentral is an illegal movement in Hong Kong. We are firmly supportive of the efforts of the government of the special administrative region to handle the situation … It goes without saying that law and order must be maintained in any place.”

Hong Kong Protest Leaders to Seek Meeting in Beijing Tomorrow – Bloomberg

Antagligen är detta en taktik för att få fortsatt uppmärksamhet i pressen, inte ett uppriktigt försök att träffa kinesiska ledare i Beijing. Det kan rimligtvis inte finnas något intresse från partiets sida av att göra frågan ännu större genom att låta representanter för det nationella ledarskapet möta studenterna.  The Hong Kong Federation of Students will send three of its leaders to Beijing tomorrow to seek talks with Chinese officials after seven weeks of pro-democracy protests failed to win electoral concessions for the city. The federation wants China to reverse a decision to vet candidates for Hong Kong’s chief executive election in 2017, the group said in a statement posted on its Facebook page. Secretary General Alex Chow will be accompanied on the trip by standing committee members Eason Chung and Nathan Law, it said.

China offers ASEAN friendship, loans as South China Sea tension bubbles – The Asahi Shimbun

Premiärminister Li Keqiang är i den burmesiska huvudstaden Naypyitaw för toppmötet mellan länderna i Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) och deras viktigaste samarbetspartners. Kina är inte bara viktigt för ASEAN som ländernas största handelspartner, utan även på grund av konflikten över gränsdragningar i det Sydkinesiska havet. Li also offered ASEAN countries $20 billion in preferential and special loans to develop infrastructure, an attractive proposition for a region struggling to fund the roads, ports and railways needed for growth. Still, he reiterated China’s resolve to safeguard its sovereignty and its position that maritime disputes should be settled bilaterally rather than collectively or through arbitration.

Xi Jinping’s Culture Wars – ChinaFile

Ännu en specialistdiskussion från ChinaFile, denna gång om Xi Jinpings kulturpolitik. Statsvetaren Stanley Rosen: China has to decide whether to privilege ideology or the audience. Based on discussions with film officials, I would argue that while Xi has now made his position known (biaotai, 表态), the goals of competing successfully against Hollywood domestically and seeking to enhance soft power abroad will, at least in film, trump ideological considerations.

China’s New World Order – Project Syndicate

Tidigare chefsekonom vid Asian Development Bank Lee Jong-Wha om hur Kina förändrar den ekonomiska politiken globalt. Efter att under nittio- och nollnolltalet ha spelat en aktiv roll inom ramen för den världsekonomiska trojkan bestående av den Internationella valutafonden, Världsbanken och Världshandelsorganisationen, satsar Kina nu på nya institutionella samarbeten (framför allt Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) som kan utmana den rådande ordningen. China can leverage its considerable influence over the AIIB to bolster its international image, particularly by strengthening its relationships with developing countries. Many developing Asian countries, for example, have significant unmet need for infrastructure investment to buttress their long-term economic growth.The AIIB can not only channel more resources toward developing countries; it can do so in a way that is better suited to their needs, with fewer bureaucratic barriers and more flexibility than its more established counterparts. The AIIB would complement China’s rapidly increasing bilateral development financing, with the added benefit of a multilateral structure that ensures better governance and higher operating standard.

Hu Deping talks political reform – China Media Project

En intervju med kommunistpartiets tidigare generalsekreterare Hu Yaobangs (1915-1989) son Hu Deping om fallet Bo Xilai och politisk reform i Kina. Reform and opening has proceeded for more than thirty years now, and its now entered a period of impasse, the deep end period, and continuing the top-level design of reform exactly means ruling the nation according to the law. Various different interest groups in our society need to be protected by the law. If tensions emerge, legal methods should be used to mediate these tensions. For example, if the gap between rich and poor is substantial, then certain types of taxation can be considered, and limitations can be considered for various unregulated actions in the market.

Måndag 15 september 2014

Igår var det val i Sverige vilket det har rapporterats sparsamt om i kinesisk media. Nyhetsbyrån Xinhua frontar emellertid sin internationella nyhetssektion med en bild på Fredrik Reinfeldt och texten ”Sveriges statsminister Reinfeldt meddelar att han avgår”. Engelskspråkiga versionen av Xinhua utvecklar med en artikel om seger för ”mittvänster-oppositionen” som leds av byggarna av den ”nordiska modellen”, Socialdemokraterna. Dessutom rapporterar nyhetsbyrån att ”anti-immigrationspartiet” fick ”oväntade” 13 procent.

China Factory-Output Slump Tests Premier Li’s Resolve – Bloomberg

Produktionssiffrorna för den kinesiska industrin steg med endast 6,9 procent i augusti, jämfört med samma månad förra året, den lägsta tillväxten sedan den globala finanskrisens inledningsskede i december 2008. Men i sitt tal vid World Economic Forum i Tianjin förra veckan manade premiärminister Li Keqiang till lugn och underströk att regeringen inte kommer låta kortsiktiga fluktuationer distrahera från det ekonomiska reformarbetet. “It looks like the government is not in any state of panic, judging by Li Keqiang’s speech in Tianjin,” Daiwa’s Lai said. The slowdown isn’t “creating a threat to employment and they also understand that the fight against corruption will inevitably have some impact on growth,” he said. Zhu Min, deputy managing director of the International Monetary Fund, said yesterday that China has serious overcapacity and shouldn’t return to an investment-led model. “Any rate between 7.0 percent and 7.5 percent is acceptable,” Zhu, a former deputy governor at the People’s Bank of China, said at a forum in Beijing.

Tougher mainland scrutiny of foreign teachers after child sex scandal fears – SCMP

Efter skandalen förra året när det inom loppet av en månad avslöjades att två utländska sexbrottslingar — en dömd för barnpornografi och en på rymmen från anklagelser om sex med minderårig — fått arbete som engelsklärare i Kina, instiftar nu stadsförvaltningen i Beijing hårdare riktlinjer för utlänningar som söker anställning i huvudstaden. De nya reglerna kräver bland annat att arbetssökande genomgår ett lämplighetstest innan de anställs. People will also need to have more than five years of teaching experience before working in the city’s institutions and schools. Foreign language workers would need to provide teaching qualifications when applying for “teaching related jobs” in all pre-school institutions, primary and middle schools, international schools and education training centres, the government-owned Beijing Daily reports.

China’s workers are turning from analogue slaves into digital rebels – The Guardian

Strejkande och protesterande migrantarbetare använder i allt högre utsträckning internet och sociala nätverkstjänster som Weibo, QQ och Weixin för att organisera sig. Det gäller däremot att akta sig från att förenkla orsakssambandet och anta att det är den ökade användningen av denna typ av tjänster som är orsaken till tilltagande strejker. Det handlar framför allt om att den nya, yngre generationen migrantarbetare är vana att använda internet och, ställda inför de nya problem som en avtagande tillväxt innebär, är mer benägen att organisera sig för att driva sina igenom sina krav.

China Encourages Petitions by Video Chat – CDT

Kinas högsta domstol ska börja erbjuda videosamtal som ett sätt att föra fram sina klagomål (来信来访) till ansvariga myndighetspersoner. “With the traditional style of petitioning, the highest court often didn’t understand the local dialects, and accordingly had trouble understanding the accounts of the person involved,” Ms. Qian told Xinhua. “But if we receive petitioners by video, the local court personnel can help play a ‘translation’ role and smooth communication.”

Is a Trade War with China Looming? – ChinaFile

Ekonomen Arthur R. Kroeber och juridikprofessorn Donald Clark diskuterar Alibabas lansering på Wall Street, hårda tag mot amerikanska bolag i Kina och frågar sig: är vi på väg mot ett handelskrig mellan Kina och USA?

New documentary tells little-known stories about Deng – Xinhua

Statliga tv-stationen CCTV lanserar en ny dokumentärserie i 20 delar om Deng Xiaoping som ska fokusera på den bortgångne ledarens personliga liv och artefakter som kläder och personliga brev. The documentary, with its title translated as ”Stories about the Possessions of Deng Xiaoping,” includes interviews with over 100 historical witnesses as well as videos, photos and first-hand accounts, according to Long. ”Some materials shown in this documentary have never been exposed before, and many of the stories are not well known,” he said. ”By telling the stories, we aspire to explore the inner world of Deng Xiaoping and fully show his spirit and charisma.”

Onsdag 10 september 2014

FOI kallas till riksdagen – DN

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) kallas till ett extrainsatt möte med riksdagens försvars- och utrikesutskott nästa vecka, efter uppgifter om en planerad försäljning av datorprogrammet Edge (3 september) till Kina: Det är viktigt att vi får redovisat av FOI deras kommersiella verksamhet, tjänsteexport och relationer på det området, hur de går tillväga och tänker i den typen av relationer, säger försvarsutskottets ordförande Peter Hultqvist (S) till TT.

Xi calls for more strategic trust between China, U.S. – Xinhua

På tisdagen träffade president Xi Jinping USA:s president Barack Obamas säkerhetsrådgivare Susan Rice för att diskutera det säkerhetspolitiska läget och relationen mellan de båda stormakterna. Xi Jinping ska bland annat ha uppmanat till ett ökat ”strategiskt förtroende” mellan länderna: ”It has become more important than ever for China and the United States to work with each other as the international situation continues to undergo profound and complex changes,” Xi said during the meeting.

Ahead of Xi trip, China says not seeking to contain India – Reuters

Inför president Xi Jinpings besök till grannlandet Indien nästa vecka förklarar Kinas vice utrikesminister Liu Jianchao att Kina inte vill försöka begränsa Indien, utan att de båda länderna istället har gemensamma intressen som varandes två snabbt växande utvecklingsländer. ”India is a country with which China has been friendly for thousands of years,” Liu told a news briefing. ”China has never, and will not, use so-called military or other means to try and hem in India,” he added. ”There is no strategic competition between China and India in our relationship and there is certainly no such word as ‘surround’.”

Danish PM’s visit to expand cooperation between China, Denmark: PM office – Xinhua

Den danska premiärministern Helle Thoring-Schmidt besöker Kina under veckan för att stärka samarbetet mellan länderna och delta i World Economic Forum i Tianjin. Särskilt fokus kommer ligga på miljöfrågor och grön teknik, premiärministern har därför med sig både miljöministern och ministern för klimat-, energi- och byggnadsfrågor. The Prime Minister’s visit will highlight some of the Danish business core competencies, particularly in energy, green transformation and foods, to ensure that Denmark will benefit from the growing Chinese demand in these fields, according to the announcement.

Spectre of Corruption Haunts Huawei – Caixin

Även telekombolaget Huawei tampas med korruption och har hållit ett internt möte i Beijing med anledning av att 116 anställda misstänks för att vara inblandade i mutaffärer. Aggressive competition among sales agents in corporate deals and the reward power of sales managers to offer rebates has shaped opportunities for corruption. A Huawei staffer said corruption usually occurs in giving product rebates to sales agents. Huawei has a complicated rebate system with large gaps in varying rebate levels. The bigger the rebate, the larger the profit margin for agents, said the source. ”To get more rebates, some agents bribe Huawei employees while other employees even ask for a bribe.”

Ikea sales driven up by growing Chinese middle class – The Guardian

De senaste tolv månaderna fram till slutet av augusti 2014 har Ikea ökat sin globala försäljning med 3,5 procent, vilket innebär att företagets totala intäkter uppgick till 29 miljarder euro. Åtta av möbeljättens tio största varuhus ligger i Kina och där fortsätter företaget att expandera, även siffrorna för Europa pekar uppåt.

Why Maoist Show Trials in China Aren’t Going Away Any Time Soon – WSJ

Om skenprocesserna mot politiska tungviktare i Kina och TV-sända ”erkännanden” av dissidenter. Öppenheten — eller snarare offentligheten — som kännetecknar dessa skådespel bör inte misstas som ett tecken på ökad transparens inom det kinesiska rättsystemet. Som artikeln påpekar har dessa offentliga spektakel varit en del av den socialistiska rättvisan sedan Folkrepublikens grundande. Rötterna kan spåras ännu längre tillbaka, till de sovjetiska skenrättegångarna mot trotskister och allehanda spioner på trettiotalet, även dessa var välbesökta av utländska observatörer.

ISIS and China – ChinaFile

Sinica Podcast om den Islamiska staten och hur dess framväxt påverkar kinesiska intressen i Irak och Mellanöstern.

Fredag 11 juli 2014

News Analysis: Overcoming differences in China-U.S. dialogue – Xinhua

Trots, eller på grund av, stora olikheter mellan Kina och USA gäller det att stärka samarbetet och undvika konfrontation, skriver Xinhua i sin analys av den sjätte omgången av Strategic and Economic Dialogue (S&ED). Det gäller att finna ländernas gemensamma intressen, Xi Jinping föreslog ytterligare förhandlingar kring ett Bilateral Investmen Treaty (BIT) som skulle stärka samarbetet vad gäller den militära dialogen, bekämpandet av terrorism och klimatförändring samt koordineringen av internationella och regionala frågor.  ”The BIT creates jobs, opportunities and mutual interests on both sides. It helps stabilize the relationships and give you confidence the relationship will be handled carefully into the future,” Kenneth Lieberthal, a senior fellow at the Brookings Institute’s John L. Thornton China Center, told Xinhua.

The U.S. and China Are At the Table: What’s At Stake? – ChinaFile

William Adams liknar detta års upplaga av S&ED vid att ”spela Twister med båda händerna knutna bakom ryggen” då den amerikanska delegationen kommer från ett delat Washington till ett Beijing som är upptaget av sin antikorruptionskampanj. Den ekonomiska dialogen kan emellertid vara en påminnelse om det kraftigaste incitamentet mot ökad militär oro mellan de båda länderna: Yet it is reassuring to remember that the logic of economic cooperation makes a potential escalation of these military/strategic conflicts so costly as to be pretty much unworkable. We Americans want our Chinese consumer goods, just as the Chinese want the imported American soybeans that feed the pork served on Chinese dinner tables. Our interdependence protects us.

Chinese hackers break into US federal government employee database – The Guardian

Samtidigt som den amerikanska utrikesministern John Kerrys var på besök i Beijing kom uppgifter om att kinesiska hackers i mars försökt ta sig in i datanätverk tillhörande det statliga Office of Personnel Management för att komma åt dokumentation kring federalt anställda. The attack appears to have targeted a system called e-QIP, in which federal employees applying for security clearances enter personal information, including previous jobs, foreign contacts and personal information like financial information and past drug use. Federal employees with security clearances are often required to update their personal information through the website.

The Renminbi’s Grand Tour – Project Syndicate

Ekonomen Barry Eichengreen förklarar den långsiktiga logiken bakom den senaste tidens avtal som ska låta Frankfurt och London köpa kinesisk valuta — yuan eller renminbi — till en reducerad kostnad. Kortsiktigt är betydelsen inte så stor, eftersom européer fortfarande föredrar att gå via världens enda ”verkligt globala valuta” — dollarn — när de vill handla kinesiska yuan, men Kina satsar på att dollarn kan komma att tappa sin privilegierade roll: Thus, the decision to designate renminbi clearing banks in London and Frankfurt is, in effect, one more step by China to foster the emergence of an international monetary system with several global currencies, not just one. It is a step toward creating a better match between our multipolar global economy and its monetary and financial system – and thus a step toward ending the world economy’s dependence on the dollar, which European and Chinese policymakers have complained about since the global financial crisis erupted in 2008.

China Rethinks the Death Penalty – NYT

En historisk utläggning kring de förändrade attityderna gentemot dödsstraffet i Kina. Samtidigt som antalet dödsdomar har minskat drastiskt de senaste åren har inställningen till dödsstraffet förändrats. China is putting the brakes on the death penalty. According to Liu Renwen, a legal scholar at the Chinese Academy of Social Sciences, between 2007 and 2011 the annual number of executions in China fell by half. Many violent offenders are now given so-called suspended death sentences, which are invariably downgraded later to life in prison. Such restraint has drawn broad public support.
Myndigheterna fortsätter sin kampanj för att ”slå hårt” mot terrorismen i Xinjiang. I det senaste fallet har 32 personer dömts till fängelse för att ha laddat ned eller skickat videoklipp med innehåll som anspelar på ”våldsam terror”. Tre personer dömdes till livstids fängelse medan de övriga fick straff på mellan fyra och femton år. ”The cases generally involved using mobile phones and the Internet to store, download, and transmit religious extremist violent terror video and audio files to organize, lead or participate in terrorist organizations,” Tianshan said.

Tisdag 9 juli 2014

China’s rise and Asian tensions send U.S. relations into downward spiral – Washington Post

Tvisterna i Syd- och Östkinesiska havet mellan Kina och amerikanska allierade som Japan och Filippinerna har orsakat vad som ”kan vara den mest oroväckande försämringen av relationerna USA-Kina på decennier”, skriver chefen för Washington Posts Kinakontor Simon Denyer , inför den sjätte omgången av den årliga Strategic and Economic Dialogue mellan de båda stormakterna. There have been more intense crises in U.S.-China relations, including the fallout from the 1989 Tiananmen Square massacre of pro-democracy protesters, but none, perhaps, as fundamental and structural as this.

What You Need to Know About the U.S.-China Strategic and Economic Dialogue – Brookings Institution

Fem forskare vid Brookings Institution lägger fram sina tankar och förväntningar inför den sjätte omgången av Strategic and Economic Dialogue som hålls i Beijing den 9-10 juli.

习近平:中美要坚持相互尊重、聚同化异,保持战略耐心 – Folkets Dagblad

President Xi Jinping öppnade den sjätte Strategic and Economic Dialogue med att uppmana alla inblandade att inte ”oroa sig för minsta småsak, inte låta minsta uttalande störa” (不为一事所惑,不为一言所扰). Att en statschef tycker att det finns skäl att uttrycka sig så är kanske ett skäl till oro i sig självt.

China’s yuan global ambition faces payments hurdle – Reuters

Politiska och tekniska hinder kan försena satsningen för att förvandla den kinesiska valutan — yuan eller Renminbi — till en verkligt global valuta. Det så kallade China International Payment System (CIPS), tänkt att bli ett enhetligt system för att förenkla betalningar i yuan, förväntas bli klart först 2016. Motstånd kommer bland annat från regeringens sida där man oroar sig för att förlora ytterligare kontroll över kapitalrörelser.

Outspoken writer released after turning himself in over Tiananmen anniversary event – SCMP

Författaren Murong Xuecun (Hao Qun) kallades under tisdagen in av polisen för ”en kopp te”  för att tala om hans provokativa uttalande till stöd för Xu Youyu, Liu Di, Hu Shigen, Pu Zhiqiang och Hao Jian efter att dessa häktats av polisen i maj (de två sista har fortfarande inte släppts). Efter ett kort förhör fick Murong Xuecun gå.

SCMP: Student workers at Dongguan factory were under-age, state media claim – CLB

Nästan 200 minderåriga anställda vid en elektronikfabrik i Dongguan har skickats hem efter ett avslöjande i den lokala pressen, skriver South China Morning Post. Fabriksledningen skyller ifrån sig och menar att de minderåriga arbetarna visat upp papper som identifierade dem som över 16 år — minimiåldern för anställning i Kina — och att fabriken inte kan förväntas avgöra om ID-handlingar är äkta eller ej. Barnen arbetade över 11 timmar om dagen för 8,50 yuan (knappt 9,40 svenska kronor) i timmen.

China Denies Entry to an American Scholar Who Spoke Up for a Uighur Colleague – NYT

Den amerikanska Tibetforskaren Elliot Sperling nekades inträde till Kina trots att han hade ett giltigt turistvisa. Efter ett förhör på Beijings flygplats drogs Sperlings visa in och han tvingades flyga tillbaka till USA. Sperling utgår ifrån att motivet till detta agerande är hans uttalade stöd till den gripna uiguriska akademikern Ilham Tothi. “The issue for me is not my being denied entry — I can certainly continue my research and academic work without going to China — but the attempt to pressure those who speak in support of Ilham to retreat into silence, or at least to isolate them,” Mr. Sperling said.

Fredag 27 juni 2014

The Zhengzhou Twelve – China Change

Tillsammans med Beijing och Guangzhou har Zhengzhou, provinshuvudstad i Henan, varit en brännpunkt i den senaste tidens politiska repression. Mellan 8 maj och 21 juni har tolv personer gripits i staden anklagade för att ha ”anordnat en folksamling för att störa den offentliga ordningen” eller ha ”framkallat ordningsstörande”. Bland de gripna fanns bland annat två jurister och två journalister. At first, the arrests in Zhengzhou looked like part of the June 4th spasm, but now it looks increasingly ominous. Beijing and Guangzhou notwithstanding, Zhengzhou has been one of the few second-tier cities in China where citizens’ activities have thrived, and the twelve who have been detained are some of the core members of the citizen circle in Zhengzhou.

China sends dissidents on free holidays – The Guardian

En av de ”mjukare” taktikerna i den kinesiska statens repressiva repertoar är att tvinga potentiella orosmakare att ge sig ut på en resa vid politiskt känsliga tillfällen. Myndigheterna betalade till exempel aktivisten He Depu för en obligatorisk semester på den tropiska ön Hainan, känd för sina sandstränder och ryska yatchtturister, tillsammans med sin fru, en annan politisk aktivist och två poliser. En liknande taktik användes av Kinas universitet för studier i politik och juridik som den tredje och fjärde juni i år anordnade en obligatorisk resa till bland annat Inre Mongoliet för universitetets utbytesstudenter.

Senior CPC official vows to stem corruption – Xinhua

Chefen för kommunistpartiets centrala disciplininspektion Wang Qishan mötte det danska parlamentets ombudsman Jorgen Steen Sorensen i Beijing under tisdagen. Under mötet, som var en uppföljning efter drottning Margrethe II:s besök i Kina i april, berättade Wang om arbetet för att få bukt med korruptionen: ”Our goal is clear,” he said, adding that ”we are disciplining the ruling party itself, tightening up its internal management, and boosting the drive for good governance to resolutely contain corruption.”

Media Watchdog Tightens Rules for Makers of Internet TVs, Set-Top Boxes – Caixin

På samma sätt som regeringen förbjöd privata paraboler i mitten av 90-talet, för att begränsa tillgången till internationella nyhetssändningar, koncentrerar ansvariga myndigheter sig nu på internet-TV och digitalboxar för att försäkra sig om att dessa följer reglerna. Rules announced by the regulator in 2011 say online content available on TVs can only provided from licensed providers. Seven state-backed broadcasters got the licenses, namely China Network Television; Shanghai Media Group, which owns BesTV; Wasu Group; Southern Media Corp.; Hunan Television; China Radio International, which owns China International Broadcasting Network; and China National Radio.

China Voice: RIMPAC drill not window-dressing for China-U.S. ties – Xinhua

Den kinesiska flottan deltar för första gången i den USA-ledda, multinationella övningen kring Stilla Havet. Samarbetet kring ”Rim of the Pacific” (RIMPAC) förutspåddes redan förra året av Guillermo del Toro. The scale and active involvement of the Chinese fleet indicate that military-to-military relations between China and the U.S. are building momentum since the summit attended by Chinese President Xi Jinping and his U.S. counterpart Barack Obama last summer. The exercises will add to efforts to build a new model of relations between the two nations and their militaries.

Meet the man behind Pleco, the revolutionary Chinese language learning app that’s older than the iPhone – Tech In Asia

Intervju med Mike Love som ligger bakom den digitala ordboken/inlärningsverktyget Pleco.

To: Chinese Embassy, United States; Address: No. 1 Liu Xiaobo Plaza – NYT

Ett förslag i den amerikanska kongressen om att döpa om en del av gatan som passerar den kinesiska ambassaden i Washington till ”Liu Xiaobo Plaza” rör upp känslor. Som så ofta blir mänskliga rättigheter en fråga om meningslösa utspel och plockandet av billiga politiska poänger istället för en fråga om långsiktig och uppriktig diplomati.

For smoggy China, Vogmask makes stylish pollution masks that are fit for the catwalk – Tech In Asia

Modeskapare börjar designa personliga, moderiktiga ansiktsmasker för att skydda mot luftföroreningar. Men alla som var i Changchun under svininfluensapaniken 2009 vet vem den verkliga föregångaren på området är…

USA bombar Kinas ambassad i Belgrad – Femton år senare

Idag är det 15 år sedan ett amerikanskt B2-bombplan flög in över Belgrad och avfyrade fem målsökande missiler mot ”mål 493” som en del av den pågående NATO-operationen i dåvarande Jugoslavien. Ett mål som visade sig vara den kinesiska ambassaden.

I attacken förstördes ambassaden, tjugosju personer skadades och tre journalister omkom.

USA gick snabbt ut och förklarade att bombningen av ambassaden hade varit ett misstag, att det egentliga målet skulle ha varit ett lager som misstänktes förvara vapen åt den jugoslaviska militären.

Denna förklaring avfärdades av den kinesiska regeringen som kallade attacken för en ”barbarisk handling” och krävde att det ”USA-ledda NATO” skulle ta på sig ansvaret. Bombningen bemöttes av ilska från kinesiskt håll och följdes av omfattande protester i Kina och runtom i världen.

Om det var någonting som framgick tydligt från reaktionerna efter attacken så var det den stora samstämmigheten i media, inte bara inom den kinesiska pressen, utan även i USA.

Den censurerade och av partiet kontrollerade kinesiska pressen ställde sig som väntat bakom sin regering och förkastade de officiella förklaringarna från USA. Även medier fria från direkt censur — som exempelvis den Murdoch-anknutna, Hongkongbaserade tv-stationen Phoenix TV — avfärdade vad de ansåg vara en osannolik amerikansk förklaring.

I USA berättades en diametralt motsatt — men förvånande nog nästan lika entydig — berättelse. De amerikanska presskonglomeratens olika kanaler beklagade den ”oavsiktliga bombningen”, men lade fokus på de kinesiska protesterna. De berättade om den extrema nationalistiska vrede som de kinesiska studenterna uppvisade, om demonstranternas vandalisering av den amerikanska ambassaden och konsulaten, om ambassadör James Sasser som kände sig som en ”gisslan” på ambassaden i Beijing.

Hur kunde de kinesiska studenterna — som bara tio år tidigare omfattat amerikanska värderingar om frihet och demokrati — nu plötsligt vända sig emot USA? Det måste vara resultatet antingen av en ny våg av extrem nationalism eller av partiets styrning av de marionettliknande studenterna, fastslog man.

Så samstämmig var den amerikanska pressen att när den brittiska The Observer tillsammans med danska Politiken publicerade ett undersökande reportage som utmanade den officiella förklaringen och kom fram till att USA bombat ambassaden avsiktligen, så publicerades denna nyhet inte i den amerikanska pressen. Något som kritiserades av journalistorganisationen FAIR.

Först ett år efter bombningen — ett halvår efter artikeln från  The Observer/Politiken — gick New York Times ut med resultatet av en egen utredning. De hade inte kunnat finna några bevis för att bombningen skulle ha varit avsiktlig, men fann att den officiella förklaringen målade upp  ”en bisarr serie av misstag” och att flera frågetecken kvarstod.

Oavsett om bombningen av den kinesiska ambassaden var oavsiktlig eller ej, så uppvisade medias rapportering av händelsen en oroande likriktning och en slående brist på avvikande röster. Inte bara i det auktoritära Kina men även i det fria USA.

Puck Engman
puck.engman@vflnyheter.se

 

2 maj 2014

China says 2 extremists detonated explosives in Xinjiang in apparent suicide blast – The Asahi Shimbun

Två misstänkta och en förbipasserande miste livet i vad som verkar ha varit en självmordsattack mot den södra järnvägsstationen i Urumuqi, huvudstad i regionen Xinjiang. 79 personer skadades när en sprängladdning detonerade vid stationens utgång, just när passagerarna från ett nyinkommet tåg var på väg ut. Enligt tidigare uppgifter attackerades även de förbipasserande med knivar.

China refutes U.S. annual counter-terrorism reports  – Xinhua

Kinas utrikesdepartement uttrycker missnöje med en rapport om terroristbekämpning som släpptes av USA:s State Department förra månaden. I rapporten står det att Kinas internationella samarbete kring dessa frågor ”var fortsatt marginellt” under 2013.

A Partial Primer to China’s Biggest Shadow: Entrusted Loans – WSJ

Lån mellan företag är den snabbast växande formen av alternativ finansiering i Kina. Bristen på insyn vad gäller den här typen av transaktioner gör att dessa lån utgör ett osäkerhetsmoment i den kinesiska ekonomin. Ny forskning visar emellertid att dessa lån spelar en viktig roll framför allt för aktörer på fastighetsmarknaden.

What is the Price of Press Censorship? – CMP

En biträdande direktör för den grupp som ansvarar för polisiär kontroll och censur på internet i staden Haikou har dömts till tio år i fängelse för mutbrott. Hans brott bestod i att ta emot mutor för att ta bort innehåll som fick de som betalade mutorna att se illa ut: The court found that Wei Yining had used “the convenience of his position,” with the power to control the internet, to delete more than 280 internet posts in exchange for around 700,000 yuan. The bribe payers were 11 web police from the public security bureaus of 11 local cities in 6 provinces. They were responsible [to their local superiors] for removing posts on two major Haikou-based websites that was detrimental to the image of their local governments. They would pay up, and Wei Yining would send down an order for the posts to be deleted.

Q & A: Jeffrey Wasserstrom on History, Dissent and the Power of May 4 in China – NYT

Historikern Jeffrey Wasserstrom om betydelsen av minnet av den fjärde maj-rörelsen 1919 för kommunistpartiet och för kinesiska studenter, under våren 1989 och idag.

29 april 2014

Obama warns China over territorial disputes as he backs Philippines – SCMP

President Barack Obama avslutar sin Asienresa med ett besök på Filippinerna. Obama intygade att den före detta kolonin har ett fullständigt militärt stöd från USA och under måndagen skrevs ett avtal under som öppnar upp för ökad amerikansk närvaro på filippinska militärbaser.

China urges U.S. to promote Asia-Pacific stability – Xinhua

Det kinesiska utrikesdepartementets talesperson Qin Gang kommenterade under gårdagen USA:s Asienstrategi. Qin betonade att Kina och USA har betydande gemensamma intressen i Asien-Stilla havs-regionen och uppmanade USA att lägga grunden för ömsesidigt förtroende i regionen. The United States and relevant countries in the region should follow the historical trend and the people’s desire for peaceful development and win-win cooperation, according to Qin.

China says paying attention to Norwegian change of heart on Dalai Lama – Reuters

Beslutet av Norges premiärminister och utrikesminister att tacka nej till en inbjudan att träffa Dalai Lama under dennes besök i landet den 7-9 maj har uppmärksammats av Kina, säger utrikesdepartementets talesperson. ”If you say that the Norwegian government previously viewed the Dalai Lama as a good friend, then I can tell you that this policy was wrong. We have noted the Norwegian government’s recent new position.”

China must release Ilham Tohti now – The Guardian

Ett öppet brev från en grupp amerikanska författare — bland andra Paul Auster,  Jennifer Egan, Siri Hustvedt, Neil Gaiman och Salman Rushdie — har tillsammans med PEN skrivit ett öppet brev till The Guardian där de uppmanar Kina att släppa den uiguriske författaren och akademikern Ilham Tothi. Tothi greps i sitt hem den 15 januari och har sedan dess hållits häktad i Urumqi, misstänkt för separatism.

Journalist Missing Ahead of Tiananmen Anniversary – CDT

Bob Dietz från Kommittén för journalisters beskyddande uppger att ingen vet var den sjuttioåriga journalisten Gao Yu är. Den regimkritiska Gaos försvinnande har möjligtvis att göra med att det i år är 25 år sedan den kinesiska studentrörelsen 1989 och den blodiga repressionen av denna i Beijing och Chengdu.

Waxing lyrical: artist finds portraying North Korea’s leaders a tall order – The Guardian

Vaxskulptören Zhang Molei gör vaxdockor föreställande bland annat kinesiska och nordkoreanska ledare. Hans statyer av Kim Il-sung och Kim Jong-il går att beundra strax utanför Pyongyang. ”For North Korean people it’s like being close to a god. They respect the figures in the way they would respect the actual person; it’s not just a piece of art. Even senior officials keep a distance of at least 1.5 metres. No one would touch their clothes or hair.”

7 april 2014

Taiwan parliament sit-in may end after government concession on China pact – Reuters

När ockupationen av Taiwans lagstiftande yuan (motsvarande öns parlament) nu går mot sin fjärde vecka kommer signaler från demonstranterna att de kan komma att avbryta ockupationen. Förändringen kommer efter ett meddelande från regeringen att en mekanism för parlamentarisk revision ska etableras innan den omtvistade handelsöverenskommelsen med Fastlandskina kan gå igenom. ”We strongly support the decision of Speaker Wang to agree to enact the supervisory mechanism before further (parliamentary) review of the trade pact,” the protesters said in a statement. A spokesman for the protesters, who asked not to be identified, told Reuters: ”Right now we are deliberating whether to vacate the legislature.”

Crackdown on Dongguan sex trade leaves wider economy in slump – SCMP

Polisens tillslag mot den olagliga sexhandeln i Dongguan har haft kännbara effekter på stadens ekonomi, framför allt inom hotell- och restaurangbranschen. På längre sikt finns även oro för att tillslaget ska förvärra en generell exodus av migrantarbetare som drabbat Dongguan de senaste åren: ”I think the crackdown won’t last long if the government wants decent economic growth,” said Xiao Gongjun, a factory owner and a popular blogger in Dongguan. ”If increasing numbers of migrant workers keep leaving, no matter if they are in the sex industry or manufacturing industry, it will definitely deal a blow to Dongguan’s service industries, which account for more than 60 per cent of the city’s GDP.”

In a Test of Wills With China, U.S. Sticks Up for Japan – NYT

USA:s försvarssekreterare Chuck Hagel är vid Western Pacific Naval Symposium, en konferens för länder kring Stilla Havet som i år hålls i kuststaden Qingdao, Kina. Alla de deltagande länderna bjöds in för en gemensam uppvisning av sina respektive flottor, alla länder utom Japan det vill säga. Uteslutandet av Japan fick USA att reagera med att avstå från fullt deltagande: The United States will attend the meeting, the Pentagon said, but no American ships will sail in the fleet review. “As of this moment, there is no intent to send a U.S. ship to participate,” a Pentagon official said in a carefully worded statement. “W.P.N.S. is an important multilateral venue that promotes collaboration among navies in an inclusive, cooperative and constructive forum.”

MH370: possible black box ‘pings’ spur on search for missing airliner – The Guardian

Både australiensiska och kinesiska fartyg har tagit emot en signal som matchar den frekvens som hör till den svarta lådan på det försvunna flyget MH370. Houston said on Sunday that there had been another “fleeting” signal picked up 24 hours earlier by the Haixun 01, on Friday afternoon. The two detections took place about two kilometres apart. “In an ocean that size two kilometres is not a large distance,” Houston said, adding that the lead was “encouraging [but] unverified until such time as we can provide unequivocal determination”. The third signal was detected on Sunday morning by the Australian navy ship Ocean Shield, located around 300 nautical miles away from the Chinese ship.

Old Wine in an Ancient Bottle: Changes in Chinese State Ideology – The China Brief

Om kommunistpartiets eklektiska ideologi under Xi Jinping. Mao Zedong, Deng Xiaoping, Chiang Kai-shek och Konfucius får alla rum i ett ideologiskt projekt där den radikalare socialismen tonas ned till förmån för statsbygge och det ideologiska arvet från ”5000 år av kinesisk civilisation”: it is very clear that current Chinese authorities intend to use their ideological shifts to buttress the existing one-Party political system. In his visit to Qufu, Xi rejected the concept of universal human rights, asserting that the distinction between good and bad were fundamentally rooted in the “traditional culture” of different countries.

Spy Vs. Spy: When is Cyberhacking Crossing the Line? – ChinaFile

Diskussion kring Kinas och USA:s respektive cyberspionage och den skeva framställningen av frågan. Let’s recall what’s in the last year, especially since the release of the Mandiant report in February 2013. China was under vehement attack by the United States as the worst cyber hacker in the world. But what Edward Snowden’s leaks have reveled since last June show it is the other way around. The U.S. has been conducting by far the largest cyber espionage, and not just against China, but also against nations and individual people in this world, including its own allies and world leaders. And what has been made public so far, according to Alan Rusbridger, editor of The Guardian, accounts for only one percent of the 58,000 files from Snowden. This means the scale of U.S. cyber espionage is way beyond everybody’s imagination, if we are already surprised day by day and week by week by the continuous revelation from Snowden.

31 mars 2014

More than 100,000 protesters rally in Taiwan against trade pact with China – The Guardian

Polisen uppskattar att 116 000 demonstranter (runt 500 000 enligt organisatörerna) samlades på Taipeis gator under söndagen för att visa sitt stöd för ockupanterna av Taiwans lagstiftande yuan (motsvarande parlament) och sitt motstånd mot den förslagna handelspakten med fastlandet. ”We will not back down,” said Lin Fei Fan, one of the student leaders behind the occupation of Taiwan’s legislature. ”The large turnout today shows there is a clear majority in Taiwan that demands President Ma address our concerns in an acceptable manner.”

Philippine ship dodges China blockade to reach South China Sea outpost – Reuters

Ett fartyg tillhörande den filippinska staten gjorde en undanmanöver för att komma runt den kinesiska kustbevakningen och kunna frakta mat, vatten och ny personal till det landsatta fartyget från andra världskriget som den filippinska flottan körde in i det omstridda revet 1999 för att markera sitt territoriella anspråk.

China’s national security committee, brainchild of Xi Jinping, may dabble in emergency response – SCMP

Det försvunna flyget MH370 och terrorattacken i Kunming har testat Kinas krisberedskap i allmänhet och samordningsförmågan hos den nybildade Nationella säkerhetskommissionen i synnerhet. The newly-formed commission, headed by President Xi Jinping, is expected to remove barriers that hinder a swift response to crises by fine tuning the responsibilities of different government agencies, said Teng Wuxiao, a scholar at Fudan University who specialises in public safety and contingency planning. “The commission will co-ordinate communications among different agencies and overcome the structural barriers that delay responses to emergencies,” he said.

China-U.S. Relations: The Myth of the Thucydides Trap – The Diplomat

Den atenske politikern Thukydides skrev på fyrahundratalet f.Kr. att Atens växande makt tillsammans med den fruktan som Sparta kände inför detta gjorde krig oundvikligt. En allt mer pessimistisk syn på relationen mellan Kina och USA har gjort den så kallade Thukydidesfällan till en populär förklaringsmodell, men Wei Zongyou argumenterar för en mer optimistisk syn på internationella relationer och lyfter särskilt fram vikten av FN.

22 mars 2014

Students vow to continue Taiwan parliament protest after deadline to meet demands ignored – SCMP

Studentockupationen av den lagstiftande kammaren (立法院) på Taiwan fortsätter då regeringspartiet Guomindang inte har tillmötesgått studenternas krav. Bakgrunden till ockupationen är ett förslag på ett samarbetsavtal med Fastlandskina, ett samarbete som studenterna fruktar skulle leda till färre arbetstillfällen och möjliga inskränkningar i demokratin. Runt 2000 studenter uppges befinna sig i kammaren med ytterligare 2000 samlade utanför.

Obama will meet Xi Jinping of China in attempt to isolate Russia over Ukraine – The Guardian

Obama kommer träffa ledare från ett flertal länder — däribland Kinas president Xi Jinping — under sitt besök i Europa och Saudiarabien. Målet är att bygga en internationell koalition för att kunna isolera Ryssland. Nationella säkerhetsrådgivaren Susan Rice: “Over the course of this trip, the president will be mobilising the international community and some of our most important partners in the world at a time when we are dealing with a number of challenges,” Rice said in an unusual public briefing with reporters.

EU, China end wine dispute ahead of Xi’s European tour – Reuters

Kina och EU har kommit överens i frågan om europeiska viner. Strax efter EU:s beslut om en strafftull på kinesiska solpaneler inledde Kina en utredning av europeiska viner för att ta reda på om priserna var otillbörligt låga. Under the terms of the deal, European producers have committed to providing technical assistance to help develop the Chinese wine industry. In return, Chinese buyers will promote European wine more widely in China.

Breaking Through China’s Great Firewall – Businessweek

Om sajten Greatfire.org som sköts av tre aktivister som vill ge internetanvändare i Kina en möjlighet att ta sig förbi landets Great Firewall. Bland annat lägger de upp kopior av internationella nyhetssidor som blockeras i Kina och har startat FreeWeibo som samlar borttagna inlägg från sociala nätverkssidan Weibo.

A Worthy Target: No More GDP Goals  – Caixin

Tillväxtmålen hjälper inte Kina, menar denna ledare från Caixin. Istället leder fixeringen vid dessa mål till att regeringen tar till stimulansåtgärder med negativa långsiktiga effekter som överkapacitet och ökande skulder, istället för att satsa på en omstrukturering av ekonomin.

13 mars 2014

Gov’t Can Be Flexible in Handling of Growth Target, Li Says as NPC Ends – Caixin

Premiärminister Li Keqiang avslutade den Nationella folkkongressens sammanträde i Beijing under torsdagen med ett tal där han preciserade att tillväxtmålet på 7,5 procent är flexibelt. Men han poängterade att det uppsatta målet självklart är rimligt. Talk of a ”hard landing” to 3 or 4 percent growth has been around since last year, Li said, but the government has still met its targets without resorting to short-term stimulus and it would do so again in 2014. He conceded that economic conditions would be more difficult this year.

Chinese premier admits ‘friction’ with U.S. – Asahi Shimbun

Under sitt tal talade Li Keqiang även om ”friktion” i relationen mellan Kina och USA som han förklarade med historiska och kulturella skillnader samt olika nivå av utveckling. ”It’s a fact that some friction exists in the course of cooperation, but this is the trouble with cooperation,” Li told a news conference at the close of China’s annual parliamentary session on March 13.

Kina är inte Putins nickedockor – SvD

Ola Wong skriver om Viktor Janukovytjs strategiska partnerskap med Kina och om hur oroligheterna i Ukraina påverkar Kina.

In the Battle for Crimea, China Wins – FP

Kina tjänar på krisen i Ukraina, menar denna artikel. Ryssland kommer till Kina för stöd och USA vänder blicken mot Europa och bort från Asien. Ukraina är världens fjärde största vapenexportör (2012) och exporterar 47% till Asien. Kinas militär har haft särskilt stor nytta av denna källa till sovjetisk vapenteknologi, bland annat har Kinas första hangarfartyg ukrainskt ursprung. Ur detta perspektiv kan inte Kina vara alltför nöjda med instabilitet eller rysk närvaro i Ukraina.

Microbloggers Reveal Militarization in Tibet – CDT

En rapport från gruppen International Campaign for Tibet analyserar kinesiska microbloggar och säger sig därigenom ha funnit tecken på ökad militarisering av Tibet.

China arrests citizen journalists for reporting Tiananmen ‘self-immolation’ – The Guardian

Grundaren av en webbsida för mänskliga rättigheter och tre stycken ”medborgarjournalister” har arresterats för att ha spridit uppgifter kring två incidenter vid Tiananmen under den Nationella folkkongressens sammanträde. Enligt uppgift handlar det om ett försök till självbränning och vandalism riktad mot Mao Zedongs porträtt.

Eleven Arrested Over Stabbing of HK Newspaper Editor – CDT

11 personer har gripits misstänkta i samband med attacken mot chefredaktören för Hongkong-tidningen Ming Pao den 27 februari. De gripna ska ha kopplingar till organiserad brottslighet.

Why Do Men Dominate Chinese Politics? Because They’re ‘Just Too Superb’ – NYT

Varför är det så få kvinnor i den Nationella Folkkongressen, frågade en reporter kongressledamoten Li Yalan. Hennes svar: “Our male leaders are just too superb!” was one of the things Ms. Li, a lawyer from the northeastern province of Heilongjiang, said in answer. “I hope we women can be as wonderful as they are.”