Etikettarkiv: Wang Qishan

Bortom fixeringen vid Xi Jinping – här är Kinas sju mäktigaste män

I både kinesisk och västerländsk press har Kinas president och kommunistpartiets ordförande Xi Jinping fått mycket uppmärksamhet sedan han tog över makten för snart tre år sedan.

Hans ledarskap beskrivs som ett brott med den kollektiva ledarskapsstil som kännetecknat kommunistpartiet under de senaste tjugo åren. Det sägs att Xi Jinping styr med en fastare hand och med dövare öron, han jämförs med reformfadern Deng Xiaoping snarare än med de direkta föregångarna Hu Jintao och Jiang Zemin. Det finns till och med de som skvallrar om att det skulle vara Mao Zedongs spöke som går igen.

Varje deprimerande nyhet tas som ett tecken på hur politiken i Kina utvecklats som ett resultat av Xi Jinpings maktfullkomlighet och diktatoriska stil. Det pratas om personkult av maoistiska mått, kultur som ska sättas i partiets tjänst, censur på internet, aggressiv utrikespolitik och repressiva åtgärder på universitetscampus.

Men även om denna bild stämmer, bör vi fråga oss till vilken grad detta är en ny utveckling under Xi Jinping.

Kulturpolitiken, till exempel, fortsätter vidare i samma riktning som Hu Jintao lade ut under ett partimöte på temat ”den socialistiska kulturens utveckling” – redan 2011. Då lades en rad principer fram om hur kulturen skulle ”vägledas” av partiet, man gick exempelvis in på hur kontrollen över internet skulle skärpas.

Den senaste tidens trakasserier av så kallade weiquan-advokater – jurister som försöker använda kinesiska lagar för att främja medborgares rättigheter gentemot partistaten – är tragiska men inte nya. Även här följer man en utveckling som påbörjades före Xi.

Om vi granskar saken närmare är det endast på två punkter som Xi Jinpings ledarskap framträder som radikalt annorlunda i jämförelse med föregångarna Hu och Jiangs. Dels omfattningen av den pågående antikorruptionskampanjen och dels hur Xi Jinping framställs i media.

Kampen mot korruption har visserligen varit på agendan tidigare. Under Hu Jintao avslöjades stora korruptionshärvor, som i fallet med Shanghais partisekreterare Chen Liangyu eller Chongqings partisekreterare Bo Xilai. Men den ihållande kampanjen under Xi Jinping är av en helt annan omfattning.

Det verkar rimligt att anta att Xi Jinpings kamp mot det egna partiet har ökat de inneboende motsättningarna. En starkt bidragande faktor – och ett möjligt motiv till korruptionsbekämpningen – är den ekonomiska omställning som den allt lägre tillväxten tvingar fram.

Ekonomiska reformer slår hårt mot särintressen inom partistatens byråkrati. Det är ingen slump att den statsägda oljeindustrin har blivit partiets disciplininspektions främsta mål samtidigt som där genomförs strukturella reformer.

På den andra punkten, hur media framställer Xi Jinpings, blir analysen närmast tautologisk. Pressen rapporterar att Xi Jinping måste vara en stark ledare eftersom pressen rapporterar så mycket om honom.

Det stämmer att kinesiska medier har varit mer fixerade vid Xi Jinpings person än Hu Jintaos. Men om vi minns Hus allt annat än karismatiska personlighet, hur kan vi klandra dem? Xi Dada och hans skönsjungande general till hustru är onekligen mer spännande. Vi ser dessutom hur ny kinesisk propaganda anammar amerikanska berättartekniker. Fixeringen vid presidentens person och landets First Lady kan till viss del förklaras med detta.

I vilket fall är vi milslångt från den personkult som bygges upp kring Mao Zedong och som nådde sin höjdpunkt under Kulturrevolutionen. Kinesiska tidningar har inte idolporträtt av Xi Jinping på förstasidan och inte heller ett dagligt Xi-citat. Det utförs inga danser till Xis ära och det råder inget frenetiskt samlande av broscher och medaljonger med presidentens nuna. Inte heller råkar man i trubbel om man råkar använda en tidning med ett foto av Ordförande Xi när man ska elda i brasan.

Poängen är inte att ingenting händer i den kinesiska politiken . Det stämmer att vi har sett en oroväckande utveckling under de senaste åren. Men det är tveksamt om vi kan ge Xi Jinping hela skulden för dessa.

Om vi istället släpper personfixeringen och ser till hur partiets absoluta toppskikt arbetat sedan maktskiftet för tre år sedan, då framträder en helt annan bild.

Kommunistpartiets – och därför också den kinesiska statens – mäktigaste politiska organ är politbyråns ständiga utskott.

Utskottet utgörs av sju män. Här råder inget brott med tidigare ledarskap; utskottets ledamöter har alltid varit män. Att partiet drog ned på antalet ledamöter från nio till sju i samband med maktskiftet nämns ibland som ett bevis för att Xi Jinpings makt ökar relativt, men under Jiang Zemin bestod utskottet också av sex till sju ledamöter.

De sju som sitter i utskottet är, förutom Xi Jinping, premiärminister Li Keqiang, disciplininspektionens Wang Qishan, propagandachefen Liu Yunshan, ekonomen Zhang Gaoli, Yu Zhengsheng och Zhang Dejiang.

För att ge våra läsare en bättre inblick i vilka dessa sju män är har VFL satt ihop ett interaktivt nätverksdiagram som visar deras väg till makten genom att kartlägga vilka positioner de har haft och har idag.

psc-network-thumb
Klicka på bilden för att komma till VFL:s interaktiva nätverksdiagram. Där går det att se närmare de olika vägar som de sju har tagit för att komma till makten.

Att Xi Jinping spenderade tid som utsänd ungdom, då han levde och arbetade i en folkkommun på landsbygden, lyfts ofta fram som något som skulle ha en inverkan på hans ledarskap. Vårt diagram visar att det är en erfarenhet han delar med fem av sina sju kollegor. Yu Zhengsheng undkom detta öde eftersom han studerade missilkonstruktion för militären och Zhang Gaoli var bondeson.

Diagrammet visar hur de sju ledamöternas erfarenheter kompletterar varandra. Liu Yunshan har exempelvis arbetat större delen av sitt liv med propaganda. Zhang Gaolis tidiga karriär var inom den statliga oljeindustrin (han sitter nu som vice ordförande i den grupp som ska leda arbetet mot utsläpp och klimatpåverkan). Premiärminister Li Keqiang liknar en amerikansk politiker i det att han påbörjade sin politiska karriär medan han studerade juridik och ekonomi vid Pekings universitet.

På samma sätt kompletterar männens karriärer varandra geografiskt. De sju kommer ursprungligen från sex olika provinser från sydöst till nordost och tillsammans har de levt och arbetat i arton av Kinas tjugotre provinser.

De har givetvis tillbringat en stor del av sina karriärer i Beijing, men även andra platser sticker ut som särskilt viktiga. Tre av de sju har suttit i Guangdongprovinsens partikommitté. Zhang Gaoli har suttit som partisekreterare i Shenzhen och koordinerat det ekonomiska arbetet i industristäderna längs Pärlfloden.

Zhang Dejiang påbörjade sin karriär på gränsen till Nordkorea och är den enda av de sju som studerat utomlands; mellan 1978 och 1980 läste han vid Kim Il Sungs universitet i Pyongyang.

Bara Wang Qishan och Zhang Gaoli har betydande erfarenheter från näringslivet. Zhang Gaoli från sina år inom oljebolaget Sinopec Corp och Wang Qishan från den statligt styrda banksektorn.

En sammantagen titt på de sju ledamöternas karriärer visar att en dryg tredjedel av de positioner de har haft har varit inom partiet, att jämföra med tjugofem procent inom statliga organ. Senare i karriären har de fått ansvar för de inflytelserika ledargrupper som koordinerar det politiska arbetet på nationell nivå.

Som statsvetaren Alice Miller har påvisat är det en hel del som pekar på att det kollektiva ledarskapet fortsätter att vara betydelsefullt under Xi Jinping. Något som styrker detta är de fortsatt viktiga ”ledande smågrupperna” (领导小组) som har det yttersta ansvaret inom olika nyckelområden.

Dessa ledargrupper har inte bara fortsatt inneha en viktig roll under Xi Jinping, de verkar rentav ha fått ökat inflytande. Nya ledargrupper har bildats med ansvar för nationell säkerhet, internet, ökat reformarbete och den så kallade enhetsfronten.

Xi Jinping är ordförande i sex av tolv ledande smågrupper, vilket är jämförbart med Hu Jintao som satt som ordförande i fyra av tio grupper under sin tid vid makten. Övriga grupper leds uteslutande av andra ledamöter i politbyråns ständiga utskott.

Långt ifrån att vara några demokratiska institutioner, visar dessa ledargrupper tvärtom hur det ständiga utskottet fortsätter att monopolisera makten. Men att Xi Jinping utökat snarare än inskränkt gruppernas inflytande tyder på att Kina inte styrs av en envåldshärskare. Istället är makten delad mellan männen i de sjus gäng.

Puck Engman
puck.engman@vflnyheter.se

 

Onsdag 27 augusti 2014

China plans to oust Microsoft, Apple and Android with own software – The Guardian

En grupp forskare vid Kinas ingenjörsakademi är i slutfasen av utvecklingen av ett kinesiskt operativsystem som ska konkurrera med amerikanska motsvarigheter från Apple, Microsoft och Google. Det nya operativsystemet ska släppas för datorer i oktober och ska senare följas av en version för mobiltelefoner och surfplattor. Guangnan aims to displace Windows XP in one to two years from China’s desktop computers and Android from mobile devices in three to five years. “At present, China’s mobile operating system developers include more than a dozen companies, but they can not be said to be based on independent intellectual property rights, using Android customisation,” Ni Guangnan said. “You must change the past approach, instead of copying the previous model integrate the resources accumulated in the past with a state-run unified operating system.”

Closer Look: Anti-Corruption Czar Makes Noteworthy Appearance at CPPCC Meeting – Caixin

Caixin skriver om chefen för den Centrala kommissionen för disciplininspektion Wang Qishans ovanliga närvaro vid det Kinesiska folkets politiskt rådgivande konferens. Enligt Caixin är detta ett tecken på att de centrala organen behöver hjälp för att effektivt kunna bekämpa korruptionen och att konferensen ses som en lovande allierad i denna kamp. It also indicates that the CDIC wants the CPPCC to play a bigger role in the crackdown on graft. So far, the body has attracted attention for the wrong reasons: a senior member coming under investigation. Wang could be mulling changing that by portraying the CPPCC as a constructive member in the fight against graft.

China’s drone blasts off missile in SCO anti-terror drill – Xinhua

Kinesiska drönare deltog för första gången i en gemensam övning i terrorbekämpning tillsammans med andra länder från Shanghai Cooperation Organization. Enligt uppgift har den missilbestyckad drönaren avfyrat flera missiler utan att missa något av sina mål i övningen som går under namnet ”Peace Mission 2014”. Frågan är: när kommer den första omgången av ”targeted killings” i Xinjiang?

Fabled Uighur Princess Coming to Chinese Television as a Cartoon – NYT

En animationsstudio i Shenzhen håller på att skapa en ny tv-serie om en uigurisk konkubin som levde vid kejsare Qianlongs hov (1735-96). Den 104 avsnitt långa serien ska enligt skaparna visa ”att etnisk enighet är det mäktigaste vapnet när man möter motgångar”. Intressant att för detta ändamål välja en kidnappad kvinna som ingick i ett hov tillhörande den kejsare som bland annat beordrade folkmordet på dzungarerna i nuvarande Xinjiang.

Justice and Notoriety: Public Shaming in China – CDT

Den senaste rapporten från rättsorganisationen Duihua tittar närmare på hur förnedring används i samband med rättsprocesser i Kina, framför allt genom tv-sända ”erkännanden” och offentliga arresteringar. Both forms of public shaming, televised confessions and public arrests and sentencing likely share the same goals: frightening criminals, educating people, and maintaining social stability. Absent from this list of aims is justice, procedural or substantive. 

Individuals have free speech, groups are gagged: Harvard study shines light on China’s internet censorship – Tech In Asia

En ny rapport publicerad i den akademiska tidskriften Science av en forskargrupp från Harvard presenterar resultaten av forskning om internetcensuren tillämpande i Kina. Artikeln bygger vidare på tidigare arbete av samma grupp forskare. Deras främsta tes är att censuren tenderar att rikta in sig mindre på kritiska röster och mer på risken för kollektivt handlande: Contrary to previous understandings, posts with negative, even vitriolic, criticism of the state, its leaders, and its policies are not more likely to be censored. Instead, we show that the censorship program is aimed at curtailing collective action by silencing comments that represent, reinforce, or spur social mobilization, regardless of content. Censorship is oriented toward attempting to forestall collective activities that are occurring now or may occur in the future—and, as such, seem to clearly expose government intent.

China police seize 30,000 tonnes of tainted chicken feet – Reuters

Polisen i södra Kina har beslagtagit 30 000 ton kycklingfötter och gripit 38 personer misstänkta för att vara ansvariga för de förhöjda nivåerna av väteperoxid som observerats i fötterna.

Fredag 18 juli 2014

Anti-graft chief vows to contain spread of corruption – Xinhua

Kampanjen mot korruption inom den kinesiska partistaten kommer fortsätta med samma intensitet, det lovar ordföranden för den centrala kommissionen för disciplininspektion Wang Qishan. Wang uppmanade bland annat korruptionsutredarna att undersöka fall där offentliga positioner köps och säljs samt de så kallade ”nakna tjänstemännen” som har sina familjer i utlandet. Anti-corruption authorities will soon begin a second round inspection in 10 provincial-level regions. They include Guangxi, Shanghai, Qinghai, Tibet, Zhejiang, Hebei, Shaanxi, Heilongjiang, Sichuan and Jiangsu. They are also scheduled to inspect the General Administration of Sport, the Chinese Academy of Sciences, and the First Automotive Works Group Corporation.

Debunking Misconceptions About Xi Jinping’s Anti-Corruption Campaign – Brookings Brief

Cheng Li och Ryan McElveen skriver berömmande att det efter uteslutandet av den pensionerade befälhavaren i Folkets befrielsearmé Xu Caihou ur kommunistpartiet (2 juli) är tydligt att kampanjen mot korruption under Xi Jinping är den ”modigaste och mest seriösa som Kina någonsin upplevt”. Sedan kampanjen påbörjades har över 182 000 partikadrer utretts. While Xi’s campaign has been deep and pervasive, it has not been excessive. A large number—but only a small percentage—of officials have been affected. China has over 5,000 officials who rank at the vice minister level or above. Of those officials, only 32 have been arrested, amounting to only roughly one-half of 1 percent of high-ranking officials.

Twelve Petitioners Attempt Suicide in Beijing – CDT

Vid två separata tillfällen under den senaste veckan har tolv personer försökt ta livet av sig i Beijing i protest mot vad de upplever som myndigheternas orättvisa och olagliga agerande. En grupp på sju personer från Jiangsupronvinsen drack bekämpningsmedel i protest mot att lokala myndigheter tvingat dem att flytta från sina hem, fem personer från provinsen Guizhou försökte ta sina liv på samma sätt efter att de tagits i förvar av polisen.

Chinese Property Power Couple Launches $100 Million Education Fund, Starting With Harvard – WSJ

De äkta makarna Zhang Xin och Pan Shiyi — ägare av fastighetsbolaget SOHO China — meddelar att de tänker starta en fond på 100 miljoner dollar för att skicka mindre bemedlade kinesiska studenter till universitet över hela världen. De börjar med att skriva på ett avtal värt 15 miljoner dollar med Harvard.

Helping China’s Doves – NYT

En före detta ambassadör för Singapore, Kishore Mahbubani, påminner om att den kinesiska administrationen inte är monolitisk och att det gäller att uppmuntra de fredliga ”duvorna” och begränsa de krigsivriga ”hökarna” för att förhindra att Kina blir en ”expansionistisk militärmakt”. Since the leadership wants to focus on domestic problems, the world should let it. The international community has a clear interest in the doves winning out over the hawks in the internal debate over China’s geopolitical role, so it should ask itself one simple question: What can we do to help the doves? 

How to Read China’s New Press Restrictions – ChinaFile

Den statliga centralbyrån för radio, film och television varnade nyligen kinesiska journalister från att dela med sig av information med sina utländska kollegor. ChinaFile har bett David Schlesinger och Orville Schell att ge sin syn på dessa ”nya” restriktioner och hur mycket de förändrar i praktiken. Orvill Schell påminner om att kinesisk press till stor del fortfarande agerar i enlighet med en leninistisk logik: Even as professional journalists have sought to adopt elements of the Western press model and to perform a greater watchdog role in Chinese society, the Party has never wavered from its foundation principle that the press in New China must remain the CPC’s “mouth and tongue.” It is this unyielding principle which lays behind each restatement of the Party’s right, obligation, and commitment to manage China’s press to serve its own goals, even as those goals have morphed substantially since the time of Mao. The latest set of regulations is only the most recent in a long string of reminders that the media in China has no legal basis to assure its independent, watchdog status.

Hong Kong Rising: An Interview with Albert Ho – New York Review of Books

I samband med protesterna den första och andra juli greps över femhundra demonstranter efter en sit-in i centrala Hongkong. Perry Link intervjuar politikern Albert Ho som hölls av polisen i nio timmar efter att ha deltagit i protesterna. Albert Ho ger sin syn på protesterna, spänningarna med Fastlandskina och framtiden. In late August, the Chinese government is set to announce a formal decision, at least in outline, on the question of Hong Kong elections. At present it seems likely that the decision will be that popular nomination of candidates is contrary to the Basic Law, in which only a “nomination committee” is mentioned. If this is the decision, there will likely be protests in the streets of Hong Kong. If, on the other hand, the decision does not categorically rule out a reform model that meets international standards, then I think a full-scale Occupy Central action can be averted. 

Landsbygdsministern ska sälja grisöron till Kina – DN

Efter att Storbritanniens premiärminister David Cameron meddelat att landet ska exportera grissperma till Kina (8 december, 2013) vill inte den svenska landsbygdsministern Eskil Erlandsson (C) vara sämre. För att öka den svenska exporten ska kycklingfötter och grisöron (”som har ringa värde i vårt kök men som är en typ av snacks där”) säljas till Kina.

Fredag 27 juni 2014

The Zhengzhou Twelve – China Change

Tillsammans med Beijing och Guangzhou har Zhengzhou, provinshuvudstad i Henan, varit en brännpunkt i den senaste tidens politiska repression. Mellan 8 maj och 21 juni har tolv personer gripits i staden anklagade för att ha ”anordnat en folksamling för att störa den offentliga ordningen” eller ha ”framkallat ordningsstörande”. Bland de gripna fanns bland annat två jurister och två journalister. At first, the arrests in Zhengzhou looked like part of the June 4th spasm, but now it looks increasingly ominous. Beijing and Guangzhou notwithstanding, Zhengzhou has been one of the few second-tier cities in China where citizens’ activities have thrived, and the twelve who have been detained are some of the core members of the citizen circle in Zhengzhou.

China sends dissidents on free holidays – The Guardian

En av de ”mjukare” taktikerna i den kinesiska statens repressiva repertoar är att tvinga potentiella orosmakare att ge sig ut på en resa vid politiskt känsliga tillfällen. Myndigheterna betalade till exempel aktivisten He Depu för en obligatorisk semester på den tropiska ön Hainan, känd för sina sandstränder och ryska yatchtturister, tillsammans med sin fru, en annan politisk aktivist och två poliser. En liknande taktik användes av Kinas universitet för studier i politik och juridik som den tredje och fjärde juni i år anordnade en obligatorisk resa till bland annat Inre Mongoliet för universitetets utbytesstudenter.

Senior CPC official vows to stem corruption – Xinhua

Chefen för kommunistpartiets centrala disciplininspektion Wang Qishan mötte det danska parlamentets ombudsman Jorgen Steen Sorensen i Beijing under tisdagen. Under mötet, som var en uppföljning efter drottning Margrethe II:s besök i Kina i april, berättade Wang om arbetet för att få bukt med korruptionen: ”Our goal is clear,” he said, adding that ”we are disciplining the ruling party itself, tightening up its internal management, and boosting the drive for good governance to resolutely contain corruption.”

Media Watchdog Tightens Rules for Makers of Internet TVs, Set-Top Boxes – Caixin

På samma sätt som regeringen förbjöd privata paraboler i mitten av 90-talet, för att begränsa tillgången till internationella nyhetssändningar, koncentrerar ansvariga myndigheter sig nu på internet-TV och digitalboxar för att försäkra sig om att dessa följer reglerna. Rules announced by the regulator in 2011 say online content available on TVs can only provided from licensed providers. Seven state-backed broadcasters got the licenses, namely China Network Television; Shanghai Media Group, which owns BesTV; Wasu Group; Southern Media Corp.; Hunan Television; China Radio International, which owns China International Broadcasting Network; and China National Radio.

China Voice: RIMPAC drill not window-dressing for China-U.S. ties – Xinhua

Den kinesiska flottan deltar för första gången i den USA-ledda, multinationella övningen kring Stilla Havet. Samarbetet kring ”Rim of the Pacific” (RIMPAC) förutspåddes redan förra året av Guillermo del Toro. The scale and active involvement of the Chinese fleet indicate that military-to-military relations between China and the U.S. are building momentum since the summit attended by Chinese President Xi Jinping and his U.S. counterpart Barack Obama last summer. The exercises will add to efforts to build a new model of relations between the two nations and their militaries.

Meet the man behind Pleco, the revolutionary Chinese language learning app that’s older than the iPhone – Tech In Asia

Intervju med Mike Love som ligger bakom den digitala ordboken/inlärningsverktyget Pleco.

To: Chinese Embassy, United States; Address: No. 1 Liu Xiaobo Plaza – NYT

Ett förslag i den amerikanska kongressen om att döpa om en del av gatan som passerar den kinesiska ambassaden i Washington till ”Liu Xiaobo Plaza” rör upp känslor. Som så ofta blir mänskliga rättigheter en fråga om meningslösa utspel och plockandet av billiga politiska poänger istället för en fråga om långsiktig och uppriktig diplomati.

For smoggy China, Vogmask makes stylish pollution masks that are fit for the catwalk – Tech In Asia

Modeskapare börjar designa personliga, moderiktiga ansiktsmasker för att skydda mot luftföroreningar. Men alla som var i Changchun under svininfluensapaniken 2009 vet vem den verkliga föregångaren på området är…

13 september 2013

Kina ökar sin närvaro i Centralasien; olja och gasbehovet i hos världens största energikonsument är enormt och leder till miljardaffärer med länder så som Turkmenistan, Kazakhstan och Uzbekistan. Allt på Rysslands bekostnad. The Economists artikel Rising China, sinking Russia tar grepp på läget:

For years Russia has treated the region as its exclusive province, insisting on buying oil and gas at below-market rates through Soviet-era pipelines, while re-exporting it at a markup. The practice helped drive Kazakhstan and Turkmenistan, both with huge energy reserves, into China’s arms.

Kinas engagemang i området gynnar dock inte alltid lokalbefolkningen, och i Centralasien, liksom i Afrika, så riskerar Kina att få opinionen mot sig. Enligt The Economist har kinesiska arbetare på senaste misshandlats i Kirgizistan, på grund av markkonflikter. Xi Jinping avslutar idag sin rundresa i området, under vilket han bland annat velat återuppliva den gamla termen Sidenvägen (VFL, 8 september), för att beskriva den ökade bilaterala handeln.

Men den samarbetsorganisation– Shanghai Cooperation Organization — som knyter samman Kina med grannländerna Ryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Uzbekistan och Tadzjikistan är inte helt och hållet den sidenväg Xi Jinping vill få det till.

När organisationen idag sammanträder i Bishkek, Kirgizistan kommer en hel del fokus ligga på säkerhetspolitiska frågor, däribland Afghanistan och hur de ”tre ondskorna” (extremism, terrorism och separatism) ska bekämpas. Men exakt vilken roll organisationens ska ha i dessa och andra frågor är fortfarande oklar, skriver The Diplomat.

Dagens länkar:

Mr Clean catches China’s graft tigers by the tail – Reuters

Reuters porträtterar Wang Qishan, rankad nummer sex i Politbyråns ständiga utskott och ansvarig för partiets pågående anti-korruptionskampanj. Intrycket är att Wang är en man av principer, som är van vid att hantera krissituationer: Wang is a straight shooter, sources say. When being briefed by officials he has a habit of stopping them from reading from prepared statements and asking them questions. ”He does not have time for nonsense and demands direct answers,” a source with ties to the leadership told Reuters. Än så länge har korruptionskampanjen varit överraskande aggressiv. 

China Seeks to Eliminate Heavily Polluted Days in Decade  – Bloomberg

Kina vill sänka sitt kolberoende till under 65 procent fram till 2017, meddelar regeringen. Även stålproduktionen ska minska, allt för att komma tillrätta med landets omfattande luftföroreningar.

China sentences three to death over Xinjiang unrest – South China Morning Post

Tre personer har dömts till döden, och en till 25 års fängelse i Xinjiang för en incident i slutet av juni där en folkmassa anföll en polisstation. Polisen öppnade eld och 35 personer ska ha omkommit. De fyra döms för terrorism. Sommaren och våren har varit den oroligaste sedan 2009 i Xinjiang-provinsen – och uppemot 100 personer kan ha dött i konflikter med kinesiska säkerhetsstyrkor.

Nestle to Porsche Say Worst Over for China’s Outlook: Economy – Bloomberg

Stora, internationella företag tror att den värsta biten är förbi och att Kinas ekonomi är på väg tillbaka. Nestle och Porsche uttryckte sin tillit till den kinesiska marknaden under Davos Forum i Dalian. Porsches Kinachef Deesch Papke tror att den kinesiska marknaden kommer passera den amerikanska redan nästa år.  I samma anda har Deutsche Bank i Hongkong höjt sin förutsägelse för 2014 års tillväxt till 8,6%.

Democrats little chance with booming Macau – The China Post

Demokraterna ser ut att få det svårt i valet i den speciella administrativa zonen Macao på söndag. Istället lär Beijingstödda kandidater flytta fram sina positioner ytterligare. Macaos explosiva ekonomiska tillväxt de senaste åren är knuten till regionens spelindustri som är världens största, före Las Vegas, och sysselsätter 23% av lokalbefolkningen. Hasardspel är förbjudna i resten av Kina vilket gör att Macao får ta emot en aldrig sinande ström spelare från Fastlandskina.

A Postcard from Bo Xilai’s Chongqing: Working and Singing Red Songs at a Chinese Company – Tea Leaf Nation

En anekdot från Bo Xilais Chongqing, sommaren och hösten 2011. Amerikanen Warner Brown gick med i företagets lokala partikör, och tränade på att framföra ”Östern röd” – den kanske mest kända sången om Mao Zedong.

Nytt ständigt utskott presenteras på torsdag

PEKING På torsdag den 15 november, 11.00 kinesisk tid, så kommer kommunistpartiets nya ständiga utskott presenteras för omvärlden, meddelade partiet under tisdagen. Men vilka tippas på slutspurten ta hem de viktiga posterna? VFL redogör för rådande läge i Kinas politiska gissningslek.

Även VFL själva (än så länge) inte kan göra anspråk på att besitta högt uppsatta politiska läckor i den kommunistiska partiapparaten, så kan vi ju alltid titta på vad de som hävdar att de har det tycker. Det handlar då om mer eller mindre erkända kinavetare och analytiker, samt resursstarka mediahus så som Reuters, New York Times, Bloomberg och The Economist, exempelvis.

För att sammanfatta läget under den gångna veckan så verkar allt fler vara av uppfattningen att före detta presidenten Jiang Zemin, som trots ihärdiga rykten ännu inte trillat av pinn, är den som dragit det längsta strået i maktkampen mot sittande presidenten Hu Jintao, när det kommer till att utse det nya Politbyråns ständiga utskott.

För att förenkla en del kan det sägas att Jiang Zemin representerar kronprinsarna, det vill säga de kinesiska ledare vars pappor också varit högt uppsatta ledare, medan Hu Jintao anses representera den mer anspråkslösa Tuanpai-gruppen som har sin maktbas i kommunistpartiets ungdomsförbund.

Hur mycket dessa faktioners politik sedan skiljer sig åt är svårt att säga, men för att återigen förenkla kan det sägas att kronprinsarna lutar mer åt tuffare ekonomisk politik som riktar in sig på BNP-tillväxt, medan Tuanpai-klicken mer söker stöd i att populistiskt bry sig om landsbygden och att bygga ut sociala skyddsnät osv.

Politbyråns ständiga utskott, PSU, är alltså Kinas maktkärna, som tar alla viktiga beslut vad gäller Kinas politiska riktning. Fram tills i år har den bestått av nio män. Många ”experter” tror nu att den kommer reduceras till sju poster, för att göra organet mer handlingskraftigt, då dess beslut tros fattas genom mer eller mindre konsensus.

Hursomhelst.

Klara för PSU anses naturligtvis Xi Jinping vara. Den kommande presidenten och generalsekreteraren. Även Li Keqiang, som anses vara den som tar över som ny premiärminister, tros mer eller mindre klar. En tredje person som alla tror kommer väljas in är Wang Qishan, nuvarande vice-premiärminister.

Sedan blir det knepigare.

De flesta tycks vara överens om att också Zhang Dejiang, som fick ta över Chongqing efter Bo Xilai, kommer väljas in. Både Zhang och Wang anses tillsammans med Xi Jinping vara knutna till Jiang Zemin.

Andra supportrar till Jiang som pekas ut som favoriter är Zhang Gaoli, nuvarande partisekreterare i Tianjin, och Yu Zhengsheng, partisekreterare i Shanghai.

På Hu Jintaos sida står då Li Keqiang. Sedan finns tre tippade Hu-supportrar som pekas ut som favoriter: Liu Yunshan, nuvarande chef för propagandaministeriet, Li Yuanchao, nuvarande chef för partiets mäktiga organisationsavdelning samt Wang Yang, reformvänlig partichef i Guangdong.

Totalt nio personer. Men om då PSU krymper till sju poster, så ryker alltså två ledare -och många tror att både Li Yuanchao, som studerat i USA, och Wang Yang, som anses som för reformivrig kommer vara de två som drar de kortaste stråna. Partiet verkar mer söka efter stabilitet, än efter relativt unga reformförespråkare, vilket både Li och Wang gjort sig kända som.

Men. Som alltid med kinesisk politik. Det är till stor del gissningar och antaganden, som kan vara lika mycket fel som rätt. På torsdag, 11.00, får vi i alla fall veta på riktigt, och då kan alla efteranalyser ta sin början.

Läs mer om varje kandidat på VFL:s specialsida över 18:e partikongressen.

För den intresserade så har Wall Street Journal startat en omröstning på sin hemsida över vilket mediahus som kommer gissa rätt. Kika in den här.

Björn Djurberg
bjorn.djurberg@vflnyheter.se