Xi Jinping i närbild FOTO: US federal government, Public Domain

Xi Jinping om socialism, reform och Mao

BEIJING Vid ett partimöte på lördagen uppmanade generalsekreterare Xi Jinping till att hålla fast vid och utveckla ”socialism med kinesiska förtecken”, rapporterar Xinhua. Xi betonade kommunistpartiets oavbrutna moderniseringsarbete och det historiska arvet från Maos Kina.

Xi Jinpings kommentarer under lördagen upprepade det tal han höll den 18 november förra året, direkt efter övertagandet som generalsekreterare. Xi Jinping poängterade vid båda tillfällena att det ideologiska vägvalet är det allra viktigaste för partiet, det är vad som avgör partiets öde.

Partimedlemmar måste fördjupa reformerna och uppöppnandet, ständigt göra nya upptäckter, innovationer och framsteg, menade Xi.

Detta arbete är vad ”socialism med kinesiska förtecken” syftar till enligt Xi Jinping.

”Socialism med kinesiska förtecken” var en slogan som från början användes av Deng Xiaoping för att legitimera omfattande ekonomiska reformer under kommunistpartiets styre.

Enligt Deng var planekonomi och marknadsekonomi inget mera än strategier. Ett socialistiskt samhälle kunde använda sig av bägge, det viktiga var resultaten.

”Det spelar ingen roll om katten är svart eller vit så länge den kan fånga möss”, sammanfattade Deng det hela.

Hos Deng Xiaoping markerade ”socialism med kinesiska förtecken” ett uppbrott med Maoismen och början på reformeran.

Xi Jinpings kommentarer tonar ned betydelsen av detta uppbrott. Från Xinhuas artikel:

”Xi sade att det kinesiska projektet för att utveckla socialismen kan delas upp i två stadier enligt det avgörande beslutet att påbörja reformer och uppöppnande under det sena 1970-talet.

Även om principer och policy liksom praktik var väldigt olika under dessa två stadier, var de varken ömsesidigt obetydliga eller motsägande, sade han.

Socialism med kinesiska förtecken tog form efter att landet infört reformerna och uppöppnandet. Men den var baserad på det socialistiska systemet som etablerats alltsedan 1949, liksom de mer än 20 år av socialistiskt uppbyggande som följde, sade han.

Man kan inte förneka vad som utfördes före reformerna och uppöppnandet baserat på vad som hände efter dem och vice versa, sade han.”

Hu Jintao har på liknande sätt beskrivit Kinas moderna historia som en historia utan avbrott. På årsdagen av Xinhairevolutionen berättade han en saga om ett nationsbygge som började med landsfadern Sun Yat-sen och fortsatte under kommunistpartiets ledning.

Xi Jinping har fortsatt på samma spår genom att tala om ”den kinesiska nationens stora renässans”. Dessutom har han sedan han tog över som generalsekreterare gjort flera direkta referenser till Mao Zedong. Behovet att distansera sig från Mao – som var så stort under Deng Xiaoping – verkar mindre nu när Folkrepublikens historia som en sammanhängande framgångssaga ska berättas.

 

Puck Engman
puck.engman@vflnyheter.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*