Etikettarkiv: diskriminering

20 januari 2014

Kinas regering publicerade under söndagen det så kallade ”första dokumentet” (No.1 Central Document); så kallat för att det utgör ett första policybeslutet för året. Det har därför har ett visst symboliskt värde.

Årets första dokument fokuserade på landsbygdsreform:

China should improve its national food security system, deepen rural land system reform and improve rural governance, while intensifying support and protection for agriculture and promoting financial support for rural areas, it said.

Kina dras med stora problem i jordbruket, då otjänligt vatten, förgiftad jord och andra miljöproblem blivit en allt mer märkbar konsekvens av landets makalösa ekonomiska tillväxt sedan 80-talet. Matsäkerhet, miljöskydd, nationell matsjälvförsörjning (som är ett uttalat politiskt mål) och markreform (som hoppas bidra till tilltagande urbanisering samt utökad mekanisering av jordbruket) är tunga politiska frågor som partiet i och med dokumentet tycks vilja understryka ytterligare.

Dagens länkar:

China’s GDP up 7.7 pct in 2013 – Xinhua

Som förutspått växte Kinas ekonomi med 7,7 procent under 2013 vilket innebar att BNP nådde upp till sammanlagt 56,88 biljoner yuan.

How Much Did Consumption Contribute to China’s Growth? – WSJ

Eftersom Kina hoppas strukturera om ekonomin för att bli mindre beroende av export frågar WSJ sig hur mycket av förra årets tillväxt som egentligen kom från inhemsk konsumtion? Frågan är fortfarande obesvarad, men i alla fall en ekonom hävdar att konsumtionen i själva verket minskade under 2013. Based on data that drill down more closely on consumers and households and strip out the government, consumption rose to 36% of GDP in 2012 compared with 34.9% in 2010, he said. But for 2013, he pointed to the flood of credit that banks and others injected into the economy as growth slowed, perking up big state-led projects and boosting investment’s contribution

Beijing’s Corruption Crackdown Is a Boon for Bargain-Hunting Chinese – WSJ

Den pågående antikorruptionskampanjen har inneburit svåra tider för lyxbranschen. Inom turism-, och hotell- och resturangbranschen tycks lyxiga hotell och flygbolag istället anpassa sig ett nytt klientel: medelklassen. Billigare business-class, rabatter på banketter och medelmåttiga hotellkedjor avancerar.

Gays reveal extent of Chinese clinics’ ‘sexual reorientation’ therapies – SCMP

Vittnesmål från de många metoder som används av kliniker runtom i Kina för att ”korrigera” homosexuella. De frivilliga programmen använder extrema metoder — så som elchocker av genitalier, mediciner och hypnos — för att få homosexuella att bli ”normala”. Den lukrativa branschen vänder sig till individer som känner att livet som homosexuell är alltför svårt eller som pressas av sina familjer att gifta sig och skaffa barn.

China’s police nullifies 790,000 fake IDs – Xinhua

Polisen har förstört 790 000 falska identitetshandlingar, rapporterar statlig media. De skyldiga har enligt Xinhua redan dömts för förfalskning.

China’s Unprecedented Political Reforms – Asia Unbound

Replik till riskkapitalisten Eric X Li’s rosiga bild av ”politisk reform” i Kina, efter tredje plenumet. Elizabeth C Economy konstaterar att politisk reform inte kan anses aktuellt då Xi Jinping snarare tycks ha kopplat greppet hårdare om civilsamhället, och strypt det offentliga samtalet. Fiskala reformer innebär per automatik inte politiska reformer, skriver Economy.

Feature: Doctorate should not be stigma in seeking boyfriend: Chinese ”prettiest female doctor” –  Xinhua

Xinhua har intervjuat en kinesisk doktor som jobbar vid ett labb i Leeds och som blivit känd som Kinas ”sötaste kvinnliga doktor” på olika sociala medier. Kvinnor med en doktorsexamen anses ha svårt att hitta en partner i Kina och avråds ofta från att fortsätta sin akademiska karriär för att istället hitta en man.

China’s noisy dancing retirees have local residents up in arms – The Guardian

En ökande källa till frustration i storstäderna tycks vara amatörmässiga ansamlingar av dansgrupper (de flesta som varit i Kina har antagligen sett dessa grupper av företrädesvis äldre medelålders kvinnor som kvällstid samlas för att dansa vid gathörn och torg). Flera attacker på grupper har rapporterats den senaste tiden, genomförda av boende som ledsnat på oväsendet:

She tried asking the dancers nicely, she said, but ”they didn’t give a damn”. ”I told their leader very politely, ‘I live with my mum and she is over 90. She’s unwell and has heart problems. Could you keep your volume down or move to another place?’ They were very rude and came towards me, surrounding me,” she recounted. Then? ”Then,” she said, ”they just kept dancing.”

Kinesiskornas 2013: Halva himmelen, hela våldet

Den nyblivna 120-åringen Mao Zedong sade en gång att kvinnorna kan hålla upp halva himmelen(女人能顶半边天). Det gjorde de under revolutionen och det fortsätter de göra idag. Men inte heller under år 2013 innebar halva bördan någonting i närheten av halva makten.

Inom toppolitiken verkar kampen rentav gått bakåt sedan Maos tid. De kvinnliga kadrerna idag är färre och lägre rankade än vid decennieskiftet 1970-80, även om kvinnorna under de senaste tio åren lyckats bli något fler än de var vid bottennivåerna på 90-talet. Att partiets högst rankade kvinna, Liu Yandong, trots sin seniora ställning lämnades utanför politbyråns stående utskott — den kinesiska politikens mäktigaste beslutsfattande grupp — var ett betydande bakslag.

Diskriminering av kvinnor hittar vi såklart inte bara inom toppolitiken utan även på arbetsplatser och i högskolor. Könskvotering vid universiteten tvingar kvinnliga sökanden att prestera bättre än männen för att komma in på samma utbildning.

I arbetslivet fortsätter diskrimineringen då kvinnor har svårare att få jobb än män, framför allt vad gäller lågkvalificerade arbeten.

Väl inne på arbetsplatsen möts kvinnliga anställda i hög utsträckning av sexuella trakasserier från manliga kollegor och chefer. Värst drabbade är återigen de som har lågkvalificerade, lågbetalda anställningar.

I fabrikerna i Guangzhou rapporteras att uppemot sjuttio procent av de kvinnliga anställda har trakasserats sexuellt. Femton procent uppger att trakasserierna blivit så allvarliga att de inte känt något annat val än att byta jobb för att komma undan.

När kvinnorna kommer hem väntar alltför ofta våld från deras partner. I en ny undersökning sponsrad av FN uppger nästan 40 procent av kvinnorna att de utsatts för sexuellt eller fysiskt våld från sin manliga partner.

Av de män som någon gång våldtagit någon uppger 86 procent att de har rätt till sex, med våld om nödvändigt. 75 procent av våldtäkterna fick inga rättsliga påföljder och runt hälften av männen känner ingen ånger över vad de har gjort.

Undersökningen är den första i Kina att analysera mäns våld mot kvinnor utifrån kopplingen mellan våldet och männens attityder. Hypotesen är att en traditionell mansroll fortfarande är starkt närvarande i samhället och bidrar till mäns våld mot kvinnor.

Det är en tilltalande förklaring som har kommit att bli vida accepterad. Lockelsen ligger framför allt i upplysningsargumentet: om vi bara ser till att utbilda och upplysa så kommer denna traditionella, sjuka bild av könsrollerna lämna rum åt en modern, sund motsvarighet.

Den här teorins begränsning är att den undviker den obehagliga frågan om våldets logik. De exempel (de finns såklart fler) på våld, trakasserier och diskriminering som listas ovan analyseras alltför ofta i isolering.

Diskriminering i politiken, trakasserier på jobbet och våld i hemmet behandlas ofta som separata problem. De ses som kvardröjande rester av det traditionella samhällets unkna könsroller.

Men det finns också en bakomliggande rationalitet som inte direkt har något med könsroller att göra. Diskrimineringen stänger helt enkelt ute kvinnorna från maktens rum medan trakasserierna och det könsbaserade våldet förstärker den rådande sexuella maktordningen.

Det är oansvarigt att blunda för rationaliteten bakom dessa praktiker, det är fegt att vägra se det reaktionära våld som männen med makten systematiskt riktar mot de kvinnor som utmanar den. Våldets logik gör att upplysningsarbetet bara kan komma en bit på vägen.

Men kampen mot detta systematiska våld fortsatte som tur är även den under 2013. China Labour Bulletin uppmärksammar till exempel i sitt senaste nyhetsbrev de kvinnliga arbetarnas kamp under det gångna året. Arbetsrättsorganisationen skriver att 2013 var året då ”kvinnorna gått i bräschen för kampen” genom ökad organisering, initiativ för kollektiva förhandlingar och gemensamt arbete mot diskriminering och trakasserier.

Puck Engman
puck.engman@vflnyheter.se

13 oktober 2013

Nyligen möttes representanter för världens största nyhetsförmedlare i Hangzhou, Kina, för det relativt nya fenomenet World Media Summit – ett möte konstruerat av kinesiska statliga nyhetsbyrån Xinhua, på uppdrag av moderpartiet.

Trots att WMS är något så ovanligt som ett möte mellan den fria pressens största globala aktörer och världens största enpartistat så har konferensen totalt ignorerats i internationell press – vilket David Bandurski på China Media Project cyniskt noterar i sin artikel Your only report on the World Media Summit.

”… since its first “presidium” in 2009, and one of the things I find most incredible is that there are virtually no news reports of the event anywhere outside China. This is an international summit about media, hosted by a country that has an abysmal record this year alone on media and information (including the crippling of Sina Weibo, its most vital media platform), and no one wants to talk about it.”

Vid årets World Media Summit bestämdes det att ett globalt pris för journalistik skulle införas som WMS skulle backa upp, samt att nästa års möte skulle organiseras av New York Times (vars hemsida ironiskt nog är censurerad i Kina).

Dagens länkar:

China mulls lifting coal export tax in 2014: paper – Reuters

Kina överväger att lyfta sina exporttullar på kol, då den stora tillgången på inhemskt kol lett till prisfall:  … stubborn oversupply at home has driven prices to a four-year low after a 10-month slump, forcing miners into losses and starting a price war among low-cost majors aimed at increasing sales.

China’s women professionals challenge workplace inequality – SCMP

Nya studier visar att kinesiska kvinnor upplever att de diskrimineras mer på arbetsmarknaden nu, än för tjugo år sedan: In 2009, the Centre for Women’s Law and Legal Services at Peking University surveyed 3,000 women over a year and found that one in four women were denied a job due to their sex.

Murder of a monk – The Economist

Längre artikel om den tibetanske munken Choje Akong Rinpoche som mördades i Sichuanprovinsen i tisdags. Akong var i området kring provinshuvudstaden Chengdu för att besöka några välgörenhetsprojekt, när han och två andra knivhöggs till döds. Hittills har en person gripits för trippelmordet. Den gripne mannen sägs vara en konstnär som levde bland munkarna och som blev förargad när han inte fick betalt för de skulpturer han arbetat på.

Taiwan under pressure to engage China in political dialogue – SCMP

Eventuella politiska diskussioner mellan Taiwan och Kina aktualiserades på ett möte mellan båda parters representanter vid de senaste dagarnas Cross-Strait Peace Forum. Kinas ansvarige för Taiwan-frågan Zhang Zhijun kommenterade: ”[The mainland] has the necessary patience as well as a strong determination to see cross-strait unification, but that does not mean waiting passively without doing anything,” Zhang told Taiwanese media.

China’s red tape goes under the knife – Xinhua

Kommunistpartiet gör sig av med gamla regler och bestämmelser. Redan förra året togs onödiga regler från 1978-2012 bort, men denna gång ska den ansvariga kommissionen rikta in sig på bestämmelser från Folkrepublikens grundande 1949 till 1978.

Diskriminering stort problem visar ny rapport

HONGKONG China Labour Bulletin, en arbetsrättsorganisation i Hongkong, publicerade på onsdagen en rapport som visar på fortsatt stora problem med diskriminering på den kinesiska arbetsmarknaden, trots förbättrad lagstiftning.

I sin rapport kartlägger China Labour Bulletin (CLB) diskriminering mot flera olika grupper på den kinesiska arbetsmarknaden, bland annat beskriver de köns- och åldersdiskriminering samt diskriminering av arbetssökande med olika former av handikapp eller sjukdomar.

CLB är en icke-statlig organisation som startades upp 1994 i Hongkong. Gruppen arbetar med att kartlägga, analysera och förbättra arbetsvillkor i Kina.

Den nya rapporten visar att diskriminering fortsätter vara utspritt och accepterat i Kina idag. Detta trots att en ny anställningslag från 2008 var tänkt att rätta till problemen.

Kvinnor är en av de diskriminerade grupperna, inte bara på arbetsmarknaden, utan även under utbildning. Könskvoter på universitet och högskolor gör att unga kvinnor måste prestera bättre än männen för att komma in på samma utbildning.

Könsdiskrimineringen fortsätter sedan i arbetslivet, där kvinnor generellt har svårare att få jobb, framför allt vad gäller lågkvalificerade arbeten.

I Kina är det vanligt att jobbannonser reserveras för antingen kvinnor eller män, CLB fann att 10% av annonserna totalt och 23% av de för lågkvalificerade arbeten var riktade på detta sätt. Vanligt är att män söks för kontorsarbete och chefspositioner medan kvinnor söks som försäljare eller sekreterare.

På samma sätt riktas annonser till sökande inom en viss ålderskategori. I annonser för fabriksarbetare efterfrågas ofta att den sökande är under 30 år.

Anställda diskrimineras också på grund av sin födelseort. Kinas rigida system för registrering av hushåll (hukou 户口) har fått en enorm mängd migrantarbetare som följd. Dessa söker sig in till städerna på jakt efter arbetstillfällen och blir där till andra klassens medborgare.

Migrantarbetarna har svårt att få tillgång till sjukvård, socialtjänst och utbildning för sina barn. De anställs framför allt för lågkvalificerat arbete, där de ofta får sämre betalt än lokala arbetare och är mer benägna att hamna i dispyt med arbetsköpare på grund av exempelvis utebliven lön.

Arbetssökande med mentala eller fysiska handikapp eller som lider av sjukdom möter även de en utbredd diskriminering.

Bärare av sjukdomar som Hepatit B eller virus som HBV och HIV diskrimineras ofta på grund av okunnighet om sjukdomarna. Många tror felaktigt att sjukdomarna kan komma att spridas på arbetsplatsen, detta trots det upplysningsarbete som utförts av gräsrotsorganisationer som Yirenping.

CLB menar att det fortsatta problemen med diskriminering framför allt beror på en undermåligt formulerad och tillämpad lagstiftning. De rekommenderar att lagstiftningen utvidgas, att böter för diskriminering höjs och att en statlig instans för hantering av diskrimineringsfrågor instiftas.

Puck Engman
puck.engman@vflnyheter.se