Etikettarkiv: våld

Fredag 28 november 2014

Cabinet Unveils Draft Law on Domestic Violence – Caixin

Kinas Statsråd har offentliggjort ett lagförslag som har för avsikt att juridiskt definiera och förebygga våld i nära relationer, men förslaget får kritik för att det endast berör våld mellan gifta makar. Ouyang Yanwen, a professor at the Hunan Police Academy who specializes in domestic violence studies, said the exclusion is at odds with legislation in foreign countries, where de facto, same-sex relationships or former couples are mentioned. Violence in these relationships is as harmful as that among family members, he said. This is why the problem is often referred to as ”intimate violence” instead of ”domestic violence,” Ouyang said. ”A definition of domestic violence cannot be decided only by a marriage certificate because violence between an ex-wife and her ex-husband can exist for a long period of time,” he said.

Hong Kong student leaders among 116 arrested in Mong Kok – The Guardian

Totalt greps 116 personer i samband med att polisen gick in för att rensa protestlägret i Mong Kok i Hongkong. Joshua Wong and Lester Shum were among 116 detained in Mong Kok for offences including unlawful assembly and assaulting or obstructing police on Tuesday night and Wednesday morning, as a night of clashes – during which police used pepper spray solution – was followed by the removal of barricades from the occupied area on Nathan Road. But protesters flooded into another part of the district as night fell again, prompting fresh scuffles. Police hit out with batons and made several more arrests.

Hong Kong Visions – Los Angeles Review of Books

Kinahistorikern och specialisten på studentprotester Jeffrey Wasserstrom delar med sig av sina reflektioner efter att ha varit på plats i Hongkong, hos ockupanterna i protestlägren i Admiralty och Mong Kok. Wasserstroms skarpa iakttagelser ger en bra bild av hr proteströrelsens ”vardag” ser ut och av skillnaderna mellan de två protestlägren. When I finally made it to Mong Kok early on November 8, stopping off en route to Shenzhen, I realized that there were indeed many contrasts between it and Admiralty. The difference is due partly to geography: the encampment is on a regular street rather than a highway, which runs through a mixed residential and small business and shopping district rather than an area dominated by financial headquarters and government buildings /…/ In addition, while there was plenty of artwork to admire in Mong Kok, it felt like a place where the focus was on things other than creativity, where economic issues were equally or even more important in bringing people to the street than electoral and free speech concerns — though in Admiralty, too, the chasm between rich and poor was a concern expressed on many banners.

11 die in China’s second coal mine blast in 2 days – The China Post

11 personer dog i en gruvolycka i Guizhou under torsdagen, bara en dag efter att 26 gruvarbetare omkom i en eldsvåda i en gruva i Liaoning. Kina har världens största och dödligaste kolindustri, trots betydande förbättringar under de senaste åren.

The Next Phase of China’s Financial Deepening – Project Syndicate

Andrew Sheng och Xiao Geng från tankesmedjan Fung Global Institute verkar inte särskilt oroliga för den kinesiska ekonomin, trots kraftigt ökade skulder i samband med avtagande tillväxt. Situationen är komplex menar de och problemet är inte så mycket skuldnivåerna i sig som strukturella problem. De listar tre sådana problem: olika priser för kapital för olika aktörer, obalans vad gäller företagens finanser (andelen banklån är för hög i förhållande till andelen aktiekapital) och en förlegad tillväxtmodell baserad på tillverkning för export. It is time for China’s leaders to encourage a structural shift, by channeling domestic savings toward long-term projects with high social returns. This should occur, first and foremost, through pension and insurance funds, which in China amount to less than 3% the size of the banking system, compared to more than 60% in the advanced economies. Meanwhile, increased equity would advance corporate-sector deleveraging, helping to cushion the financial system against shocks and delivering higher real returns to savers. As it stands, China has only 2,500 domestically listed companies, compared to more than 5,000 in the United States and 8,000 in India.

Frequently asked questions about labour relations in China – CLB

Hur är den kinesiska arbetslagen utformad? Hur har de kinesiska arbetarnas situation förändrats i och med de ekonomiska reformerna? Vad är fackets roll? China Labour Bulletin svarar på frågor om arbetsplatsrelationer i Kina.

Kinesiskornas 2013: Halva himmelen, hela våldet

Den nyblivna 120-åringen Mao Zedong sade en gång att kvinnorna kan hålla upp halva himmelen(女人能顶半边天). Det gjorde de under revolutionen och det fortsätter de göra idag. Men inte heller under år 2013 innebar halva bördan någonting i närheten av halva makten.

Inom toppolitiken verkar kampen rentav gått bakåt sedan Maos tid. De kvinnliga kadrerna idag är färre och lägre rankade än vid decennieskiftet 1970-80, även om kvinnorna under de senaste tio åren lyckats bli något fler än de var vid bottennivåerna på 90-talet. Att partiets högst rankade kvinna, Liu Yandong, trots sin seniora ställning lämnades utanför politbyråns stående utskott — den kinesiska politikens mäktigaste beslutsfattande grupp — var ett betydande bakslag.

Diskriminering av kvinnor hittar vi såklart inte bara inom toppolitiken utan även på arbetsplatser och i högskolor. Könskvotering vid universiteten tvingar kvinnliga sökanden att prestera bättre än männen för att komma in på samma utbildning.

I arbetslivet fortsätter diskrimineringen då kvinnor har svårare att få jobb än män, framför allt vad gäller lågkvalificerade arbeten.

Väl inne på arbetsplatsen möts kvinnliga anställda i hög utsträckning av sexuella trakasserier från manliga kollegor och chefer. Värst drabbade är återigen de som har lågkvalificerade, lågbetalda anställningar.

I fabrikerna i Guangzhou rapporteras att uppemot sjuttio procent av de kvinnliga anställda har trakasserats sexuellt. Femton procent uppger att trakasserierna blivit så allvarliga att de inte känt något annat val än att byta jobb för att komma undan.

När kvinnorna kommer hem väntar alltför ofta våld från deras partner. I en ny undersökning sponsrad av FN uppger nästan 40 procent av kvinnorna att de utsatts för sexuellt eller fysiskt våld från sin manliga partner.

Av de män som någon gång våldtagit någon uppger 86 procent att de har rätt till sex, med våld om nödvändigt. 75 procent av våldtäkterna fick inga rättsliga påföljder och runt hälften av männen känner ingen ånger över vad de har gjort.

Undersökningen är den första i Kina att analysera mäns våld mot kvinnor utifrån kopplingen mellan våldet och männens attityder. Hypotesen är att en traditionell mansroll fortfarande är starkt närvarande i samhället och bidrar till mäns våld mot kvinnor.

Det är en tilltalande förklaring som har kommit att bli vida accepterad. Lockelsen ligger framför allt i upplysningsargumentet: om vi bara ser till att utbilda och upplysa så kommer denna traditionella, sjuka bild av könsrollerna lämna rum åt en modern, sund motsvarighet.

Den här teorins begränsning är att den undviker den obehagliga frågan om våldets logik. De exempel (de finns såklart fler) på våld, trakasserier och diskriminering som listas ovan analyseras alltför ofta i isolering.

Diskriminering i politiken, trakasserier på jobbet och våld i hemmet behandlas ofta som separata problem. De ses som kvardröjande rester av det traditionella samhällets unkna könsroller.

Men det finns också en bakomliggande rationalitet som inte direkt har något med könsroller att göra. Diskrimineringen stänger helt enkelt ute kvinnorna från maktens rum medan trakasserierna och det könsbaserade våldet förstärker den rådande sexuella maktordningen.

Det är oansvarigt att blunda för rationaliteten bakom dessa praktiker, det är fegt att vägra se det reaktionära våld som männen med makten systematiskt riktar mot de kvinnor som utmanar den. Våldets logik gör att upplysningsarbetet bara kan komma en bit på vägen.

Men kampen mot detta systematiska våld fortsatte som tur är även den under 2013. China Labour Bulletin uppmärksammar till exempel i sitt senaste nyhetsbrev de kvinnliga arbetarnas kamp under det gångna året. Arbetsrättsorganisationen skriver att 2013 var året då ”kvinnorna gått i bräschen för kampen” genom ökad organisering, initiativ för kollektiva förhandlingar och gemensamt arbete mot diskriminering och trakasserier.

Puck Engman
puck.engman@vflnyheter.se