Etikettarkiv: Nanfang Zhoumo

Hårdare tag mot internetrykten

Under våren och sommaren har en statlig kampanj för att hålla internet ”rent” intensifierats, den främsta måltavlan under de gågna veckorna har varit opinionsbildande kändisar som anklagas för ryktesspridning. Denna repressiva kampanj har väckt frågor kring det nya ledarskapets reformvilja, men partihistorien visar att omfattande reformer ofta går hand i hand med förföljelse av politiska motståndare.

Efter Nanfang Zhoumos uppmärksammade protester mot censuren av tidningens nyårsledare ser partiet ut att gå till motattack. Flera inblandade har sedan dess arresterats och kontrollen av medierna har hårdnat.

Ihärdiga rykten gör gällande att partiets propagandachefer samlades för en konferens i Beijing i mars för att höra de nya riktlinjerna för stärkandet partiets kontroll över media.

Bland annat ska konferensen ha pekat ut de så kallade ”nya tre anti” – de som är mot partiet, mot staten och mot nationen – inom publicitetsapparaten. Formuleringen är en direkt referens till 1951 års ”tre anti”-kampanj för att rensa upp inom den nybildade Folkrepublikens byråkrati.

I slutet av april ska ett hemlighetsstämplat dokument ha skickats från Kommunistpartiets generalkontor ut till kadrer på länsnivå runt om i landet. Där uppmanades att sprida den 18:de partikongressens anda och propagera för den kinesiska drömmen.

Dessutom ska dokumentet lista ”sju nämn-icke” (七不讲), det vill säga sju ämnen som inte får diskuteras. Anonyma källor uppger att ”universella värden”, ”civilsamhälle” och ”konstitutionalism” är bland de sju otillåtna ämnena.

Förutom att stärka partiets styre av traditionella medier har fokus till stor del legat på internet och sociala medier. Framför allt har det gällt det svårcensurerade Weibo – Kinas motsvarighet till Twitter.

Förbättrandet av internetmiljön har varit på partiets agenda sedan ordförande Hu Jintao ledde den förra centralkommitténs sjätte plenum i oktober 2011 på temat “den socialistiska kulturens utveckling”.

Då var höghastighetstågolyckan i Wenzhou färsk i minnet, nyheten spreds först på sociala media och officiella medier anklagades för att vara både långsamma och tona ned situationens allvar.

Under centralkommitténs möte identifierades både möjligheter och risker med internet, men framför allt handlade det om att stärka partiets ”vägledning och kontroll”. Tiden efter plenumet skedde ett fåtal – av statlig press uppmärksammade – tillslag mot ryktesspridning på internet.

Under 2013 har denna kampanj intensifierats ytterligare.

På senaste tid har de främsta målen varit de stora V:na, det vill säga verifierade konton på Weibo med stora mängder följare. De inflytelserika opinionsbildare som äger dessa konton har identifierats som ett subversivt hot mot regimen.

Tillsammans med medborgarrättsadvokater (维权律师), underjordiska trossamfund (地下宗教), dissidenter (异见人士), utsatta grupper (弱势人群) har internetledare (网络领袖) beskrivits som de ”nya fem svarta kategorierna”, en referens till de värst sedda samhällskategorierna under kulturrevolutionen.

I en artikel publicerad i partitidsskriften Röda Fanan i april skriver Ren Xianliang, vice propagandachef i Shaanxi att myndigheterna alltför länge sett mellan fingrarna vad gäller dessa stora V:n och att det nu är dags att göra något åt det:

Även när det gäller de där mäktiga medierna, kända websajterna, kända bloggarna och Weibos stora V:n måste administrationen våga sätta hårt mot hårt, när de bör varnas ska de varnas, när de bör tystas ska de tystas, när de bör stängas ned ska de stängas ned. Om lagar, regler och förordningar bryts så ska det hanteras i enlighet med lagen, aldrig med silkeshandskar.

Under sommaren verkar temperaturen ha stigit ytterligare och statlig media har uppmanat till bättre beteende online och propagerat mot ryktesspridning.

I mitten av augusti hölls en konferens kring Kinas internet där sju baslinjer för ett ”rent” internet lades fram (28 augusti). Det handlade bland annat om att upprätthålla ”lagar och regler” och ”det socialistiska systemet” men också ”informationens riktighet”.

Det teoretiska arbetet har även fått praktiska konsekvenser.

I Wuhan greps 27 personer på ett företag misstänkt för att ha spridit rykten via 312 stora V-konton.

Mest uppmärksammat har ett polisingripande i Beijing blivit. Där greps ytterligare 27 personer misstänkta för att ha varit involverade i en prostitutionshärva (29 augusti).

Skälet till uppmärksamheten är att den kines-amerikanske Charles Xue – med över 12 miljoner följare på Sina Weibo – finns bland de gripna. Händelsen har skapat stora rubrikerna i statlig press och artiklarnas vinkling visar hur man genom gripandet försöker undergräva allmänhetens förtroende för de “stora V:na”.

Av många uppfattas det emellertid som en smutskastningskampanj och kommentarerna på Weibo är till stor del satiriska och cyniska. Många uttrycker öppet stöd till Charles Xue, de tror antingen att anklagelserna är påhittade (trots att Xue uppges ha erkänt i polisförhör) eller att han är skyldig men att motivationen bakom polisens ingripande är politiskt.

Kontrollen över media har visserligen hårdnat sedan Nanfang Zhoumos protester i början av året, dessutom har kampen mot ryktesspridning intensifierats under våren och sommaren, men det rör sig som sagt inte om nya initiativ.

Istället verkar staten nu i allt högre grad implementera de riktlinjer som lades fram av Hu Jintaos administration 2011.

Även om det påstådda förbudet mot att skriva om ”universella värden” och ”konstitutionalism” är oroande, innebär därför inte dessa bakslag för yttrandefriheten nödvändigtvis att Xi Jinpings nya administration är rödare eller mer konservativ än tidigare antagits.

Tvärtom har de omfattande ekonomiska och politiska reformer som ägt rum sedan Deng Xiaoping öppnade upp Kina ofta genomdrivits på samma gång som repressiva kampanjer.

Att påstå – som vissa nu gör – att den store ”reformfadern” Deng Xiaoping skulle agerat annorlunda i Xi Jinpings plats, att han skulle ha ”arbetat hårt för att göra samhället till en allierade” är historielöst. Även om vi glömmer bort de värsta brotten från 1989.

Under Deng Xiaopings ledning bedrevs kampanjer först mot ”andlig förorening” och senare mot ”borgerlig liberalisation” som fick en alltför frispråkig författares son att utbrista: ”För alla andra är kulturrevolutionen över, men för våran familj fortsätter den!”

Jiang Zemin – som var president under Kinas ekonomiskt kanske mest liberala årtionde – var den ytterst ansvarige för förföljelser mot Falun Gong och Kinas Demokratiparti. Samtidigt som demokratiaktivister och sektmedlemmar fängslades eller försvann förhandlade premiärminister Zhu Rongji med USA om Kinas medlemskap i Världshandelsorganisationen.

Det återstår att hur den nuvarande smutsiga kampanjen mot opinionsbildare utanför partiets kontroll fortsätter. Likaledes återstår det att se hur Xi Jinpings kinesiska dröm egentligen ser ut, kanske kommer vi veta lite mer efter partiets tredje plenum i november.

Oavsett vilket kan vi vänta oss att partiet kommer fortsätta sitt arbete för social (och medial) kontroll, oavsett vilka ekonomiska och politiska reformer som står på tur.

Puck Engman
puck.engman@vflnyheter.se

Censurfall triggar pressfrihetsdebatt

GUANGZHOU En omfattande pressfrihetsdebatt har blossat upp i Kina efter att veckotidningen Nanfang Zhoumo, Söderns Veckoblad, kraftfullt protesterat mot censureringen utav en av tidningens ledarartiklar.

Nanfang Zhoumo är en av Kinas mer kontroversiella tidningar och är känd för att utmana makten med vågade publiceringar. Nu står tidningen verkligen i partiets fokus efter att journalisterna vid tidningen de senaste dagarna gått ut i strejk mot att Guangdongs propagandaavdelning censurerat tidningens traditionella nyårsledare.

Ledarartikeln handlade om Kinas konstitution där värderingar så som yttrandefrihet och pressfrihet bland annat slås fast (men som inte efterlevs).

Tuo Zheng, Guangdongs propagandachef, stoppade däremot i sista sekund publiceringen, och skrev istället om ledaren efter eget tycke – något som alltså retade upp redaktionen på Nanfang Zhoumo.

Rikliga protester blev följden, både på internet och utanför redaktionens lokaler i Guangzhou. Censuren av Nanfang Zhoumo har fått tjäna som språngbräda till en bredare debatt om pressfrihet.

Att en tidning som Nanfang Zhoumo testar gränserna för den nya partiledningen är väntat. Det som är mer oväntat är att tidningen fått starkt stöd från diverse kändisar på de kinesiska sociala medierna, och också från andra mediahus och tidningar; när propagandaministeriet centralt gav order om att samtliga skulle publicera statliga Global Times ledarartikel som fördömde Nanfang Zhoumos agerande, så mötte detta ett stort motstånd.

Stora etablerade mediahus som Sina och Tencent publicerade visserligen ledarartikeln, men med ett tillhörande förord som tillkännagav att ledarartikeln inte representerade tidningens egna ställning.

Tidningen Pekings Tidender gick till och med så långt att man helt vägrade publicera artikeln, och chefsredaktören uppges ha avgått i protest.

Klart är att denna starka reaktion överraskat även partiet, och Guangdongs nyutsedde partisekreterare Hu Chunhua rapporteras personligen ha gett sig ut för att lösa konflikten på ett så smidigt sätt som möjligt.

Än så länge har storsläggan inte kommit fram, och partiets motdrag har varit mer åt det diplomatiska hållet, men om konflikten håller i sig är frågan vad partiet tar sig till: kommer man våga släppa på censuren eller blir det silkesvantarna av?

Även om Xi Jinping ända sedan partikongressen i november talat högt och brett om reformer så har Peking snarare visat på hårdare tag i frågor som rör dissidenter, censur och kontroll över informationsflödet. I slutet av december klubbades till exempel en ny lag igenom som tvingar samtliga internetanvändare att registrera sig med sitt riktiga namn och id-nummer.

Att den nya ledningen skulle böja sig för krav om utökad pressfrihet är därför försvinnande liten, men hoppet finns där.

Björn Djurberg
bjorn.djurberg@vflnyheter.se