Hu Jintao FOTO: Wikimedia Commons/DEMOSH

Hu Jintao förbereder maktskifte i viktigt tal

Kinas ledarskap håller på att bytas ut. Det är en process som redan påbörjats regionalt och som kommer att kulminera på nationell nivå i och med den 18:e partikongressen i oktober. Det som händer inom partiet nu – som t. ex. partitoppens inofficiella sammankomster i Beidaihe och turerna kring Bo Xilai – har en betydande inverkan på Kinas framtida politiska riktning.

Även Kinas absoluta toppskikt kommer bytas ut. President Hu Jintao och premiärminister Wen Jiabao kommer avträda sina poster till förmån för Xi Jinping och Li Keqiang. Xi Jinping kommer troligen inte ta över rollen som president direkt men tar i oktober över den viktigare rollen som kommunistpartiets generalsekreterare.

Det slutet för en era och början på en ny. Vilka förändringar kommer vi att få se? Vissa hoppas på intensifierade reformer medan andra tror på mer av samma linje. Trots att vi med stor säkerhet kan säga vem den nye presidenten kommer att bli, är det svårt att sia i hur Xi Jinpings Kina kommer se ut.

När en ny president tar över makten i Kina är det kutym att han tillsammans med sin premiärminister presenterar sina visioner för landet. Hur Xi och Lis program för Kina kommer att se ut vet vi ännu inte.

2002-2003 tog Hu och Wen över och lade i samband med detta fram sina idéer om det ”Harmoniska Samhället” på hemmaplan och ”Fredlig Utveckling”  internationellt. Vid sidan om detta fokus på stabilitet och stadig utveckling, lyfte de även fram vetenskapen i och med ”konceptet om vetenskaplig utveckling”.

Efter tio år vid rodret är det så Hu Jintaos tur att lämna över den officiella makten. Men inom kommunistpartiet har före detta ledare historiskt sett fortsatt stort inflytande. Jiang Zemin har trots dålig hälsa och allt färre framträdanden de senaste åren fortfarande spelat en stor roll i partiets interna maktspel.

Därför är det inte konstigt att Hu nu försöker säkra sin framtida roll inom partiet. Många har beskrivit Hus ledarskap som svagt och vissa uttrycker tveksamhet om han kommer kunna ta över rollen som ordförande för den centrala militärkommissionen – ett ämbete som både Deng Xiaoping och Jiang Zemin övertog efter sitt presidentskap och som försäkrade deras fortsatta inflytande över toppolitiken.

Den 23 juli höll så Hu Jintao ett tal i Beijing, inför en församling av ledande kadrer på provinsiell nivå. I talet presenterade Hu sin syn på socialism med kinesiska förtecken och på partiet. Han gav både en historisk överblick, med reformåren som startpunkt och lade fram riktlinjer för framtiden.

Inom kommunistpartiet framhålls talet som särskilt viktigt och partiets främsta teoretiska tidskrift – Qiushi eller ”Sanningssökande” – uppmanar till att ”uppriktigt studera och implementera generalsekreterare Hu Jintaos viktiga tal”.

För att underlätta studier av talet presenterar tidningen ett antal acceptabla tolkningsmöjligheter från den samlade partipressen. Här finns tolkningar från några av de största aktörerna, närmare bestämt: Qiushi, Folkets Dagblad, Xinhua Nyhetsbyrå, Guangming Ribao, Jingji Ribao och Jiefang Junbao.

Dessa olika tolkningsmöjligheter kan ge oss några ledtrådar om den framtida politiska riktningen under tiden efter Hu Jintao. Eller mera riktigt – Hu Jintaos önskningar för det framtida politiska landskapet.

För de som är intresserade av Kinas politik är det därför mycket givande att – likt duktiga partikadrer – studera Hu Jintaos tal och de rekommenderade tolkningarna. Här följer därför en sammanfattning av Qiushis studiematerial.

Qiushi

Genom att upprätthålla och utveckla den upphöjda och vidsynta politiken under socialism med kinesiska förtecken, genom vetenskaplig analys av de nya omständigheterna för partiet och för landet, genom en systematisk sammanfattning av partiets grundläggande praktiska erfarenheter sedan den 16:e partikongressen […] kan de politiska, ideella och teoretiska grunderna läggas för den 18:e partikongressen.

Qiushi skriver att studier av talet kan hjälpa till att ”unifiera tänkandet inom partiet och tydliggöra den framtida riktningen”.

Denna frasering är särskilt intressant med turerna kring Bo Xilai i bakhuvudet. Hu Jintaos ledarskap har byggt på en bild av enighet och konsensus, med i och med fallet Bo kom en helt annan politisk verklighet fram i ljuset.

Folkets Dagblad

Folkets Dagblad sammanfattar Hu Jintaos tal i sex betänkanden (). Först och främst gör de klart att vi genom detta tal kan få ”en djup förståelse för partibyggets framtida krav”. De skriver att fortsatta reformer av partiandan behövs.

Vidare krävs en förståelse för det ”väldiga åtagande” som kommunistpartiet har tagit sig an historiskt och måste fortsätta ta ansvar för också i framtiden. Detta är en vanlig formulering i kommunistpartiets ofta konservativa retorik. Politisk policy måste ständigt hänföras bakåt i tiden, till de föregående kommunistiska ledarna. En tradition som trots revolution och republik inte förändrats sedan kejsarrikets tid.

En annan hänvisning bakåt i tiden är till Deng Xiaoping. Dengs reformer (改革开放) måste fortsätta även idag. ”Den starka kraft” dessa reformer utgör måste uppmärksammas.

Vikten av de tidigare reformernaframhölls tidigare i en viktig presskonferens med Wen Jiabao den 14:e mars. Denna presskonferens var det enda tillfälle partitoppen uttalat sig direkt om politiken i Chongqing under Bo Xilai. Wen Jiabao talade då om vikten av att ”försvara reformerna” och om risken för att en ”historisk tragedi likt Kulturrevolutionen” kan upprepas.

Folkets Dagblad skriver också att Hu Jintaos koncept om vetenskaplig utveckling är av yttersta vikt. Vetenskaplig utveckling är en av Kinas nya målsättningar, denna utveckling kommer på sikt ge utdelning för hela det kinesiska folket.

Det är ett nyckelkoncept i Hu och Wens retorik och att försäkra dess fortsatta användning är av stor vikt för deras framtida inflytande.

Xinhua Nyhetsbyrå

Xinhua inleder storslaget:

”Historien har redan bevisat att under krigsåren var upprätthållandet av strikt ordning inom partiet och förstärkande av partibygget nyckeln till framgång för revolutionär seger. Likaså är det en viktig försäkran för framgång för socialism med kinesiska förtecken i denna tid av fredsbygge, reform och öppning.”

I sina fem betänkanden poängterar de vikten av att fortsätta i partiets historiska anda. Dels genom att upprätthålla tänkandet från Befrielsen (解放, partiets namn för maktövertagandet 1949). Utöver detta måste det arbete som inleddes under reformåren fördjupas, i framtiden krävs fortsatta reformer och ”underlättande av demokratiska policyåtgärder”.

Xinhua uppmanar också de till sammanhållning i leden – ”Håll den väldiga fanan högt, stå enade i kampen.

Guangming Ribao

Guangming Ribao är en av Kinas största dagstidningar, men har inte samma status som Folkets Dagblad eller Xinhua. De får bara fyra samtalspunkter () på sig att sammanfatta sina tankar om Hu Jintaos tal.

De inleder med att ge ansikte åt Hu:

”Konceptet för vetenskaplig utveckling har gett oss ett resonemang och en strategi för hur vi kan föra den ekonomiska och sociala utvecklingen framåt”

Socialism med kinesiska förtecken innebär för dem ”vägen till en stark nation, vägen till ett välmående folk”. Det är att gå sin egen väg genom att ”söka sanning från fakta” (återigen en referens till Deng Xiaoping) och bevara det som utmärker och definierar Kina.

Jingji Ribao

Jingji Ribao får liksom Folkets Dagblad hela sex betänkandens utrymme. De menar att vi genom att studera Hu Jintaos tal kan få en inblick i hur Kina ska öppna upp sig för omvärlden, hur landet ska kunna ta emot inspiration och kunna exportera sina egna värden.

De uppmanar till att ”med stadig hand unifiera utvecklingen i stad och landsbyggd”. Detta har blivit en uttalad målsättning i byggandet av Hu Jintaos ”Harmoniska samhälle”.

Det kommer dock krävas betydande åtgärder för att förändra ett Kina som plågas av stor fattigdom, liksom ökande klyftor mellan de rika och fattiga och mellan landsbyggd och stad.

Tidningen uppmanar till en gemensam strategi för Kinas fortsatta ekonomiska utveckling. De vill se en förändring i landets ekonomiska utveckling så fort som möjligt, med ett fokus på högre kvalité och ökade profitmarginaler. Uppmaningen är helt i linje med Kinas försök att röra sig längre och längre ifrån sin tidigare roll som ”hela världens fabriksgolv”.

De avslutande två punkterna ägnas åt Hu Jintaos koncept om teknisk utveckling. Jingji Ribao skriver:

”Vi måste lita till kraften hos vetenskap och teknologi, allra viktigast är att substantiellt öka vår självständiga innovationsförmåga.”

Slutligen markeras den stora vikten av Hu Jintaos tal. De skriver att det är ”en marxistisk programskrift”.

Jiefang Junbao

Sist ut är den kinesiska befrielsearméns egen tidning; Jiefang Junbao. I sina fem samtalspunkter fokuserar de på ”möjligheter” kontra ”utmaningar”, de skriver att de två alltid följer varandra och att Kina nu står inför stora möjligheter liksom betydande utmaningar.

Jiefang Junbao tar också fasta på talets marxistiska och socialistiska innehåll. De skriver att utvecklingen av en socialistisk kultur (i enlighet med höstens beslut om ”intensifierade reformer på kulturområdet”) måste ske enligt den väg marxismen pekat ut.

De specificerar vidare ”om man säger att Kina enbart kan räddas genom socialism, så är det enbart genom socialism med kinesiska förtecken som dagens Kina kan fortsätta utvecklas, öka sitt välstånd och sin styrka”.

Att Kina måste gå sin egen väg är ett tema som återkommer flera gånger. Tidningen skriver att det behövs ett självständigare, stabilare och kraftigare stöd av konceptet om vetenskaplig utveckling. Hu Jintaos tal ”fortsätter betona konceptet om vetenskaplig utveckling, främjar ett harmoniskt samhälle, bidrar till att öppna upp nya horisonter för socialism med kinesiska förtecken och visar ytterligare en bit på vår framtida väg.”

— — —

Trots att ovanstående betänkanden och samtalspunkter alla följer partilinjen har de olika fokus. De representerar olika intressegrupper inom partiet, de kan därför läsas antingen som en sammantagen helhet eller ställas mot varandra.

Tolkningarna ger en inblick i hur partiet och partipressen beskriver sina förhoppningar för Kina under Xi Jinping. Hur väl dessa förhoppningar stämmer överens med tiden efter den 18:e partikongressen återstår att se.

Puck Engman
puck.engman@vflnyheter.se

 

8 reaktion på “Hu Jintao förbereder maktskifte i viktigt tal”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*