Arbetare i knivfabrik. FOTO: Wikimedia Commons

Kinesiskornas 2013: Halva himmelen, hela våldet

Den nyblivna 120-åringen Mao Zedong sade en gång att kvinnorna kan hålla upp halva himmelen(女人能顶半边天). Det gjorde de under revolutionen och det fortsätter de göra idag. Men inte heller under år 2013 innebar halva bördan någonting i närheten av halva makten.

Inom toppolitiken verkar kampen rentav gått bakåt sedan Maos tid. De kvinnliga kadrerna idag är färre och lägre rankade än vid decennieskiftet 1970-80, även om kvinnorna under de senaste tio åren lyckats bli något fler än de var vid bottennivåerna på 90-talet. Att partiets högst rankade kvinna, Liu Yandong, trots sin seniora ställning lämnades utanför politbyråns stående utskott — den kinesiska politikens mäktigaste beslutsfattande grupp — var ett betydande bakslag.

Diskriminering av kvinnor hittar vi såklart inte bara inom toppolitiken utan även på arbetsplatser och i högskolor. Könskvotering vid universiteten tvingar kvinnliga sökanden att prestera bättre än männen för att komma in på samma utbildning.

I arbetslivet fortsätter diskrimineringen då kvinnor har svårare att få jobb än män, framför allt vad gäller lågkvalificerade arbeten.

Väl inne på arbetsplatsen möts kvinnliga anställda i hög utsträckning av sexuella trakasserier från manliga kollegor och chefer. Värst drabbade är återigen de som har lågkvalificerade, lågbetalda anställningar.

I fabrikerna i Guangzhou rapporteras att uppemot sjuttio procent av de kvinnliga anställda har trakasserats sexuellt. Femton procent uppger att trakasserierna blivit så allvarliga att de inte känt något annat val än att byta jobb för att komma undan.

När kvinnorna kommer hem väntar alltför ofta våld från deras partner. I en ny undersökning sponsrad av FN uppger nästan 40 procent av kvinnorna att de utsatts för sexuellt eller fysiskt våld från sin manliga partner.

Av de män som någon gång våldtagit någon uppger 86 procent att de har rätt till sex, med våld om nödvändigt. 75 procent av våldtäkterna fick inga rättsliga påföljder och runt hälften av männen känner ingen ånger över vad de har gjort.

Undersökningen är den första i Kina att analysera mäns våld mot kvinnor utifrån kopplingen mellan våldet och männens attityder. Hypotesen är att en traditionell mansroll fortfarande är starkt närvarande i samhället och bidrar till mäns våld mot kvinnor.

Det är en tilltalande förklaring som har kommit att bli vida accepterad. Lockelsen ligger framför allt i upplysningsargumentet: om vi bara ser till att utbilda och upplysa så kommer denna traditionella, sjuka bild av könsrollerna lämna rum åt en modern, sund motsvarighet.

Den här teorins begränsning är att den undviker den obehagliga frågan om våldets logik. De exempel (de finns såklart fler) på våld, trakasserier och diskriminering som listas ovan analyseras alltför ofta i isolering.

Diskriminering i politiken, trakasserier på jobbet och våld i hemmet behandlas ofta som separata problem. De ses som kvardröjande rester av det traditionella samhällets unkna könsroller.

Men det finns också en bakomliggande rationalitet som inte direkt har något med könsroller att göra. Diskrimineringen stänger helt enkelt ute kvinnorna från maktens rum medan trakasserierna och det könsbaserade våldet förstärker den rådande sexuella maktordningen.

Det är oansvarigt att blunda för rationaliteten bakom dessa praktiker, det är fegt att vägra se det reaktionära våld som männen med makten systematiskt riktar mot de kvinnor som utmanar den. Våldets logik gör att upplysningsarbetet bara kan komma en bit på vägen.

Men kampen mot detta systematiska våld fortsatte som tur är även den under 2013. China Labour Bulletin uppmärksammar till exempel i sitt senaste nyhetsbrev de kvinnliga arbetarnas kamp under det gångna året. Arbetsrättsorganisationen skriver att 2013 var året då ”kvinnorna gått i bräschen för kampen” genom ökad organisering, initiativ för kollektiva förhandlingar och gemensamt arbete mot diskriminering och trakasserier.

Puck Engman
puck.engman@vflnyheter.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*