Etikettarkiv: Marktvist

9 december 2013

Dramatiken tätnar i Östkinesiska havet, efter att även Sydkorea nu utvidgat sin flygförsvarszon – så att den de facto överlappar den nya kinesiska zonen, som upprättades för några veckor sedan.

Sydkorea vill tona ner händelsens betydelse, rapporterar The Telegraph:

We believe this will not significantly impact our relationships with China and with Japan as we try to work for peace and cooperation in Northeast Asia,” defence ministry head of policy Jang Hyuk told a briefing.

Men faktum är att både Japan, Kina och Sydkorea nu har flygförsvarszoner (s.k. ADIZ, Air Defence Identification Zone) som överlappar varandra; d.v.s. territorium som myndigheterna för vardera land gör anspråk på till den grad att de kräver att utländska flygplan ska identifiera sig för landets myndigheter när de flyger in i zonen.

Med denna struktur i botten är det svårt att se hur läget i Östkinesiska havet just nu blev mindre laddad.

I en relaterad händelse styrde tre båtar från kinesiska kustbevakningen under söndagen in mot de omtvistade öarna Diaoyu, eller Senkaku. De kom inom tolv sjömil från öarna och var alltså inne på territorium som japanerna gör anspråk på. Det var första gången som den kinesiska kustbevakningen rört sig i det omtvistade området sedan flygförsvarszonen inrättades.

Dagens länkar:

The politics of adjustment – Michael Pettis

Mycket läsvärd analys om Kinas stundande omställning av författaren och professorn Michael Pettis. I ett historiskt kontext är omfattande reformer i Kina ofrånkomliga – och kommer inte begränsas till den ekonomiska sfären utan kommer förändra samhället i grunden. Denna omställningsprocess kommer sannolikt också vara betydligt mer komplicerad och destruktiv än vad som först kan uppskattas, vilket exempel från 1900-talet visar (USA på 30-talet, Japan i slutet av 80-talet, Sovjetunionen på 60-talet etc). Det är därför som Xi Jinping nu hänsynslöst konsoliderar sin makt: för att samla en stark ledarklick som har mandat att sätta igång ett omfattande omställningsarbete av Kina.

New ”two-child” rules to start from early 2014 – Xinhua

Från början på nästa år ska föräldrar där åtminstone den ena parten är ensambarn tillåtas att skaffa två barn, meddelar Yang Wenzhuang vid hälso- och familjeplaneringskommissionen: ”The latest relaxation of the family planning policy will probably be implemented early next year after local administrations finish preparations and local legislatures give the final pass by amending the regulation,” he said.

China November inflation slows to 3 percent, eases tightening fear – Reuters

Inflationen ökningstakt saktar in i november, konsumentprisindex steg under förra månaden med 3 procent, ned från rekordhöga 3,2 procent. Matpriser steg med 5,9 procent, ned från 6,5 procent i oktober.

Experts interpret the Chinese Dream – China Daily

Funktionärer och akademiker ”från hela världen” träffades i helgen i Shanghai för en internationell dialog på temat den kinesiska drömmen. På plats var bland annat Robert Lawrence Kuhn, känd som Jiang Zemins främste försvarare, som föreslog en femdimensionella taxonomi (nationell, historisk, personlig, global och antitetisk)  för att förstå den kinesiska drömmen: The ”personal Chinese Dream”, for instance, focuses on the well-being of individual citizens and thus modifies traditional notions of the primacy of the collective over the individual. ”In other words, to fulfill properly the national Chinese dream is to fulfill properly the personal Chinese dream,” he said.

Vietnam Tightens Land Seizure Law After Farmers Protest – Bloomberg

Även hos socialistgrannen Vietnam är myndigheters och företags övertagande av mark en källa till social oro. I juli införde Vietnam därför en lag som ska begränsa myndigheternas möjligheter att tvinga bort bönder från deras mark, det får nu enbart ske om det är för projekt som ”gynnar allmänheten och nationen”.

DPRK leader’s uncle Jang Song-thaek stripped of all posts, expelled from WPK – Xinhua

Nordkoreas ledare Kim Jong-un har gjort sig av med sin mäktige farbror Jang Song-thaek i ett drag som enligt Sydkorea är början på en omstrukturering av den nordkoreanska ledarstrukturen.

17 oktober 2013

Veckans nyhetshändelse (ur en europeisk synvinkel) än så länge är det brittiska statsbesöket i Kina, bestående av finansministern George Osborne, ackompanjerad av Londons borgmästare Boris Johnson. Som vi berättade igår handlar det mesta om ekonomiska samarbeten; friare valutahandel, banker och visum.

The Guardian skriver en läsvärd analys av besöket:

In a sense, all of these players are merely doing what any serious statesman has to: bending the knee to economic reality. After a third of a century, near double-digit growth really does start to tot up: China is already the top trading partner for most nations on earth, the biggest holder of foreign reserves and, of course, the workshop of the world.

I kinesiska sociala medier uppmärksammades Boris Johnsons tunnelbanefärd som ett exotiskt inslag i ett Kina där ledarna aldrig skulle åka kollektivt.

Dagens länkar:

China sends riot police to block new protests by flood victims – Reuters

Upplopp i Zhejiang-provinsen slås ner av polis, efter att boende i staden Yuyao visat sitt missnöje med myndigheternas krishantering av översvämningar orsakade av tyfoner.

Shanghai to Jiangsu subway link is a mainland first – SCMP

Kinas första inter-provinsiella tunnelbanelinje togs i bruk under onsdagen i Shanghai, och binder därmed samman staden Shanghai (som har provins-status) med grannen Jiangsu-provinsen. Linje 11, som det handlar om, är nu 72 kilometer lång.

China Said to Study Investing More Reserves in European Property – Bloomberg

I ljuset (eller kanske mer passande ”mörkret”) av budgetkrisen i USA överväger Kina att investera mer av sina tillgångar i Europa, snarare än USA.

China’s rich get richer despite slowdown of economy: Forbes – The China Post

Kinas allra rikaste klarar sig fortsatt bra trots att ekonomin saktat ned under året. De 400 rikaste kineserna blev 150 miljarder US dollar rikare i år, rapporterar Forbes, en ökning med nästan 400 miljoner var.

The anatomy of a Shanghai land grab: Residents kidnapped, their homes destroyed – Marketplace

En ingående, upprörande skildring av lokala myndigheters taktik för att få boende att flytta från det nedgångna Maggie Lane som råkar ligga i den mycket eftertraktade franska koncessionen i Shanghai. Boende i området rapporterar misshandel och kidnappning samt att deras hem demolerats för att göra plats för nya fastigheter. 2005 satte ett byggföretag eld på ett hus för att skrämma ut de boende så att huset kunde rivas, istället brändes ett äldre par ihjäl.

Citic Trust Program Envisions Market-Oriented Approach to Rural Land Issue – Caixin

Citic Trust, en gren av statsägda Citic Group, har i samarbete med ett distrikt i Suzhouprovinsen tagit fram en förvaltningsprodukt för att kunna exploatera mark. Den 12-åriga produkten innebär rätten att förvalta 360 hektar land, en siffra som väntas stiga till nästan 1700 hektar inom några år. Zhang Jisheng, deputy general manager of Citic Trust, said on October 15 that the trust product would allow for the land to be better used and for farmers to benefit from this. ”Trust companies can use these products to promote rational reallocation of land resources, which can push for more concentrated and modern management of land, eventually increasing the productivity of the land and its inherent value, and share it with farmers,” he said. The arrangement separates the ownership, usage rights and management rights of the land to draw clear borders, Zhang said.

Tsinghua professor: Non locals should take tests to get Beijing residency – Offbeat China

Kinas Jan Björklund vill att inflyttade Beijingbor ska tvingas genomgå ett prov innan de kan få ett hukou (hushållsregistreringsintyg). Professorn vid universitetet Qinghua tänker sig att provet skulle kunna innehålla frågor om läskunnighet, rättsmedvetande, särskilda färdigheter etc. Ett hukou är ett dokument som visar på din mantalsskrivning och krävs för att få fördelaktig tillgång till exempelvis sjukvård, boende och utbildning där du är skriven.

Markreformer nödvändig förutsättning för urbanisering

Det nya ledarskapet vill främja en högkvalitativ, människovänlig urbanisering, men fattiga nyinflyttade lantbrukare blir lätt en utsatt grupp och källa till social oro. Markreformer kan bli en viktig bit i urbaniseringspusslet och ett sätt för staten att underlätta flytten från landsbygden in till stan.

I samband med det nationella revisionskontorets granskning av skulderna hos lokalregeringar (d.v.s. all administration på en nivå lägre än den nationella) runt om i landet kommenterade centralbankens ordförande Zhou Xiaochuan att ett stort problem är att finansieringen av lånen är beroende av försäljning av mark snarare än skatteintäkter. I sin kommentar skrev Zhou:

”Allteftersom Kina utvecklas i snabb takt vill lokalregeringarna på vissa håll accelerera sin urbanisering och behöver omfattande investeringar. Men, eftersom administrationens finanser är begränsade, vad kan de göra? Därför ser de till framtida inkomster för att kompensera för bristande finansiering idag.”

Zhou Xiaochuans kommenterade den ofinansierad skuldsättningen men visar också vilken viktig roll försäljning av mark fått för lokalregeringarna efter centraliseringen av skatteintäkterna i början på 90-talet.

I Kina har bönder rätt att leasa sin mark, men inte rätt att själva sälja den på marknaden. Istället är det de lokala myndigheterna som kan sälja kontrakten vidare. De lokala regeringarna kan konfiskera marken för att sedan sälja den vidare till företag och gör därmed en god vinst.

Myndigheternas konfiskering av mark blivit en av de största källorna till social oro på den kinesiska landsbygden. I byar som exempelvis Wukan har invånarna protesterat mot att myndigheterna beslagtagit deras mark i utbyte mot vad de själva menar är undermålig kompensation.

Zhous kommentar kan även läsas som en varning: sluta lita till försäljning av mark, för det är inte säkert att den kommer fortsätta vara er att sälja.

När regeringen nu ska lägga upp riktlinjerna för landets framtida urbanisering och försäkrar att de arbetar för en kontrollerad, harmonisk flytt från landsbygden är en av de stora frågorna hur dessa kapitalsvaga landsortsbor ska integreras i stadslivet.

En nyckelfråga är det så kallade hukousystemet som innebär att platsen där ens hushåll är registrerat avgör tillgång till det sociala skyddsnätet. En migrantarbetare i storstaden vars hushåll är registrerat ute på landet har hittills haft begränsad tillgång till sjukvård, bostäder, skolgång för barnen med mera.

En annan avgörande fråga är hur före detta lantbrukare ska ha råd att leva ett drägligt liv i städer där hus- och matpriser blir ständigt dyrare. Här skulle försäljningen av den egna marken kunna bli ett viktigt startkapital.

I Kina äger nämligen en mycket stor del av befolkningen sitt eget hem. Enligt China Household Finance Survey från 2011 äger nära 90 procent av Kinas befolkning sitt eget hem, detta kan jämföras med 63 procent världen över och runt 60 procent i Sverige.

Att lantbrukare inte kan sälja sin bostad eller mark gör emellertid att migrantarbetare ofta lever under spartanska villkor i städerna medan den äldre generationen stannar kvar på landsbygden och tar hand om både barn och hus.

Allt detta kan nu vara föremål för förändring. Redan under sommaren (VFL, 7 augusti) uppmärksammades ett beslut från provinsregeringen i Guangdong som sade att invånare på landsbygden ska få rätt att sälja en del av sin mark ämnat för husbygge.

Trots att fortsatta begränsningar på försäljningen gäller skriver Caixin att: ”tillkännagivandet av dessa regler fortsätter underlätta för cirkulation av mark ämnat för husbygge.”

Det är lätt att avfärda detta som begränsade reformer på provinsnivå, men tidigare reformer i Kina har också följt ett mönster där lokala experiment föregår stegvisa reformer.

Att tillåta bönderna att sälja sina grödor på den fria marknaden liksom uppöppnandet av de Speciella Ekonomiska Zonerna (SEZ) var båda essentiella reformåtgärder under 80-talet som inledningsvis genomdrevs lokalt och i begränsad omfattning.

Under World Economic Forums sommarkonferens i Dalian häromveckan underströk Internationella Valutafondens vice VD Zhu Min att om Kina lyckas genomdriva markreformer och släppa markpriserna fria kan det potentiellt vara till stor nytta för både jordbruket och den ekonomiska tillväxten.

Initiativet till experiment som det i Guangdong kommer från politiskt håll snarare än från marknaden, uppger forskaren Li Guoxiang från Kinas akademi för samhällsvetenskap i intervju med tidningen Dagens Ekonominytt.

Att initiativet kommer från det politiska ledarskapet gör att flera experter på landsbygdsfrågor tror att markreformer kommer bli en viktig del av nästa reformpaket och kan komma att bli en av nyckelfrågorna under partiets tredje plenum i november.

Men, hävdar dessa experter, under plenumet kommer det sannolikt handla om att lägga fram allmänna riktlinjer, medan specifika åtgärder kommer få vänta ytterligare.

Mycket återstår att göra innan några storskaliga markreformer kan påbörjas, framför allt gäller det för de skuldtyngda lokalregeringarna att hitta alternativ finansiering och minska sitt låneberoende.

Puck Engman
puck.engman@vflnyheter.se

Advokat frisläppt efter husarrest

GUANGXI Advokaten Yang Zaixin, som företrätt lokalbefolkningen i Guangxi under markuppköpen av deras land för Stora Ensos nya pappersbruk, har släppts på fri fot. Yang har suttit fängslad utan rättegång i 15 månader.

Yang Zaixin släpptes i torsdags förra veckan, enligt ett pressmeddelande från teamet bakom dokumentärfilmen Red Forest Hotel som handlar om svensk-finska pappersjätten Stora Ensos nya pappersbruk i Beihai, Guangxi-provinsen.

VFL har tidigare skrivit om dokumentären, och marktvisterna i Beihai som fortsätter skapa problem för Stora Enso.

Enligt Mika Koskinen, den finske journalist som gjorde filmen Red Forest Hotel, så släpptes Yang för att ingen instans i det kinesiska rättssystemet var villig att ta upp Yangs fall, och de så kallade brott han ska ha gjort sig skyldig till, varför han släpptes efter att ha spenderat maximal tid i husarrest.

Yang ska enligt Koskinen nu vila upp sig, och sedan fortsätta sitt jobb som advokat.

Björn Djurberg
bjorn.djurberg@vflnyheter.se